Foto 2
Foto 2
22/10/2007:

KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING KWV LANGWEER

Met 13 leden, buiten het bestuur, een matig bezochte vergadering.  Het belangrijkste agendapunt was de begroting 2008. Ondanks de afwezigheid van de penningmeester, uitstekend vervangen door een voorgelichte Johan Hansen, werden alle vragen naar genoegen beantwoord. Verder werd enige informatie doorgegeven. De begroting werd met complimenten aanvaard. Carin Rouwé werd weer hartelijke dank en lof toegezwaaid voor het lesgeven aan, maar liefst 17 jongelui. Daarbij geholpen door enige assistenten, die er volgend jaar helaas niet meer zijn. Daarom bij deze een oproep: wie wil Carin volgend jaar helpen bij de jeugdlessen? Leuk werk en wie weet; wij hopen nog steeds op nieuwe wedstrijdzeilers!!

Om 14.55 uur werd de vergadering gesloten, alle waardering voor de aanwezigen.

Vriendelijke groet , J.Michiel Alma , voorzitter


15/10/07:

NEDERLANDSE ZEILSCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2007

Afgelopen weekend zijn de Nederlandse Zeilschoolkampioenschappen gevaren op de Langweerder Wielen. Voor de 14e keer alweer. Met 17 deelnemende teams van vier boten een vol evenement. Zaterdag waren de omstandigheden even moeilijk toen een dikke misbank voor een paar uur vertraging zorgde. In de namiddag konden we toch nog twee poulewedstrijden varen zodat op zondag na een spannende strijd in de Goldfleet en Silverfleet het Kampioensteam gehuldigd kon worden. Zeilschool Pean eindigde op de tweede plaats met maar drie punten verschil met de winnaar: Vinkeveen. Onder de volgende links de volledige uitslag: Gold en Silver 2007 NZK en Individueel 2007 NZK

 

Er zijn ook vanaf het startschip foto’s gemaakt die je kunt bekijken onder de volgende link:http://picasaweb.google.nl/janspijkerman/NZK2007?authkey=66GSi9T64mI


24/09/07:

EXTRA NIEUWSBRIEF WATERSPORTVERBOND

Tijdens de ledenvergadering op 8 mei j.l. hebben de verenigingen het bestuur van het Watersportverbond groen licht gegeven om de plannen van de stuurgroep voor de nieuwe organisatie verder uit te werken. Sinds die tijd is er hard gewerkt, zowel door vrijwilligers als kantoor. Graag informeren wij u via deze extra nieuwsbrief over de voortgang van dit proces. U kunt deze nieuwsbrief downloaden door te klikken ophttp://www.watersportverbond.nl/data/295_008a_Extra_nieuwsbrief_september.pdf.

In deze extra nieuwsbrief  leest u wat er gereed is, wat er nog moet gebeuren, wie er betrokken zijn bij de invulling van de nieuwe organisatie. Ook treft u informatie over de samenstelling van bestuur en sectorcommissie en de invulling van de vacatures. Verder wordt u geïnformeerd over de voortgang van de vervolgcommissie, de stand van zaken van verkoop van het huis van de sport. Onderaan deze extra nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de hoofdtaken en kritische processen.


29/09/07:

GALERIE DE SCHEEPSKAMER, HEEG

Zaterdagmiddag 29 september vindt de opening plaats van een expositie van schilderijen van Hennie de Korte en Frans van der Heide. http://www.scheepskamer.nl/

Tijdstip : vanaf 16.00 uur , De Skatting 40 , Heeg .

J.Michiel Alma


06/09/07:

KWVL KAMPIOEN IN DIVISIE 3!

Woensdag avond 5 september 2007 is het Team van de KWVL kampioen geworden in de 3e div. van de verenigingscompetitie van het Watersportverbond. Daarmee zijn we gepromoveerd naar de 2e divisie. De bijbehorende eretekenen zullen in het havenkantoor te bezichtigen zijn. Het zilveren bord komt in bewaring bij Tineke. Het moet eerst gegraveerd worden. De kampioenswimpel hangt vandaag samen met de verenigingsvlag bij mij in de mast op de Doumastate. Daarna gaat het naar het havenkantoor.

