Foto 2
Foto 2
01-09-2010

EEN GOED 2010 !!

Gaarne wil het bestuur ook langs deze weg alle leden individueel, met de hun dierbaren, maar ook ons allen als collectief, dus de vereniging, een goed 2010 wensen.
Toevallig hebben zojuist onze collega’s, de ijszeilers, zich op de Langweerder Wielen vertoond, en het is dus even omschakelen naar de zomer voor ons en die achter ons.
Het jaar 2009 stond in het teken van het 30e lustrum van onze vereniging, bescheiden gevierd, maar naar onze mening geslaagd.
Dankzij de lustumcommissie en Albert van Keimpema is er een fraai boekwerk verschenen over 150 jaar watersport in Langweer, ons lustrum vormde de trigger voor dit boek en onze vereniging komt duidelijk in beeld. 
Temidden van vele loftuitingen voor de schrijver werd één omissie geconstateerd, nl. het vrijwel ontbreken van enigerlei vermelding van oud-havenmeester Cees, en Ellen, de Vries. 
Spijtig, beiden zijn hierover zeer onthutst.
Daarnaast hebben de regelmatige bezoekers van de haven vele aktiviteiten geconstateerd, een nieuwe 20-tons kraan, een roeiloods, paden verbeterd, steigers aangepakt, vuilwatervoorziening. 
Het komende jaar zal wat minder aktiviteit laten zien, maar dat kan en mag dan ook wel.
De inspanningen van havenmeester Marcel Ferdinands mogen in dit kader niet vergeten worden.
Het bestuur blijft alert, en moet dat ook, op een pleizierige, veilige en ook toegankelijke haven.
Met het zicht op een ijzige Langweerder Wielen, wens ik U, namens het gehele bestuur, een goede overwintering toe, op naar de zomer. 
Wij hooen U te mogen begroeten op de Alg. Ledenverg., waarschijnlijk (niet zeker) op 23 april, ’s avonds.

U alle goeds wensend, 
J.Michiel Alma
Vz. KWV Langweer


01-11-2009

TINEKE VAN DER LEIJ-HAAN ERELID VAN DE VERENIGING.

Foto’s van de Bijzondere Najaars Ledenvergadering met foto’s van het afscheid van Tineke van der Leij-Haan die door de vergadering is benoemd tot erelid van de vereniging.

Link naar de foto’s


18-10-2009

NEDERLANDS CLUBKAMPIOENSCHAP TEAMZEILEN 2009

Hierbij een beeldverslag van het Nederlands Clubkampioenschap Teamzeilen 2009 te Rotterdam waarbij dit jaar De KWVLangweer voor de 2e keer van de partij was.


10-10-2009

1859 – 2009 KWVL / ‘DE GROENE SWAEN’

De KWVL Jubileum G2 Ned 30 voor het eerst aan de start.

• foto 1 – foto 2


30-08-2009

OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER 2009

OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER 2009


07-06-2009

G2 NR. 30 SNEAK PREVIEW

door: H.G. Richter

Bij de introductie van de G2 nr. 30 in KWVL jubileumuitvoering moesten we het op de voorjaarsvergadering nog doen met brochures en een schaalmodel. Vervolgens groeide de nieuwsgierigheid naar de G2 met de dag.

Ondertussen heeft Gerke Gerritsma van Jachtwerf Heeg niet stil gezeten en begint de boot haar definitieve vorm te krijgen. Zoals ook bij beroemde automerken gebruikelijk is krijgt u nu alvast een sneak preview van de G2 nr 30, of in goed Nederlands, een heimelijke voorbeschouwing.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Ons 150 jarig jubileum staat in het teken van 150 jaar zeilsport. Gerke Gerritsma van Jachtwerf Heeg kan daarbij als wedstrijdjachtbouwer niet ongenoemd blijven. Gerritsma bouwt als sinds 1969 de door Van de Stadt in 1958 ontworpen Randmeer. Het werd een tijdloos schip en een bekende verschijning ook op de Langweerder wielen. Een niet te evenaren prestatie, of toch wel?

