Foto 2
Foto 2

2012 – Archief

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
24 november 2012.

Namens de KWVL aanwezig: Vz. Michiel Alma en bestuurslid Johan Hansen, ook aanwezig natuurlijk ons lid Bert Kuiper, vice voorzitter Verbond.

Over het algemeen liep de vergadering soepeltjes. Men voelt het probleem: hoe komen we aan bestuursleden. Bestuurslid KNWV is eervol, maar kost ook tijd.
In de najaarsvergadering van het KNWV geldt altijd weer één hinderlijk discussiepunt, en dat is hier de contributie. Het bestuur stelde een verhoging voor van € 0,40 =. Daar wordt vervolgens zodanig moeilijk over gedaan, via, in de ogen van Hansen en ondergetekende, soms genante discussies, dat het bestuur van het Verbond na beraadslaging besloot het voorstel in te trekken. € 0,40 =, mind you!
Het probleem blijft: hoe maak ik duidelijk dat voor belangenbehartiging veel werk, waaronder ook betaald werk, nodig is!!
Veel leden (verenigingen, vele zeer verschillend) hebben hier geen zicht op.
Voor de rest geen problemen, of het moet zijn het gestaag terug lopende ledenaantal. Er wordt gezocht naar alternatieven, zoals individueel lidmaatschap e.d..

J. Michiel Alma, vz. KWVL

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer
gehouden op 3 november 2012.

Ruim 50 leden gven van hun belangstelling blijk door deze najaars-ALV bij te wonen, èn gaven daarmee blijk van hun enthousiasme voor onze vereniging.
Het gaat goed, en toch 50 mensen (dat is veel als het goed gaat), het bestuur was en is blij met Uw aanwezigheid.
Ook de drie nog in leven zijnde (zie hierna) ereleden: mr. Reinhard Mulder , Mevrouw Tineke van der Leij en de Heer Jos Spijkerman, waren aanwezig.
De vergadering begon met een gedenken van Dirk Foeke Zandstra, sinds 1994 erelid, en daarvoor meer dan 30 jaar bestuurslid.
Dirk overleed in oktober dit jaar, op 91 jarige leeftijd.
Een markant man, met ere in onze annalen vermeld. De vergadering nam enige ogenblikken stilte in acht.
Daarna werd de begroting zonder enig commentaar op € 26,= vastgesteld, € 19,= voor het KNWV, en € 6,= voor de KWVL .
Het enige punt dat voor enige discussie zorgde, betreft het plan voor zonnepanelen op het dak van de loods.
Het bestuur orienteert zich, nog niet alle (financiele) gegevens zijn bekend.
Het bestuur heeft in grote meerderheid besloten geen € 1.500,= uit te trekken voor een bestemmigsplanwijziging voor trekkershutten op het noordelijke grasveldje.
Bij de voorzitter blijft dit idee aanwezig.
De vergadering kon om 1600 uur worden gesloten, waarna een keurige verzorging volgde van de nieuwe beheerder van de Hoekstien, de Heer Piet Roffel en echtgenote.

drs. J.Michiel Alma, vz. KWVL

Yngling Wedstrijdverslag Hein Ruyten Trofee
vanaf het start- / finishschip door Jan Spijkerman.

Zaterdagmorgen, op weg naar Langweer staat er op het Tjeukemeer nog maar een klein beetje wind. Dan worden de weersvoorspellingen al vergeleken met de werkelijkheid van dat moment. Enfin. Gelukkig kloppen de voorspellingen deze keer goed en zal de wind tegen elf uur voldoende zijn toegenomen om lekker te kunnen zeilen.

Om 12:55 uur beginnen we met het waarschuwingssein en 1 minuut later ook nog het voorbereidingssein. De wind is nu echt aan het draaien dus moeten we de rattestaart (de uitstelvlag) hijsen. We gaan toch maar verkassen naar een beter plekje en alle boeien worden deskundig door Vincent en Hylke op de juiste plekken neer gelegd. De eerste start eindigt met een algemene terugroep (er zijn te veel Ynglings over de lijn, wij kunnen niet meer bepalen wie er allemaal te vroeg aan het starten zijn!). De start daarna gaat al beter, nu zien we wie er
te vroeg over de lijn zijn en er volgt dan ook een individuele terugroep. (Als de betreffende boot terugkomt tot achter de startlijn is daarmee zijn OCS (On Course Side, Over de lijn, Te vroeg gestart) tenietgedaan en kan hij/zij de wedstrijd zonder straf gaan varen.

