ZEILSCHOOL KAMPIOENSCHAPPEN

13 en 14 oktober 2018

ZEILSCHOOL KAMPIOENSCHAPPEN

13 & 14 Oktober 2018

Slider

Er zit een omissie in de agenda voor de ALV van onze KWV Langweer, het bestuur heeft een aanvullend agendapunt:

6b: benoeming nieuw lid kascommissie.

Vele jaren hebben onze leden Puijk en Almar Siebenga de kascontrole gedaan.
Zij zelf geven al enige tijd aan dat dit geen gezonde situatie is.
Het bestuur is daarom blij , dat Tinco Detmar tot de KC wil toe treden. Hij gaat Almar Siebenga vervangen, Eef is bereid nog één jaar aan te blijven, het bestuur hoopt volgend jaar ook voor hem vervanging te hebben gevonden.