Allen gefeliciteerd, Johan Hengst

(De volledige uitslag is onder deze link te vinden)


03/09/07:

OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER; FOTOS

Vanaf het finishschip heeft een van de vrijwilligers een hoop foto’s gemaakt van de passerende boten; misschien zit jou boot er ook wel bij?

Klik op de volgende link om naar het webalbum te gaan:http://picasaweb.google.nl/janspijkerman/Langweer2007?authkey=IqIil59ecA0


02/09/07:

OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER; UITSLAGEN

Hierbij de uitslagen in alle klassen van de gevaren wedstrijden. Met 156 inschrijvingen weer een stijging tov vorig jaar.


29/08/07:

OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER

Aanstaande weekend gaan weer de jaarlijkse open wedstrijden in Langweer van start. In combinatie met een gezellige kermis hopen we er weer een leuk evenement van te kunnen maken.

Bijgaand alvast het startrooster voor de zeilers.

Ook kun je aanklikken voor de Lokale Wedstrijdbepalingen en een voorlopige deelnemerslijst


28/08/07:

BESCHOEIING !!

Van de voorzitter

Vorige week is de Fa. Bouma begonnen met het werk aan de wal beschoeiing aan de noord-west kant van onze haven . Zoals wel vaker, om niet te zeggen; altijd, gaat het om het begin. Het werk is per heden ook afgerond! Zoals U misschien nog weet, streeft het bestuur er naar voor de winter de roeiloods klaar te hebben . De gemeente heeft ons helaas recent weer een formulier met aanvullende vragen gestuurd, het wordt dus nog spannend .

Ons / U allen nog een warme september- vaarmaand toegewenst ,

Hartelijke Groet , J. Michiel Alma


27/07/07:

WATERSPORTVERBOND

Van de voorzitter,

1. 25 juni jl. heeft een ingelaste ALV-KNWV plaats gevonden. Helaas was ons bestuur verhinderd . Op de website van het Verbond   zijn  verslagen te lezen , uit  het  “sfeerverslag ” maak ik op , dat de stemming in het begin vrij vervelend was , doch gaandeweg ook verbeterde . Wel is duidelijk dat een aantal leden nog steeds streeft naar een bijltjesdag , in de hoop nog wat geld terug te kunnen halen .Naar mijn mening , en die van het bestuur , een zinloze onderneming  . Ik ga daar hier niet verder op in .

2. Vaaratlas !

De vaaratlas , in grote mate verbonden aan alle perikelen van het KNWV , is uit . Dat maakt hem echter niet minder waardevol en nuttig . Er zijn drie delen ( noord-,midden-, en zuid -Nederland ) , kosten € 39,95 per deel , voor leden van het Verbond ( dus wij allemaal ) per deel , onder vermelding van Uw lidnummer , een korting van € 10,= .Zie verderwww.vaaratlas.nl ,

Met watersportgroet , in herfstige omstandigheden , Michiel Alma


01/07/2007:

NK FLITS 2007

Laat ik maar beginnen met de volledige uitslag, want die willen jullie natuurlijk allemaal inzien: uitslag 1 t/m 10 en uitslag 11 t/m 44. Voor het eerst gevaren door de 10 best geklasseerden in een zevende niet aftrekbare korte wedstrijd , een zogenaamde “medal-race” Met umpires op het water die elk protest direct beslisten door aan te geven of er wel of niet een regel was overtreden. Overtuigend winnaar en kampioenen van 2007 zijn geworden Laurens Hanselaar en Steven Sijperda, die ook deze laatste race wisten te winnen.