Ynglings aan de start

Ynglings aan de start

De tweede start om 14:15 uur en ook de derde start om 15:05 uur gaan zonder problemen.
Er zijn deze keer geen zeilers die te vroeg over de startlijn zijn gevaren.
De laatste start van zaterdag eindigt weer in een algemene terugroep en dus een nieuwe start.

Om het voor het publiek aantrekkelijk te maken is er in de wedstrijdbepalingen aangegeven dat de boten zowel in het aan de windse, maar ook in het voor de windse rak door de startlijn moeten varen. De speciaal voor de toeschouwers geregelde Simmerwille ligt dan ook naast de startlijn zodat men een prima zicht heeft op de spannende strijd tussen de verschillende Ynglings. In de vierde wedstrijd komt één van de deelnemers er achter dat hij/zij niet door de startlijn is gevaren en terstond wordt deze fout hersteld door terug te varen naar de startlijn om deze vervolgens wel aan de goede zijde te passeren. Twee andere boten zijn echter niet van plan deze fout te verbeteren en later in de protestkamer worden zij hier dan ook op aangesproken.

Na finish van de laatste Yngling wilden wij de studpaal elektrisch omhoog halen, maar ook deze keer ging dat niet goed! Twee weken geleden hadden we pech met een lege accu, maar deze keer was de staalkabel die de studpaal omhoog moest trekken geknapt! Tja en met visioenen naar overnachting op de Langweerder Wielen werd er bedacht hoe dit probleem om te lossen. Gelukkig was er al wel al een reserve staalkabel aan de studpaal bevestigd die met een keurige staaldraadklem was vastgezet. Alleen…. om de moertjes los te kunnen krijgen heb je een steek of ringsleutel nodig en laten we die nu net niet aan boord hebben.
Hier bracht uiteindelijk het zakmes van de schrijver van dit verslag uitkomst. Nadat de draadklem er af was kon de reserve staaldraad op de handlier bevestigd worden en daarmee
kon de paal uit het water worden gedraaid. Daarmee kwam dus een nachtje slapen op de Langweerder Wielen te vervallen, pffffff, gelukkig.

We overwegen nu om ook maar een reserve start- / finischschip achter de hand te houden!

Zondagmorgen om 11:15 starten we de vijfde wedstrijd en de zeilers hebben er veel zin in.
Het begint al meteen met een algemene terugroep. Ook de volgende start eindigt weer met een algemene terugroep. Dit gaat zo niet langer en de japanner wordt tevoorschijn gehaald.
(Met deze vlag moeten de zeilers die te vroeg over de startlijn zijn (binnen 1 minuut voor de start) buitenom terug, ze moeten dus om één van de beide boeien van de startlijn heen terugkeren tot achter de startlijn, terwijl ze zonder de japanner ook terug achter de startlijn mogen keren op een plek willekeurig op de startlijn (zonder anderen te hinderen).
De overige starts op zondag worden daarna iedere keer met de japanner gedaan en dat help.
In de achtste wedstrijd zijn er echter weer drie vroege starters die buitenom terug moeten.
Twee Ynglings doen dat keurig en de andere Yngling krijgt later een OCS.

Na afloop van de wedstrijden worden allen boten vakkundig door Marcel uit het water gehaald. Hij wordt hiervoor speciaal bij de prijsuitreiking bedankt.

Alle deelnemers waren zeer tevreden over het concept van deze wedstrijden en is er dus voor volgend jaar alvast een datum geprikt, te weten op 25, 26 en 27 oktober 2013

Hiermee is er een einde aan het zeilwedstrijdseizoen van de KWVL gekomen.
Ik wil graag alle vrijwilligers, betrokkenen en ook onze voorzitter bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Heel graag tot volgend jaar.

