Foto 2
Foto 2

Beste KWVL leden , 

Gisteren , de 15e december , heb ik namens u de ALV van het verbond bijgewoond ,samen met ons lid Barend jan Luijtze .De agenda was al veelbelovend , er is weer een meningsverschil . Eén en een kwart jaar geleden iseen werkgroep door het KNWV bestuur in het leven geroepen ( een verbond met meerwaarde ) omte adviseren inzake de problemen van het verbond , met name het terug lopende ledental .Na enige tijd ontstond er frictie over ( de uitleg van ) de probleemformulering , en toen het rapportuit kwam , ontstond er weer frictie over de opdracht en dus de aanbevelingen en conclusies in het rapport .De werkgroep heeft hard gewerkt , rapport van 28 kantjes , maar nu … De vergadering begon met enige normale punten , en daarna konden de verschillende platforms ( zoals dienu heten ) : kanoën , golf surfen , topsport , zeilen , motorboot varen enz. zixh presenteren . Daarna nog een leuke lezing van Simeon Tienpont ,de schipper van de AKZO Nobel boot tijdens de Volvo Ocean race , pauze om 1530 , hervatting om 1545 , en de planningvan het verbond was geweest , 16.00 uur , klaar . Barend Jan en ik zijn tot 16.45 uur gebleven ,maar toen moesten we weg . Al die tijd stevig gehakketak over het rapport , de controleraad , het ging maar heen en weer .ik kan U dus niet vertellen hoe het verder ging , mijn gok is , dat er geschorst is , en de discussie , al of niet in eenaparte , bijzondere vergadering , zal worden voort gezet , eerst nadat er enige gesprekken , bilateraal en in kleinegezelschappen , zullen hebben plaats gevonden om de lucht te klaren.De contributie vaststelling moest daarna nog plaats vinden ( voorstel : € 20,50 voor volwassenenen € 10,25 voor kinderen ) , maar ook daarover kan ik U dus niets vertellen . 

met zeilersgroet , J. Michiel Alma