In 2004 bouwde Gerritsma z’n nieuwste boot de G2, waarmee hij liet zien dat je met de klassieke vormen compromisloos een hypermodern, comfortabel en snel schip kunt bouwen. Een paar jaar daarvoor hield niemand dit nog voor mogelijk. In de ontwikkeling van nieuwe boten ging alle aandacht uit naar wat ik dan maar voor het gemak noem de “snelle strijkplanken”. Als je er niet van houdt om steeds als een acrobaat over het water te stuiteren, maar in een echte boot wilt varen was je tot voor kort aangewezen op gezapige traditionele jachten, maar met de komst van de G2 kwam daar nu echt verandering in. Ze werd in 2004 bekroond tot boot van het Jaar.

Cees van Tongeren van Van de Stadt Design heeft voor Gerritsma een schitterend jacht ontworpen waarin liefhebbers, zeilkunstenaars, zeiltechneuten, en zij die dat willen worden zich helemaal kunnen uitleven. De G2 is een levendig jacht dat zelfs bij weinig wind zeer snel aanspringt, haarscherp op het roer reageert en gevoelig is voor iedere wijziging in de gewichtsverdeling en trim. Kortom een heerlijke boot waar je maar niet op uitgekeken raakt.

Deze pure compromisloze zeilsensatie mag zich verheugen in een groeiende belangstelling en heeft in 2006 de status van officieel wedstrijdjacht bereikt.

Dit fraais mag gezien worden. De nieuwe eenheidsklasse doet daarom na de sneekweek dit jaar ook mee aan de jubileum zeilwedstrijden van Langweer waarbij deze mijlpaal uit de Nederlandse zeilsportgeschiedenis natuurlijk extra aandacht zal krijgen tijdens het jubileumfeest ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de KWVLangweer. Dit zeilevenement vindt plaats in het weekeinde van 29 en 30 augustus 2009.
Dan zal de G2 nr. 30 in KWVL jubileumuitvoering voor het grote publiek te zien zijn en zal zij samen met een aantal zusterschepen voor het eerst aan de start verschijnen. Wij verheugen ons op uw belangstelling.


01-06-2009

SPRINTWEDSTRIJDEN VALKENKLASSEN EVENEMENT 2009

door: Jan Spijkerman

Klik op de afbeelding voor een vergrotingNa een weekend met fantastisch mooi zeilweer (zon en wind) even een korte terugblik op de belevenissen van 30 en 30 mei.  >> Lees hier verder.


02-06-2009

VERENIGINGSCOMPETITIE 2009

Door: Johan Hengst

Tijdens de wedstrijden op het lauwersmeer van dinsdag 2 juni werd dit plaatje vastgelegd door een fotograaf van de wedstrijdleiding van watersportvereniging lauwerszee.

Klik op de afbeelding voor een vergrotingHet team van Langweer – we zeilen die avond twee wedstrijden met twee in plaats van drie boten – behaalde twee keer een tweede plaats. Dit ondanks het feit dat beide boten een keer vast waren gelopen aan de rand van het wedstrijdwater waar plaatselijk de ondieptemarkering ontbrak. Een voordeel voor de thuiszeilers uit Lauwersoog, die dan ook prompt twee keer een eerste plaats behaalden. In de stand van de competitie zijn we die avond gestegen van een derde naar een tweede plaats.

Zeilen op Lauwersoog was dus in alle opzichten zeer de moeite waard. We komen er graag nog eens terug.


20-05-2009

KORT VERSLAG 
VAN DE IFKS SKÛTSJES WEDSTRIJDEN OP DE LANGWEERDER WIELEN.