Link naar de foto’s.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging voor volgend voorjaar? Kom roeien bij ons! Heerlijk buiten zijn, sportief maar ook ontspannen.

Iedereen kan 2x vrijblijvend mee roeien. Hierna kan je roeilid worden van de KWV Langweer. Dit kost € 100,- plus lidmaatschap KWVL à € 25,- per jaar.

Roeien Old Boys Style

Roeien Old Boys Style

Het roeilidmaatschap houdt in dat je (nadat je een zeker niveau hebt bereikt, ga uit van een keer of 20 oefenen) onbeperkt gebruik kunt maken van de vloot van de KWVL. Je kunt dan je eigen ploeg formeren of lekker zelf gaan roeien. Ook bestaat dan de mogelijkheid om bij andere roeiverenigingen in Nederland toertochten te varen.

Wie weet zelfs een wedstrijd? (zie www.knrb.nl).

Op donderdag 25 oktober houdt de KWV Langweer een kleine bijeenkomst voor haar roeileden en geïnteresseerden. U bent welkom vanaf 20.30 in Café de Drie Zwaantjes in Langweer!

Aanmelden voor deze bijeenkomst of om een afspraak te maken om te gaan roeien?
Stuur een email naar roeien@kwvlangweer.nl of bel 06-28405802.

Hopelijk tot ziens!

Bestuur / Roeicommissie
Koninklijke Watersportvereniging Langweer

Link naar foto’s

Het is elk jaar spannend wat het weer gaat doen. Dit jaar is het al niet anders, de weersvoorspellingen beloven geen droog en warm weer. Gelukkig bestaan er jollenbroeken en kan ook de voering weer in de KWVL jassen worden geritst. Zo kunnen we de omstandigheden goed de baas.

Zaterdag beginnen we volgens planning om half tien met de eerste wedstrijd. Tien minuten later gaat ook de tweede groep van start. Vandaag wordt er gezeild om daarmee een indeling in de gold- en silverfleet te kunnen maken die voor zondag op het programma staat. Uit het hele land zijn zeilinstructeurs naar Langweer gekomen om met in elke valk 3 personen te strijden voor het kampioenschap. Met 64 valken op het water zijn er dus al een kleine 200 personen op het water. Het gaat gelukkig goed met het weer, nog steeds is het, op een paar losse druppels na droog gebleven.

Om 11:20 en 11:30 starten we de tweede serie wedstrijden voordat we tussen de middag in de Drie Zwaantjes in Langweer de lunch gebruiken. Nadat we allemaal weer wat opgewarmd zijn gaan we weer het water op en starten de beide groepen van elk 32 valken voor de derde wedstrijd. Er zijn een paar protesten die door de protestcommissie worden behandeld en met een voortreffelijke maaltijd is de zaterdag dan voor het wedstrijdcomité voltooid.

Zeilschoolkampioenschappen 2012

Zeilschoolkampioenschappen 2012

De zeilers hebben dan nog een gezellige avond voor de boeg met naar horen zeggen Nederlandstalige muziek.

Zondagmorgen -het begint nu steeds harder te waaien- starten we de goldfleet weer keurig op schema. Er zijn nu echter te veel zeilers die te vroeg over de startlijn zijn, dus wordt het een algemene terugroep. Bij de tweede start is er één valk te vroeg over de lijn, die gelukkig dat zelf ook doorheeft en keurig terugkeert achter de startlijn om vervolgens opnieuw te kunnen starten. De silverfleet, die om 09:45 uur van start gaat, gaat heel behoudend van start en daarbij zijn dus geen terugroepen nodig.

Tijdens de wedstrijd neemt de wind steeds meer toe en eerst één en later nog één valk slaan om.We zien de rescueboot in vliegende vaart voorbij scheuren die de verkleumde zeilers uit de eerst omgeslagen valk naar de kant brengt. De volgboot van de Ulepanne wordt gevraagd assistentie te verlenen om de omgeslagen valk te bergen. Daarna wordt ook de tweede omgeslagen valk het meer afgesleept.

