Foto 2
Foto 2

12 mei 2017
Hoekstien 20.00 uur

Geachte Leden,
Op boven genoemde datum komen we weer bij elkaar voor de voorjaars ledenvergadering van onze KWV Langweer. Wij hopen op een goede opkomst. Zoals gewoonlijk komen aan de orde de jaarrekening 2016, het jaarverslag en dit jaar wordt U voorgesteld in te stemmen met de benoeming van een nieuw lid kascommissie. Van harte welkom,

groet,
Michiel Alma,
voorzitter KWVL