Foto 2
Foto 2

25 april, 11.00 uur, Langweer.

Met de goede zorgen van Pietie Wildschut (– Vermeulen), bijgestaan door Alie Poelman, begon de ALV keurig om 11.00 uur. Aanwezig ongeveer 30 leden.
Alle punten van de agenda zijn vlot afgewerkt, om 12:20 uur waren we klaar.
Pieter Buddibgh’ is weer toegetreden tot het bestuur, applaus en hartelijk welkom.
De contributie is vast gesteld op 28 euro.
Belangrijkste punt: de nieuwbouw van de loods. De twee direct betrokkenen uit het bestuur, Johan Hengst en Sipke Brinksma konden voldoende gegevens overleggen om de vergadering de gelegenheid te geven het bestuur te machtigen verder te gaan, met een afgesproken budget als richtlijn.
Nader overleg met de bouwers met er in resulteren dat het bestuur binnen dat bedrag tot bouwen kan over gaan.
Maakte Sipke al indruk door op alle financiele vragen een helder antwoord te geven, met Johan Hengst samen kreeg de vergadering alle vertrouwen in een goede opzet en afloop van dit , voor de KWVL grote, bouwproject.U blijft op de hoogte, en op de haven komend zult U hopelijk over niet al te lange tijd bouwactiviteit kunnen waarnemen,
Na afloop van de ALV waren er broodjes en een drankje,

Michiel Alma