Tijdens het finishen van de eerste wedstrijden besluiten we dat er één rif moet worden gestoken. We vertrekken weer met het startschip richting de startlocatie. Er komt een dikke bui aan en daarom gaat de rattestaart (uitstelvlag) er in. De windmeter wordt tevoorschijn gehaald en deze geeft 5½ á 6 Beaufort aan!

Na overleg besluiten we toch weer te gaan starten met de kanttekening dat we bij wind boven windkracht 6 het niet langer verantwoord vinden om door te gaan.

55 seconden na het strijken van de uitstelvlag blijkt dat de wind nu al 6½ Beaufort bedraagt en nemen we de beslissing om geen wedstrijden meer te zeilen vandaag.

Nadat de zeiler allen richting de haven zijn vertrokken blijkt dat onze accu niet meer is opgeladen en kunnen we niet meer starten! Gelukkig kunnen we met behulp van onze eigen accu die we gebruiken voor onze startcomputer en toeter en met de opgehaalde startkabels de motor weer aan de praat krijgen. De studpaal kan worden opgehaald en na het ophalen van de laatste boeien, het opruimen van alle materieel en het behandelen van de protesten is er weer de prijsuitreiking, waarbij onze voorzitter Michiel Alma de zeilers bedankt voor hun komst en aanwezigheid. Abel Zeilstra gaat aansluitend met behulp van Jan IJben over tot de prijsuitreiking.

Jan Spijkerman vanaf het start en finishschip.

Langweerder sloeprace 2012

Langweerder sloeprace 2012

Zaterdag 6 oktober vindt de 3e Langweerder sloepenrace plaats, NK genomineerd voor de damessloepen.

In samenwerking met de KWVL, Passantenhaven langweer, Brandweer Langweer, Jack Training & Coaching, Makma Maril Sloepen.

De eerste start in de oude haven van de ruim 40 sloepen staat gepland voor 12:00 uur.
Vanaf 14:15 uur worden de eerste sloepen aan de finish verwacht.

De prijsuitreiking wordt omstreeks 18:30 verwacht.

Vanaf het start/finishschip door Jan Spijkerman

Na een aantal jaren storm en regen beloofd het dit jaar een prima weekend te worden.
Windkracht 3 tot 4 op zaterdag en 3 tot 5 Beaufort op zondag zijn prima omstandigheden.
Jammer is het echter wel dat het aantal deelnemers elk jaar weer minder wordt.
Dit jaar komen we uit op ongeveer 60 deelnemers. Een jaar of tien geleden waren dat er ruim 200, dus we proberen op het startschip te bedenken hoe dat komt en of daar ook wat aan te doen is. Om ergens mee te beginnen is het volgens ons slim om de aankondiging voor de wedstrijden al vroeg in het seizoen op de website te zetten. Dat gaan we dus zeker doen.

Voor de liefhebbers, volgend jaar zijn de wedstrijden gepland op 31 aug. en 1 sept. 2013

Open zeilwedstrijden 2012

Open zeilwedstrijden 2012

Er waren dit jaar hoofdprijzen weggelegd voor Hans van der Kooy uit Akkrum ( 12 Voets Jollen), Charlotte Eveleens en Hinke Visser uit Sneek ( Flits A), Gerrit Foppe Wissels en Bente Jitske Wissels uit Drachten (Flits B), Willem Kramer en Hendrik Kramer uit Snikzwaag (Flits C), Hopma uit Heeg (GWS Schouwen), Jelmer Yntema en Jorrit Bonnema uit Sneek (Vaurien), Erwin Pol en Rick Nakken uit Goutum (Schakel), Harry Amsterdam, Theo Bosma enTjalling Tjalsma uit Sneek (Regenboog)

Uitslag 12VJOL

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 786 Hans van der Kooy 8,0 2 2 2 2
2 870 Reinhard Schroeder 13,0 4 1 1 7
3 867 W. de Boer 14,0 1 5 4 4
4 859 Bert Bos 17,0 8 3 5 1
5 788 Piet de Boer 19,0 5 6 3 5
6 709 K. Weissenbach 23,0 3 9 8 3
7 641 T. van der Laan 24,0 7 4 7 6
8 858 Albert Helder 27,0 6 7 6 8
9 658 J. Blokland, S. Bosma 38,0 9 8 9 dnf
10 307 Piet Velink 42,0 10 10 10 dnf
11 766 Berend Brijder 48,0 dnc dnc dnc dnc

