Foto 2
Foto 2
Koninklijke Watersport Vereniging Langweer

De KWVL werd opgericht op 10 augustus 1859 in Langweer , in het nog steeds bestaande en bij elke Friese zeiler bekende café ( –rest. ) “”De Drie Zwaantjes”” .

Twee Friese watersportverenigingen zijn ouder , Oostergo , 1848 en de KZVS , 1851 , doch de laatste fuseerde in 1981 met de SZC ( Sneker Zeilclub ) tot de bekende KWS , de organisator van de “”Sneekweek”” .
Zeilden de Grouwsters en Snekers wellicht voor hun plezier , de Langweerders zeilden uit noodzaak . Langweer ligt aan één , destijds vaak modderige , zandweg , nu de Langwarder Dyk , maar is verder omringd door water . Boeren hadden vaak ook nog
land over het water en moesten daar met ( zeil- ) pramen heen . Ook naar de markt , veelal in Sneek , moest gevaren/gezeild worden .
En deze tochten werden vaak kleine wedstrijdjes , wie is er het eerst op de markt .
De eerste verenigingswedstrijd vond plaats op 27 augustus 1859 , onderdeel van de bekende “”Langwarder Merke”” , en dit jaar konden wij dan ook de 160e editie van dit evenement houden .

De oprichters waren : W. T. van der Leij , M. Maakal , W. K. Hoogslag en de “”commissarissen”” Tj.W. van der Leij , J.H.Hepkema en S.J.Wielinga .
Vermeldenswaard moge zijn dat de naam Van Der Leij 150 jaar in het bestuur van de KWVL heeft gefungeerd , in 2009 trad mevrouw Tineke van der Leij- de Haan , terug uit het bestuur ( meteen daarna benoemd tot erelid ) , en kwam tot veler spijt een einde aan deze traditie .

J.Michiel Alma
voorzitter KWV Langweer 2002-2020

Bron : het lezenswaardige “”150 jaar watersport in Langweer”” , “”1859 – KWV Langweer – 2009”” , van Albert van Keimpema

Koninklijke Watersport Vereniging Langweer