Foto 2
Foto 2

25 april, 11.00 uur, Hoekstien, langweer

Geachte leden,

Onze voorjaars ALV zal op 25 april plaats vinden. het bestuur hoopt dat er dan nader c/q concreet kan worden ingegaan op onze plannen voor nieuwbouw/renovatie van de grote loods.
Als het rekenwerk dat thans verricht wordt op tijd tot besluitvorming bij het bestuur kan leiden, is het zelfs mogelijk dat het beoogde krediet in deze vergadering gevraagd zal worden.
Lukt het niet, dan zal een apart bijeen te roepen ALV nodig zijn.

Wij hopen velen Uwer te mogen begroeten, er zijn een drankje en broodjes bij de lunch, hoe dan ook, om 1400 uur einde.

groet,
J Michiel Alma