Een geslaagd weekend met zeer wisselende weersomstandigheden. Harde wind, zachte wind, draaaaaaiende wind en zonneschijn en regen. Met Beachvollybal en een heuse papatkraam voor die ene keer dat het ook van moeders mocht…. Leuk en sportief, leerzaam en nieuw. Ik wou dat ze volgend jaar weer kwamen….. Jos


26/06/2007

DE KWV LANGWEER IN DE VAART DER VOLKEN

De KWV Langweer is een kleine tot middelgrote vereniging , maar voor de leden is het volgende  wellicht toch interessant .  Nederland heeft één international umpire ,en dat is ons lid Karst Hut .  Jos Spijkerman is thans nog int. judge, daar zijn er meer van , is druk  doende voor zijn laatste examens , om dan de tweede Nederlandse int. umpire te worden . Mijn voorganger als voorzitter van de KWVL , de  burgemeester van Skarsterlân , Bert Kuiper , is thans wnd. voorzitter van het Kon. Ned. Watersport Verbond , vanuit zijn functie van vz. Regio  Noord .  Kortom , Langweer blaast zijn partij mee,

met watersportgroet,

J.Michiel Alma, vz. KWV Langweer


27/06/2007

KORT VERSLAG ALG. LEDENVERGADERING KWVL ,

Zoals gebruikelijk ontvangt U de notulen van deze bijeenkomst bij de agenda van de najaarsvergadering , daarom hier zeer kort :

1. Opening , 27 leden , 6 bestuursleden ( Jos Sp. aan het jureren in Kiel ) , 2 machtigingen ( pos. ) voor agendapnt. 3 , lustrum en investeringen .

2. notulen : geen opmerkingen , dank aan secretaris / notulatrice Tineke van der Leij ;

3.    3A : loods , na stemming : 35 voor , 1 tegen , accoord .

3B : kraan , na stemming : 35 voor 0 tegen , één aantekening van onthouding ;

3C : lustrum , door bestuur teruggenomen , nog te veel open vragen .

4. Mededelingen : 1. er zullen 1 à 2 picknicktafels worden geplaatst, tevens een koffie-automaat (€ 0,50 p/kop aub), 2. Ons lid ( Harrie ) Buurman heeft gezorgd voor de inplant van altijd groene klimop ( hedera ) tegen het hek vh parkeerterrein.

5. Sluiting , 21.45 uur , na een plezierig vergadering .


03/06/07:

KLEIN EVENEMENT VALKEN 2007

Evenals vorig jaar heeft Menno overtuigd laten zien dat hij en Marcel op de Langweerder Wielen nog het best de “wind” kunnen vinden. Maar vlak ook de oude heer Reinard Mulder niet uit! Gisteren in afwezigheid van Folkert heeft hij met zijn andere zoon Hero, de jonge garde laten zien dat de vos misschien zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Plaats twee in de eerste wedstrijd en twee (jawel 2!) bullits achterelkaar in wedstrijd 4 en 5. En dat terwijl hij in december 79 wordt! Ook vader Piet en zoon Hette van der Zwaag waren sterk bezig!

Een fantastisch weekend met ideale omstandigheden en zaterdag een geslaagd tuinfeest bij Fam Mulder tot in de late uurtjes.

De volledige uitslag (in pdf-formaat) onder deze link


1/06/07:

