Foto 2
Foto 2

Algemene Ledenvergadering KWV Langweer, 23 april 2016

Geacht Leden,

Op bovengenoemde datum vindt de voorjaars ALV van onze vereniging plaats.
naast de gebruikelijke punten, oa. de jaarrekening 2016, een speciale gebeurtenis, nl. na de sluiting.

Na de sluiting van de vergadering begeven wij ons naar de haven, waar om 16:00 uur de officiele opening c/q in gebruikstelling van de nieuwe loods zal plaats vinden.
De opening zal geschieden door de bestuursleden Johan hengst en Sipke Brinksma, die bijzonder veel werk aan de tot standkoming van onze loods hebben gehad en besteed.
Zoals bekend is het vele werk van havenmeester Marcel al beloond tijdens de najaarslenvergadering..

Wij hopen op een grote opkomst, drankjes en hapjes natuurlijk aanwezig.

EHBO !!

We hebben leden met een EHBO diploma nodig voor begeleiding bij onze wedstrijden. Het Rode Kruis “”Skarsterlan”” heeft ons tot nu toe vriendelijk en welwillend geholpen, maar, terecht en begrijpelijk, wel tegen een bepaalde prijs.
een paar leden met EHBO zouden de gehele vereniging al zeer kunnen helpen.
Gaarne opgeven bij één van de bestuursleden of bij Marcel Ferdinands.

Met watersportgroet, Michiel Alma
vz. KWVL