Foto 2
Foto 2

Kort verslag van de ALV van de KWV Langweer op 7 november 2014, Hoekstien, Langweer, 20.00 uur.

Voor de eerste keer in jaren werd deze Algemene Ledenvergadering weer op vrijdagavond gehouden.
Eén bijeenkomst is te weinig voor een evaluatie, maar het aantal aanwezigen viel niet mee, 20 leden, waar onder de Ereleden Reinhard Mulder en (Jos) Spijkerman.
Er waren twee belangrijke punten:

1. Informatie inzake nieuwbouw loods
Dit onderwerp werd verzorgd door Johan Hengst en Sipke Brinksma.
Alle vergunningen zijn binnen, er wordt thans druk intern gerekend aan de benodigde gegevens, en zodra alle voorbereidingen gereed zijn, zal wellicht een extra ALV gehouden worden voor het benodigde krediet. Het bestuur heeft een mandaat tot € 25.000, er zal aanzienlijk meer nodig zijn.

2. De Begroting/Contributie
Dit punt ging snel. Begroting accoord, en ook een contributieverhoging met € 1,-.
Tevens werd het bestuur gemachtigd de contributie na 22/11 te verhogen met de de verhoging van de contributie die door de ALV van het watersportverbond op die datum wordt vast gesteld.

De vergadering nam kennis van het feit dat de heer Pieter Buddingh’, oud bestuurslid, te kennen heeft gegeven dat hij weer graag tot het bestuur toe treedt, hetgeen het bestuur weer voltallig maakt.
Formele benoeming in de voorjaarsvergadering.

Verder geen bijzonderheden, wel een genoeglijke nazit,

J.Michiel Alma , vz. KWVL