VERSLAG VAN DE VOORZITTER

KNWV – ALV 8 mei 2007 , Bunnik

Namens de KWV Langweer zijn Jos Spijkerman en voorzitter Alma naar de Alg. Ledenverg. van het Watersportverbond geweest . De rust begint weer te keren , zij het dat hier en daar nog vervelende geluiden klinken , na het financiele debacle van vorig jaar . Het Verbond richt zich op drie (3) peilers : toervaart , wedstrijdsport en topsport . Vanuit elk van deze drie kringen klinken bezorgde geluiden of hun sector wel voldoende aandacht krijgt . Voor bestuur , olv. onze oud-vz. Bert Kuiper , en het bureau een uitdaging om via grafiekjes te laten zien hoe het met de tijds- en personeelsverdeling zit , vwb. deze drie sectoren . Doelstelling van het bestuur blijft , ik zou zeggen vanzelfsprekend, dat alles onder één noemer , nl. Het Verbond , blijft . Een enkeling liet een enigszins “separatisties ” geluid horen , zo van : “wij kunnen net zo goed apart gaan “, maar dit werd niet breed gedragen . Wel zal het bestuur hierop alert dienen te blijven , wat ze dan ook zijn . Uit de verschillende gepresenteerde verhalen ( commissies ) wordt door mij ( JMA) de conclusie getrokken , dat er wellicht nog een contributieverhoging van € 3- nodig zal zijn , om het bureau op de broodnodige sterkte te krijgen . Door gebrek aan menskracht moet men steken laten vallen . Uit gepresenteerde overzichten van lidmaatschapskosten bij andere bonden , kan en mag de conclusie worden getrokken dat Het KNWV nog stees met een lage afdracht werkt waarbij onmiddellijk de aantekening wordt gegeven , ook door het bestuur zelf , dat vergelijken altijd moeilijk en soms zelfs oneerlijk is .

Wordt vervolgd,

J.Michiel Alma , voorzitter Kon. Watersp. Ver. Langweer


20/05/07:

VAN DE VOORZITTER: INGELASTE LEDENVERGADERING 22 JUNI 2007

a. ingelaste Algemene Ledenvergadering ( ALV ) op 22 juni 2007 , loods verenigingshaven.

Deze extra , ingelaste , ALV vindt het bestuur nodig om U een aantal investeringsprojecten voor te leggen . Deze betreffen achtereenvolgens : aanschaf nieuwe kraan ( A ) bouw loods ( roeien , optimistjes enz. ) ( B ) en lustrum ( C )

ad A: Kraan

Dde oude kraan heeft zijn geld ruim opgebracht , maar “loopt “thans op zijn eind. Het bestuur zal u , bij de stukken , een keuze voorleggen , met financiele onderbouwing, waarbij het globaal gaat om de keuze tussen een duurdere kraan met meer mogelijkheden en meer opbrengsten , een een minder dure kraan , met navenant minder opbrengsten .  Heel globaal , om U een idee te geven , gaat het waarschijnlijk om bedragen tussen de € 50.000 en € 75.000 ,- . Nogmaals , deze kosten worden terugverdiend via de kraanvergoedingen .

ad B: Loods(je)

De initiatiefnemers van het roeien hebben destijds in een ALV   hun wens kenbaar gemaakt voor een loods om hun materiaal tegen de weersomstandigheden te kunnen beschermen . in de najaarsvergadering van 2006 hebben wij aangegeven dat wij hoopten voor de winter van 2007 een oplossing te realiseren. Een aantal initiatiefnemers vond dat te lang duren , maar er zijn nog steeds een 10/15 enthousiaste roeiers. Thans leggen wij U het voorstel voor , voor de bouw van een loods van ruim 100 m2 , in eerste instantie vooral en voornamelijk voor de roeiers , op de noordpunt van de haven ( “het grasveldje ” ) . Mocht op termijn , een jaar of 5-7 , blijken dat het roeien niet van de grond komt , dan is deze loods nog steeds een zinvolle investering , nl.voor het onderbrengen van onze kleine vloot, de optimistjes , flitsjes enz. Dit schept weer ruimte in de grote loods , zinvol voor winterberging . Met nadruk echter : het gaat nu primair om een investering tbv. het roeien. De eerste jaren zal het aantal roeiers niet van dien aard zijn dat zij de kosten van de loods zullen kunnen dekken , een bijdrage van de vereniging zal noodzakelijk zijn . Het bestuur vindt echter een roeiafdeling , als uitbreiding van onze vereniging , een zeer lovenswaardige zaak, die het met een positief advies gaarne aan U wil voorleggen .

ad C:  Lustrum


02/04/07:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2007

De Algemene Ledenvergadering zal op 14 april 2007 worden gehouden. In Eetcafe de Drie Zwaantjes, Bourren 22 te Langweer. Aanvang 14:00 uur. Via bijgevoegde link kunt de Agendaraadplegen. Vanaf de volgende vergadering worden de stukken niet meer toegestuurd maar kunt u deze op de website raadplegen.