ZATERDAG 18 APRIL 2009

Om vijf voor tien begint de nieuwe startcomputer met het eerste signaal.
Er zijn zeven Skûtsjes in het startgebied, die allen staan te popelen om te beginnen.
Om tien uur valt het startschot en op weg zijn ze.
Het waait stevig, zo rond windkracht 5, dus iedereen neemt het zekere voor het onzekere en de eerste start van de dag is dan ook wel heel erg schoon!
Tegen kwart over 11 liggen we bij de hoge boei en finishen we daar de eerste wedstrijd.

Om 12:15 uur is het eten klaar en genieten we van de heerlijke stampotten met gehaktbak en jus. (door de nabij gelegen slager uitmuntend klaar gemaakt)

Eigenlijk zouden we om 15:00 uur weer beginnen maar omdat we keurig op schema liggen wordt er onder het eten besloten dat we om 14:00 uur weer los gaan.

Ook de tweede start van de dag verloopt zonder problemen en de wind is inmiddels nog meer aangetrokken. Het waait nu in vlagen tegen de 6 beaufort. Twee boten verlaten het wedstrijdveld, waarvan één de overloop kapot heeft.

Na 5 kwartier trekken en sleuren besluiten we dat dit wel genoeg is voor vandaag en finishen de wedstrijd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
foto:Jan Spijkerman – Klik voor een vergroting op de afbeelding.

Link naar nog meer foto’s van Jan Spijkerman.

ZONDAG 19 APRIL 2009

Het waait vandaag niet zo hard als gisteren, de zon doet erg zijn best en we genieten van deze mooie dag.

We zoeken een plekje boven de ondiepte (hopelijk zal deze ondiepte er in oktober uit gebaggerd worden, dan kunnen de toeschouwers op de wal de wedstrijden nog beter meemaken)

Om tien uur valt het startschot en deze keer ook weer een keurige start van de nu 6 skûtsjes. Eén van de boten waagt het er op en besluit bij de hoge boei een stuurboordslag te maken. Dat valt goed uit en prachtig mooi schuift hij voor alle over bakboord komende skûtsjes langs. Rustig varen deze fantastische schepen over de Langweerder wielen. De fotograaf van de krant wil zulke mooie plaatjes schieten dat hij vergeet dat de flitser in zijn borstzakje zit!

In de rubberboot lukt het hem om deze flitser zwemles te geven. (jammer alleen dat de flitser dat zelf niet weet!) Voorin het veld zijn drie boten met elkaar in strijd en ook achterin het veld zijn de drie laatste boten aan het proberen om een plaatsje naar voren te schuiven. We halen de schepen er deze keer bij de lage boei uit, dan is het nog maar een klein stukje varen naar de haven van Langweer.

Het is een mooi gezicht om al deze skûtsjes in de oude haven van Langweer aan de kant te zien liggen. We hebben deze keer bami en nasi op met menu staan. Dat valt er ook weer goed in.

Net voordat we om 13:55 uur willen beginnen met de startprocedure begint de wind te draaien. Jammer, maar de uitstelvlag moet er in. Snel worden er boeien verplaatst en 14:05 uur valt het startschot.

De finish is daarna ook nog weer spannend. Tot ieders verassing weet Langweer nog net te voorkomen dat hij 6e wordt. Om vijf uur is dan de prijsuitreiking met bloemen en een envelop met inhoud.

We kijken terug op een geslaagd weekend en voor volgend jaar is de bedoeling dat er op 17 en 18 april weer wordt gevaren.


11-04-2009

KORT EN GLOBAAL VERSLAG VAN DE ALV VAN DE KWV LANGWEER

Gewend aan een geringe opkomst ( het gaat goed met onze vereniging ) was het bestuur blij verrast met de komst van maar liefst +/- 40 leden .
Erelid Reinhard Mulder was aanwezig evenals lid van verdienste Harry Ringnalda . De ereleden Zandstra en v/d Leij hadden bericht van verhindering gestuurd.

