Foto 2
Foto 2
Geachte KWVL leden ,
 
De ALV van Watersportverbond leverde een ouderwets geruzie op .Na opening door de voorzitter kreeg
meteen de Controle Commissie het woord . De afgevaardigde deelde mede , dat de CC de stukken veel te laat had gekregen ,
dit , na uitdrukkelijk aandringen , en dat de CC er nu mee ophield .
De Voorzitter wilde verder met de agenda, maar nu nam Loosdrecht het woord , namens de G 6 !
Hij wilde ag.pnt. 6 naar voren gehaald , jaarplan en begroting . Dat gebeurde , en tot 12.30 werd er gebakkeleid over licenties ,
een hoofdsponsor e.d. .
Na de pauze een veel te korte herdenking van overleden leden , die veel voor het Verbond hebben gedaan ( oa Reinard Mulder ) .
Daarna verdere discussie , de agenda werd toch nog afgewerkt , jaarplan en begroting werden verschoven naar een latere ,
in te lassen ALV ( Johan ! )  , maar tot mijn enorme verbazing , zonder discussie , met een enkele tegenstem , werd de contributie verhoging ,
altijd een zeurpunt ( in KWVL ogen ) daarna alsnog geaccordeerd !
 
Kort commentaar .
 
Tussen bestuur en ALV zitten twee organen : de formeel ingestelde CC , na het debacle met “”Schipper M?V””  ( een miljoenen verlies ) ,
ong. 10 jaar geleden tot stand gekomen en een zelfbenoemd clubje vriendjes . de G 6 , De grote 6 , ( Kaag , Loosdrecht , Brasem , KWS(neek ) ,
De Maas en Muiden . Vooral die laatste club opereert informeel , maar heeft extreme invloed , terwijl ze maar 10% van de leden vertegenwoordigen . 
Vlak voor ik dit tikte , sprak ik uitgebreid een ( oud lid ) van de CC , zeer verhelderend .
 
Uw voorzitter , J. Michiel Alma