In 2009 zal onze vereniging 150 jaar bestaan . Het bestuur zal U voorstellen doen voor een bescheiden maar duidelijk viering : enerzijds zijn wij een kleine en bescheiden vereniging , anderzijds : 150 jaar is niet niks : tot de plannen behoort in ieder geval de uitgave van een , behoorlijk uitgevoerd , jubileumboek. Hiervoor achten wij de hulp van een professioneel journalist nodig . Die hebben wij gevonden in de persoon van onze buurtgenoot ( Dijken ) Albert van Keimpena . Voor de eerste kosten , zonder rekening te houden met evt. opbrengsten , vragen wij een krediet van € 20.000 . Nogmaals : het bestuur is van mening dat een lustrum tgv. een 150 – jarig bestaan wat mag kosten , het moet ook niet te gek worden , wij zullen prudent met het geld van de vereniging ( blijven ) omgaan.


2006

20/11/06:

NAJAARSVERGADERING WATERSPORTVERBOND

De vergadering van het verbond is bijgewoond door de bestuursleden Alma en Hansen. Vele honderden verenigingen waren vertegenwoordigd, in een lange zaal met een laag plafond werd het een warme zit, van 10.40 uur tot 17.40 met twee onderbrekingen, met vele honderden watersportrepresentanten. De penningmeester wist bijna iedereen te overtuigen van een dreigend liquiditeitstekort, mede door de periodiciteit van de inkomsten. Vroeg het bestuur tot 4 dagen terug nog om een eenmalige storting van ruim €12 , dat was geworden op zaterdag ochtend ruim € 8,-, uiteindelijk werd het € 7,-. Dit voorstel werd aanvaard met ± 930 stemmen voor en ± 230 stemmen tegen, te betalen in twee termijnen, in maart en september. Voor vele tegenstemmers gold, of gewoon geen geld of geen mandaat van de ledenvergadering.

Verdere toelichting altijd mogelijk , zeker op onze voorjaarsvergadering in April .

J.M.Alma.

Klik hier om dit artikel op watersportverbond.nl te lezen


18/10/06:

AKTIVITEITEN REGIO TEAM FRYSLAN (RTF) 2006

Nieuws van District Noord: waar houd het Watersportverbond zich op regionaal niveau mee bezig? Met name de Regioteams die, onder voorzitterschap van onze regiovoorzitters, zich daadwerkelijk bezig houden met allerlei regionale watersport-aangelegenheden, verrichten doorlopend belangrijk werk voor u en onze leden. Deze werkzaamheden en activiteiten zijn opgenomen in de door hen zelf samengestelde actielijst waarvan u het meest recente exemplaar hierbij ontvangt. Voor eventuele inhoudelijke vragen of  opmerkingen over deze actielijst kunt u uiteraard altijd terecht bij uw Regioteamvoorzitter, Jan Sikma, telefonisch bereikbaar onder nummer 0517-417550 of bij Louise Polet van ons kantoor te Bolsward, telefoon nr. 0515-572288.

Verder delen wij u mede dat zowel onze nieuwe voorzitter Bert Kuiper als ondergetekende voornemens zijn de regiovergaderingen in het voorjaar van 2007 te bezoeken teneinde met velen van u kennis te kunnen maken. Tevens kunnen we dan mogelijke wensen of opmerkingen over onze plannen om beter te communiceren met u bespreken. Heeft u nu al vragen hierover dan kunt u mij mailen middels simmersjw@planet.nl of contact opnemen met Louise Polet.


16/10/06:

ZEILSCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN

Afgelopen weekend is de 13e editie van de Nederlandse Zeilschoolkampioenschappen op de Langweerder Wielen onder perfecte zeilsomstandigheden gevaren. Na vijf spannende wedstrijden met Oostelijke wind mocht zeilschool de Ulepanne uit Balk de trofee mee naar huis nemen. De volledige uitslag kunt u terug vinden onder wedstrijden/uitslagen of klik op de link in de nieuwskolom.

