Foto 2
Foto 2

Zaterdag 22/11/2014:
ALV-KNWV, vrijwilligersavond KWV Langweer

Het mag dan november (geweest) zijn, uw voorzitter had een genoegelijke watersportzaterdag. Eerst de Alg. Ledenvergadering van het KNWV, en daarna het gezellig samenzijn van/voor en met de vrijwilligers van onze vereniging.

KNWV

Het KNWV bevindt zich in rustig vaarwater, en de ALV is dan ook vooral een plezierig bijpraten, elkaar weer zien en het komende seizoen alvast bespreken.
Was de contributieverhoging altijd een spraak-uitlokkend onderwerp, zelfs dat punt vermag eens enige tijd niet het voornaamste te zijn. Een verhoging met € 0,20 – passeerde met wat technische opmerkingen opmerkingen snel de revue. Vermeldenswaard is een super-verenigingsliga, die men naar Duits voorbeeld landelijk wil opzetten. Na de ALV was hierover een presentatie. Voor de rest een met filmpjes en dia’s goed gelardeerde, wederom goed geplande en ingedeelde bijeenkomst.

Vrijwilligers KWVL

Dankzij de inspanningen (dank, dank) van bestuurslid Johan Hansen waren een 40-tal vrijwilligers van de KWV Langweer bijeen gekomen in ons “geboorte” – café, De Drie Zwaantjes. Nu niet meer Johannes en Titia als gastheer en gastvrouw, maar Dennis Elzinga, de nieuwe eigenaar, ook vanaf deze plaats wensen we hem nog eens veel succes. In een geanimeerde sfeer werd iedereen welkom geheten door ondergetekende, waarna een uitstekend captains dinner kon worden verorberd, verzorgd door Martin, de kok. Na koffie en nog een afsluitend woord van de voorzitter kon een een ieder zijns/haars weegs gaan. In mijn ogen een ontspannen avond, en vanaf deze plaats: nogmaals dank aan al onze vrijwilligers, en hopelijk mogen en kunnen wij volgend jaar weer een beroep op U/jullie allen doen,

Michiel Alma
vz. KWVL