Foto 2
Foto 2

Geachte leden,

De volgende Alg. Leden Vergadering van de KWV Langweer zal plaats vinden op
23 november , 11.00 uur , Hoekstien (incl. Lunch) , Langweer.
Gaarne noteren en Uw aanwezigheid wordt als altijd zeer op prijs gesteld .

Vriendelijke groet , Michiel Alma
voorzitter