Winnaars in de Silverfleet: Aquavitesse B

Winnaars in de Goldfleet: Ûlepanne A


29/09/06:

DISTRICTSVERGADERING

“Donderdag 21/9 j.l. hebben  de vz. van de wedstrijdc’sie , Jos  Spijkerman , en de vz. van het KWVL-Bestuur , Michiel Alma de vergadering van Distr. Noord van het Watersportverbond bijgewoond .  Na enige nuttige mededelingen over verdere bevaarbaarheidsplannen , is de discussie toch vooral beheerst door financiele bespiegelingen . Bij ongewijzigd beleid , waarbij al fors ( en soms hinderlijk merkbaar ) is bezuinigd op de dienstverlening , stevent het Verbond af op een structureel  tekort van € één ton ( 100.000 euro ) per jaar , dus een contributieverhoging van ruim een Euro per lid / per jaar . Wil de dienstverlening door het verbond op een behoorlijk peil komen , dan is daar € 5 per/lid per jaar voor nodig . Hiermee is bedoeld , de huidige dienstverlening , maar dan op behoorlijk niveau .

Aangezien het verbond half november vergadert en wij al eind oktober , zal het KWVL-bestuur in onze ALV om een machtiging ( moeten ) vragen om naar bevind van zaken te mogen handelen . Alvast één opmerking van de voorzitter : neen zeggen is te kort door de bocht en levert onself problemen op , zoals Jos al kon merken bij de organisatie van de verschillende wedstrijden dit afgelopen seizoen .  Ook de secretaris ondervindt regelmatig problemen. Bij  oud zeer ( NNWB-KNWV ) moeten we niet te lang stilstaan .

In de hoop velen Uwer te mogen verwelkomen op onze Alv , 28 oktober-14.00 uur, weer bij de “Drie Zwaantjes “, sluit ik , U hartelijk groetend,

J.M.Alma , voorzitter Kon.Watersp.Ver. Langweer…

Als aanvulling kwam via de mail een eerste verslag binnen van dezelfde vergadering van District Noord: te vinden onder de volgende link.


17/09/06:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De najaarsvergadering van 2006 staat gepland op zaterdag 28 oktober. Aanvang 14:00 uur in de Drie Zwaantjes in Langweer. Zodra definitief wordt hier ook de agenda gepubliceerd. De penningmeester heeft in ieder geval de begroting voor 2007 klaar gemaakt. Verder natuurlijk nieuwe ontwikkelingen in de Haven en van de Vereniging.


07/09/06:

VERENIGINGSNIEUWSBRIEF SEPTEMBER.

Hierbij treft u de verenigingsnieuwsbrief aan van de maand september. Een belangrijke maand waarin de bestuursleden van het Watersportverbond graag met u en uw mede-bestuursleden in dialoog gaan over de huidige situatie van het Watersportverbond en de toekomst van het Watersportverbond. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten over dit onderwerp. Kom naar een van de bijeenkomsten in het noorden, midden of zuiden van het land en vul het bijgevoegde antwoordformulier in! Uitgebreide informatie treft u in deze nieuwsbrief.

Het zal u niet ontgaan zijn dat het kantoor van het Watersportverbond niet meer in Rijnsweerd zit, maar nu in het Huis van de Sport in Nieuwegein. Vergeet u svp niet de adreswijziging door te voeren in uw eigen administratie (zie adresgegevens onderaan deze e-mail)? Daarnaast is op veler verzoek in deze nieuwsbrief een lijst van kantoormedewerkers gepubliceerd met de nieuwe doorkiesnummers en ongewijzigde e-mailadressen. Op deze manier kunt u snel en makkelijk bij de juiste persoon terecht voor uw vraag of met uw opmerking.

Voor de wedstrijdorganiserende verenigingen is het van belang om de wedstrijdkalender tijdig in te voeren. Meer nieuws hierover en over de Watersportverbond Hotline (hulplijn bij het toepassen van de Regels voor Wedstrijdzeilen) vindt u in bijgaande nieuwsbrief.

