Foto 2
Foto 2

ALV-KWV Langweer op 2 noveember 2016

Ongeveer 40 leden waren aanwezig op deze woensdagavond, een experiment, om de ALV op een door de weekse dag te houden. Het bestuur blijft zich over de gewenste vorm beraden.
Voor het overige is vermeldenswaard dat onze aannemer van de hal het bestuur een clubdas aanbood, welke in grote dank door de voorzitter werd aanvaard. De das ziet er prima uit.
Daarna kon de penningmeester de begroting toelichten, hetgeen hem alleen maar applaus opleverde, terwijl de contributie niet verhoogd hoefde te worden. Begroting goed gekeurd.
Onze secretaris kreeg lof voor het vele werk door haar verzet, zij heeft, gezien de (mannen- ) das, recht op een maritieme shawl/sjaal.

Vrijwilligersavond 18 november 2016

Een geslaagde avond, met ongeveer 30 vrijwilligers. De 3 Zwaantjes, Dennis en zijn mannen/vrouwen, hadden gezorgd voor een prima rijstmaaltijd, de voorzitter hield een inleidend praatje en de leden hielden zich
onderling geniegelijk bezig. Een ontspannen avond.

KNWV – ALV, 19/11, Hoevelaken.

Het KNWV bevindt zich, bestuurlijk gesproken, in rustig vaarwater. Ongeveer 50 aanwezigen, die weer een filmpje kregen
over de vele activiteiten die het Verbond onderneemt, met name en vooral om de jeugd bij het zeilen te betrekken.
Daarnaast hoefde de contributie niet omhoog, dat op zich al gaf veel rust.
Een soepele vergadering.
Uw voorzitter heeft onze problemen met de ledenadministratie aangekaart, dat onderwerp gaat verder,