Na opening en mededelingen werd het jaarverslag goedgekeurd en, na een uitgebreide toelichting van penningmeester Sipke Brinksma, ook de fianciele stukken. De vereniging staat er goed voor. Dankzij de inspanningen van de penningmeester is er ook overeenstemming met de belastingdienst voor het reserveren voor groot onderhoud aan de schiphuizen. De kascommissie was eveneens zeer tevreden en de vergadering kon penningmeester en bestuur decharcheren voor het financiele beleid.

De contributie werd vastgesteld op € 23-. Na de herbenoeming van de Heer Brinksma, werd in de pauze een foto gemaakt van de aanwezigen voor onze nieuwe roeiloods en kon iedereen zijn naam vereeuwigen op een plakkaat dat in de loods komt te hangen. Na de pauze werden de verschillende afdelingen behandeld: het wedstrijdgebeuren olv Jos Spijkerman loopt naar behoren, aan de haven is zichtbaar hard gewerkt , en het roeien moet thans van de grond komen. Haven meester Marcel Ferdinands werd lof toegezwaaid voor het vele verzette werk en ook het leszeilen en de inzet van Carin Rouwé werd complimenteus vermeld.

Na sluiting van de vergadering begaven de aanwezigen zich naar de kraan, keurig “aangekleed” door de havenmeester, die na een korte toespraak van voorzitter Alma officieel in gebruik werd genomen. Een officieel, en daarna informeel drankje, besloot deze middag, een goede opmaat voor onze lustrumviering.

Een paar foto’s van deze dag. 

Groet J.Michiel Alma,
Vz. Koninklijke Watersport Vereniging Langweer

G2 NED30 IN KWVL JUBILEUM UITVOERING

Het bestuur heeft aan de hand van brochures en een schaalmodel de nieuwe wedstrijdbootG2 NED30 van Jachtwerf Heeg in KWVL jubileum uitvoering geïntroduceerd. De nieuwe boot zal samen met een aantal zusterschepen meedoen aan de jubileumwedstrijden in augustus 2009. Wij verheugen ons op de komst van deze nieuwe klasse.


26-03-2009

EEN NIEUWE STARTKLOK.

Lang, lang geleden was het allemaal heel simpel.

Mannetje één bij de stopwatch en mannetje twee bij de hoorn en mannetje drie bij de vlaggen. (Mannetjes mogen naar keuze ook vrouwtjes zijn!)

Op aanwijs van mannetje één drukte mannetje twee de aan-knop van de hoorn in en mannetje drie hees de juiste vlag.

Het kwam echter wel eens voor dat mannetje één werd afgeleidt door gebeurtenissen op het water en vergat om te roepen dat er gedrukt moest worden. Dan liep alles in de poeier en kon de startprocedure weer opnieuw beginnen.

Enige jaren geleden is er door een collega watersportvereniging een soort analoge klok met wat knopjes en draadjes en wat batterijen in een doos gestopt. Dat werd al beter, als het tenminste lukte om de klok gelijk te stellen met de atoomtijd!
Deze doos kon dan op 5, 4, 1 en 0 minuten het signaal automatisch geven.
Het werd echter wel weer extra spannend als de startprocedure voor 5 minuten moet worden onderbroken of als het starten klaar was. Dan moest de stekker er uit!
Tja, en dat werd natuurlijk ook wel eens vergeten, dus iedereen onderweg en dan opeens tooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeet !!!!!!!!!!!!!

Als vrijwilliger voor het wedstrijdcomitee van Langweer en met als hobby computeren ben ik al een aantal jaren bezig met het verbeteren van de startklok om de wedstrijden automatisch te kunnen voorzien van geluidssignalen.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen vond ik dat het allemaal beter kon.

Twee jaar geleden had ik het eerste prototype voor elkaar. Geprogrammeerd in Turbo Pascalen aangesloten op de parallelle poort kon de oude laptop zorgen voor het geven van de geluid signalen. Alleen begon de oude laptop steeds meer kuren te vertonen en bovendien was windows 98, waar het zaakje op draaide, ook niet meer van deze tijd.