De nieuwsbrieven vindt u ook op de site van het Watersportverbond in het digitale clubhuis, zowel in word-formaat als in pdf. U kunt deze ook direct bekijken via onderstaande urls:

http://www.watersportverbond.nl/data/009_nieuwsbrief_september.pdf

http://www.watersportverbond.nl/data/009_nieuwsbrief_september.doc


02/09/06:

UITSLAG OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER 2006

Onder deze link de definitieve uitslagen na drie wedstrijden.


30/08/06:

STARTROOSTER LANGWEER 2006

Het startrooster voor komend weekend.


29/08/06:

OPROEP WAARSCHIP GEZOCHT.

Ontvangen via de Mail aan vereniging, een oproep van Dhr. Schilders die een Waarschip probeert te vinden.

Herkend u dit schip?


21/08/06:

OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER

In het weekend van 2 en 3 septemeber staan de jaarlijkse open wedstrijden op de Langweerder Wielen weer op het programma, Voorafgaand op vrijdag door de onderlinge wedstrijden. In het dorp is tevens een gezellige Kermis. Inschrijven is nog mogelijk via secretariaat of via deze site. De voorlopige wedstrijdbepalingen kunt u ook alvast lezen (link)


16/07/06:

 NK FLITS 2006

Na een geslaagd weekend met prachtig zeilweer zijn er nieuwe nederlandse kampioenen in Flits. Na zes spannende wedstrijden, met wisselde resultaten, moesten nr 1 en 2 de strijd in de zevende wedstrijd ingaan met allebei 14 punten. Door overtuigend een “bullit” te zeilen, zijn Steven van der Zee en Jelmer Yntema verdiend kampioen geworden! (uitslag)


12/07/06:

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP IN DE FLITSKLASSE

Op 15 en 16 juli varen de Flitsen hun Nederlands Kampioenschap (3e) op de Langweerder Wielen. De Weersvoorspellingen zijn zeer goed, met NO 3 zodat we gaan proberen 7 wedstrijden te varen. Onder deze link staat het programmaboekje met de Lokale Wedstrijdbepalingen. Op vrijdag worden de Flitsen gemeten en op zaterdagavond een beach-volleybaltoernooi.


08/06/06:

VALKEN KLASSE EVENEMENT

Komend weekend, op 10 en 11 juni, varen de Valken een Klassevenement op de Langweerder Wielen. In totaal 10 sprintwedstrijden van ongeveer 20 minuten. De Lokale Wedstrijdbepalingen met op bladzijde 3 een lijst met deelnemers vindt u onder de volgendelink


05/04/06:

OP ZOEK?

Van onze voorzitter: Bent u op zoek naar een origineel presentje geheel in de watersportstijl? Kijk dan eens naar:

De Scheepskamer, de Skatting 40 , Heegh

www.scheepskamer.nl

geopend : do t/m zat. 11.00-17.00 uur , + eerste zondag van de maand

Schilderijen, grafiek en etsen op het gebied van varen , schepen water enz. ; tel. 0515-444710


16/02/06:

16 KWADRAAT BESTAAT 75 JAAR!

In 2006 bestaat de 16m2-klasse 75 jaar. Van 25 tot en 28 mei 2006 (4 dagen tijdens Hemelvaart inclusief weekend) vinden er op het Bergummermeer (Fr.) Jubileumwedstrijden voor de 16m2 plaats. De ontwerper van de BM waar later de 16m2 uit ontstond, de Friese kapper Hendrik Bulthuis, kwam uit Bergum. Gegeven het feit dat de 16m2-klasse is uitgegroeid tot de grootste nationale klasse met inmiddels bijna 4.500 officieel gemeten wedstrijdschepen en meer dan 10.000 toerschepen, is hij natuurlijk met terugwerkende kracht ‘onsterfelijk’ geworden. Naast enkele gewone wedstrijden tijdens dit Jubileum-evenement wordt er een speciaal programma gemaakt voor oud-kampioenen, voor nieuwe jonge talenten en er zullen enkele oude, geheel gerestaureerde, antiquarische BM’ers zeilen. Na afloop zal er voor de deelnemers elke dag aansluitend een gezellig after-sail programma zijn. Als klassenorganisatie vragen wij iedereen die een 16m2 heeft en/of heeft gehad in het kader 75 jaar 16m2 aanwezig te zijn op het Bergummermeer tijdens deze dagen rondom Hemelvaart. Meer informatie en aanmelding kan via onze website www.16m2.nl.


