Foto 2
Foto 2

Geachte Leden , 

Het bestuur van de KWV Langweer heeft deze week besloten dat devoorjaars ALV zal plaats vinden op :  

dinsdag 9 april 2019 , 20.00 uur , Hoekstien , Langweer 

Naast de gebruikelijke punten ( begroting , investeringen , groot en klein onderhoud ,zeilen en haven 0 kan ik U mede delen dat het bestuur een nieuw bestuurslid aan zalkunnen voorstellen , en wel Petra Bakker uit Langweer , als opvolgster van hetdan aftredende bestuurslid Johan Hansen .Johan heeft al een jaar geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid , enzowel hij als wij zijn blij dat Petra hem wil opvolgen . Wij hopen velen Uwer op 9 april te mogen begroeten , hartelijke , winterse groet ,

J.Michiel Alma 

voorzitter KWV Langweer