Oktober vorig jaar ben ik dus weer opnieuw begonnen. Er waren een aantal eisen waaraan de nieuwe startcomputer moest voldoen.

  1. Aansluitbaar op de USB poort.
  2. Bedienbaar door een moderne laptop
  3. Voor een leek bedienbaar
  4. Handige sneltoetsen.
  5. De computer moest zelf sprekende commando’s kunnen geven.
  6. De te geven signalen voor uitstel, individuele terugroep e.d. moesten zijn voorgeprogrammeerd
  7. Er moet een logboek van tijden en signalen worden bijgehouden.

Uiteindelijk heb ik zelf weer een nieuw programma geschreven in Delphi (pascal) en een USB kit van Velleman daarop aangesloten.

Nieuwe startklok 2009 - Door J.H. Th Spijkerman

Bovenstaande is een weergave van het computerscherm en onderstaand is een foto van de startmodule die voor de bediening van één en ander zorgt.

Ouder startmodule - Door J.H. Th Spijkerman

Dit jaar gaan we de nieuwe startcomputer gebruiken en steeds verder verbeteren.

Hopelijk tot ziens in het komende seizoen.
Jan Spijkerman – Dronten.


04-09-2008:

SLOTAVOND VERENIGINGSCOMPETITIE

Op 3 september hebben we de slotwedstrijd van de verenigingscompetitie 2008 in Heeg gezeild.
Ons uitgangspunt en dat van de organisatie is om bij deze wedstrijden zoveel mogelijk geïnteresseerden te laten kennis maken met de wedstrijdzeilsport, maar tegelijk is het wel een competitie waarin je moet presteren. 
In 2007 hebben we na enige jaren van afwezigheid onder leiding van Jan IJben de deelname aan  de verenigingscompetitie weer opgepakt en zijn we met name door een sterk en spectaculair optreden op de slotavond gepromoveerd naar de tweede divisie. 
Een tikkie onwennig begonnen we aan ons optreden in de tweede divisie. Bevreesd voor de “grote jongens” werd door Jan IJben een bemanning geselecteerd op continuïteit. Iedereen moest vooraf aangeven dat hij voor alle wedstrijden beschikbaar was. Dit geeft rust en wedstrijdritme. Dat de praktijk weerbarstig is bleek later wel.

Bij de start van het nieuwe seizoen moesten we even wennen aan het warme onthaal dat ons ten deel viel in. Het was als een warme douche. Aanvankelijk heerlijk zeilen in een ontspannen sfeer, maar daarna gingen we wel nat. De eerste wedstrijd verliep goed. We waren tevreden. Met een derde en een vierde plaats konden we ons goed handhaven. De daarop volgende wedstrijden werden we geconfronteerd met uitvallende bemanningsleden en moest er op het laatste moment worden geïmproviseerd. Dit vertaalde zich onmiddellijk in een slechte klassering. Hoewel er in de laatste wedstrijden door ons weer goed werd gezeild stonden we bij aanvang van de slotavond toch op de laatste plaats. Onze directe concurrenten uit Grou zeilden gemiddeld gewoon beter. Met één punt achterstand zou tegen een goed zeilend Grou degradatie ons lot zijn.

Jan IJben wist weliswaar op de slotavond in Heeg drie koppels in de boten te krijgen die al eerder goede resultaten met elkaar hadden behaald in de verenigingscompetitie. Maar ja, dan ben je er nog niet. Het weer leek de grote spelbreker. Het was de hele dag onzeker of er überhaupt wel gezeild zou worden, want er stond een flinke bries windkracht 5 met gevaarlijk dreigende donkere luchten. Aangekomen in Heeg zagen we hoe bij een overwegend zuidelijke wind grote zwarte golven met witte koppen Heeg binnen rolden. Heeg lag aan lagerwal. Tja, daar sta je dan. Komt dit wel goed? Is ons lot hiermee bezegeld?