05/02/06:

WEDSTRIJDKALENDER AANGEPAST:

De datum voor de Zeilschoolkampioenschappen is 14 en 15 oktober 2006

(een weekend later dan oorspronkelijk vermeld)


31/1/06:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006

De Algemene Ledenvergadering van de KWVL staat gepland op zaterdag 22 april 2006; aanvang 14:00 uur te Langweer.

Alle leden ontvangen een schriftelijke uitnodiging, maar de locatie, agenda etc zullen, zodra bekend, ook op de website worden geplaatst.

09/01/06

HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN VAN DE KWVL EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 2006


2005

09/12/05:

STARTLICENTIE IN 2006

Wedstrijdzeilers opgelet! In 2006 veranderen de voorwaarden voor het inschrijven bij zeilwedstrijden.

Iedereen die zich vanaf 2006 voor een zeilwedstrijd wil inschrijven als “verantwoordelijk persoon”, heeft voortaan een startlicentie nodig. Lees de nieuwsbrief van het watersportverbond waarin precies uitgelegt wordt hoe die startlicentie verkregen kan worden. Verder in de nieuwsbrief informatie over o.a. de Nationale Sportpas en het Congres 2006.

Dit en nog veel meer leest u in de Verenigingsnieuwsbrief van december die u ook kunt opvragen door te klikken op het digitale clubhuis http://www.knwv.nl/index_loudhailer.asp, voer uw lidnummer en uw postcode in en u komt in het digitale clubhuis, klik vervolgens op de button Nieuwsbrief.


01/12/05:

NIEUWE HAVENMEESTER: MARCEL FERDINANDS

“Twee bestuursleden (Alma/Buddingh’) hebben in week 48 een voorlichtings-bijeenkomst van het Watersportverbond bijgewoond , over de AMVB (Algemene Maatregel Van Bestuur) inzake jachthavens. Deze AMVB dekt o.a. alle aspecten inzake milieu en veiligheid m.b.t. jachthavens.

Toevallig heeft onze haven een week eerder, in het kader van deze AMVB, een bezoek gehad van een controlerend gemeentefunctionaris. Wij nemen aan dat in goed overleg met de gemeente onze zaken in orde zijn C/Q in orde gebracht kunnen worden.”

De verenigingshaven van de KWVL heeft een nieuwe havenmeester: Marcel Ferdinands Hij is vanaf april 2005 in dienst en u heeft hem afgelopen zomer vast al wel ontmoet. We gaan hem vragen iets over zichzelf te vertellen en dat op de site te plaatsen. BINNENKORT MEER!


25/11/05:

ROEIEN IN LANGWEER?

Van de net opgerichte Roeiafdeling een presentatie over “Roeien in Langweer”? Zoals vertoond op de  najaarsvergadering 2005. De versie MET plaatjes is binnenkort te zien. Indien u belangstelling heeft voor deze sportieve watersport beoefening, neem dan contact op met de Roeiafdeling van de KWVL.


22/11/05:

WEBSITE IN BEWERKING!

De site zal de komende dagen (weken) aangevuld worden. Daarna zullen we proberen er regelmatig nieuwe toevoegingen te plaatsen.


24/11/05

IN HET VERLEDEN GEPUBLICEERDE ARTIKELEN:

– uit de NNWB Wijzer 2005: “ Het Fluitje van de Scheids


23/11/05

UITSLAGEN

Langweerder Weekend 2004