Opeens brak de zon door en zag het geheel er al een stuk vriendelijker uit en met een rif in het zeil en gehuld in zwemvesten mochten de wedstrijddeelnemers toch van start gaan.

image

Vincent Veeger verzorgde de trim en spoorde ons aan. We hebben gezeild voor wat we waard waren. Het resultaat mocht er zijn. Van 1 punt achterstand naar 3 punten voorsprong  op onze directe concurrent uit Grou. De geschiedenis herhaalde zich. Het leverde dit keer weliswaar slechts een vierde plaats op in de eindstand, maar wel met de glans van een kampioenstitel. We hebben dit jaar bewezen dat we ook echt thuis horen in de 2e divisie. Volgend jaar gaan we voor de prijzen.

Iedereen bedankt, we hebben genoten. 
Tot volgend jaar.
Johan Hengst


24-08-2008:

UITSLAGEN OPEN WEDSTRIJDEN LANGWEER 2008 

Op deze link krijg de pagina met alle uitslagen.

Namens het hele wedstrijdcommitee hartelijk bedankt voor jullie deelname, wij vonden het in ieder geval een erg leuk weekend.
Graag tot volgend jaar bij de jubuleum-wedstrijden! De beloofde GWS fotos komen later hieronder te staan.

Vooruitlopend op de speciale rapportage van de GWS: het webalbum van Jan met fotos vanaf het startschip:

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van jan te bekijken: Langweer 2008

Langweer 2008 – 30 aug. 2008 – van jan


15-06-2008:

OUD-ZEILEND-HOUT EVENEMENT LANGWEER 2008

De totaal uitslag van de gevaren wedstrijden vindt u onder deze eerste link. En ook – voor de rekenwonders onder jullie – een blad met de gebruikte SW factoren en de gecorrigeerde tijd: Klik op deze tweede link
En natuurlijk weer een volledig webalbum van Jan Spijkerman: link


10-06-2008:

OUD ZEILEND HOUT

Komend weekend zijn de deelnemers van een wel heel bijzonder evenement te gast in Langweer:
Het jaarlijkse evenement van de Stichting Oud Zeilend Hout: Met allerlei oudere schepen die een gezellig evenement met vooral sportieve wedstrijden gaan varen. Nieuwschierig geworden: Lees hier het programmaboekje.

Voorwoord van Jos:

Beste Oud Zeilend Hout deelnemer,

Namens het bestuur van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer doet het me veel genoegen om jullie als deelnemers van dit unieke evenement in Langweer te mogen begroeten.

De Stichting draagt – net als onze vereniging – de zeilsport een warm hart toe. Ik kan aan het enthousiasme van de bestuursleden wel proeven dat er flink aan de weg wordt getimmerd om vooral traditionele zeilende vaartuigen een kans te geven om nog actief deel te nemen aan wedstrijden.

Ondanks dat ik als wedstrijdleider bij Langweer toch al weer een tiental jaren actief ben, zal het voor mij de eerste keer zijn dat ik een aantal oudere klassen zal zien zeilen. En zo zal het voor veel watersporters zijn. Voor Langweer – althans de oudere bewoners – zal het een terugblik zijn naar weleer. Want de Vereniging viert volgend jaar haar 150e verjaardag. En in al die jaren was er een jaarlijkse wedstrijd voor alle open klassen en rond- en platbodems. Dus zijn er een aantal van de schepen die wellicht eerder hebben gevaren op de Langweerder Wielen. Misschien weten ze zelf nog waar de wind gunstig draaide?

Ik hoop op prachtig en rustig weer, zodat we allemaal kunnen sportief genieten van dit mooie stukje Friesland.

De vereniging is er klaar voor.

Veel succes allemaal!

Jos Spijkerman
(wedstrijdleider en vicevoorzitter)