Uitslag FLITS-A

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 842 Charlotte Eveleens, Hinke Visser 4,0 1 1 1 1
2 683 Elina Douma, Timo Engelsma 9,0 2 2 2 3
3 300 Houkje Anna de Lange, Pien Griepsma 12,0 4 3 3 2
4 990 Marleen Zondervan, Femme Rijk 15,0 3 4 4 4

Uitslag FLITS-B

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 47 Gerrit Foppe Wissels, Bente Jitske Wissels 6,0 2 1 1 2
2 915 Wiebo de Visser, Jaap Reitsma 9,0 4 2 2 1
3 1025 Rianne Jasper, Pier Allaard Wissels 12,0 1 3 4 4
4 1090 Annelie Boersma, AnneRixt Rietsama 13,0 3 4 3 3

Uitslag FLITS-C

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 600 Willem Kramer, Hendrik Kramer 6,0 1 1 1 3
2 681 Hester Jasper, Melanie Meeter 13,0 4 4 4 1
3 1056 Femke Eveleens, Hella Foekema 13,0 3 6 2 2
4 1102 Ruben Sijperda, Wim Foekema 13,0 2 3 3 5
5 911 Britt Abma, Marieke Gijselaers 20,0 5 2 5 dnf
6 1111 Marcus Woormeijer, Ron Woortmeijer 21,0 6 5 6 4
7 1021 Chantal Roseboom, Niek van Dijk 27,0 7 7 7 6

Uitslag GWS

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 120 Hopma, Heeg 13,0 4 5 1 3
2 103 G. Brekeveld, Jantina 14,0 5 4 4 1
3 96 Durk Vis, A. de Jong 16,0 7 2 5 2
4 86 Martin Woudstra, Boudewijn Kanitz 18,0 6 6 2 4
5 134 A. de Jong, Durk Mud 19,0 3 8 3 5
6 102 Hylke Visser,am, Foeke Visserman 23,0 2 1 dnf dns
7 66 Thomas Visserman, Johannes Schuurmans/Jantsje Ee 24,0 1 3 dnf dns
8 131 Anne Heerschop, Wytse Heerschop 28,0 8 7 6 7
9 62 Djessica Zwaga, Anke Zwaga 32,0 dnc 9 7 6

Uitslag REGENBOOG

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 74 Harry Amsterdam, Theo Bosma/Tjalling Tjalsma 7,0 2 2 1 2
2 37 Peter Schuil, Olga Schuil 11,0 4 1 2 4
3 154 Angela Brandsma, Bart La Grouw/marcel Splinter 15,0 3 3 3 6
4 94 Theo de Vries, Roelof de Vries/ Robin Bos 19,0 5 5 6 3
5 72 Marinus Schouten, Peter Naeye/Hendrik Numa 20,0 10 4 5 1
6 77 Lex van Droge, Jan van Droge/Hero Nieveen 26,0 1 6 7 dnc
7 38 Douwe Zwart, Kit Coremans/Jackie Hettinga 29,0 8 7 9 5
8 88 Lucas Bouma, NN 34,0 6 dnf 4 dnc
9 83 Bart Vrinten, Arjen Snoeck/ NN 35,0 11 9 8 7
10 118 Willem Overtoom, Mathies Overtoom/ Marcel Overt 36,0 7 10 11 8
11 12 Bertus ter Beek, Klaas Doevendans/Henk Jan Viss 36,0 9 8 10 9

Uitslag SCHAKEL

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2613 Erwin Pol, Rick Nakken 6,0 1 1 3 1
2 2485 Lysbet Bonnema 7,0 2 2 1 2
3 2004 Michiel de Boer, Sietske Doornbos 15,0 3 6 2 4
4 2456 Sten Renema, Lars de Bok 18,0 6 3 6 3
5 2484 Mark Woortmeijer, Ferdau Jansma 20,0 5 5 5 5
6 1954 Jan Hielke, Anke 21,0 4 4 7 6
7 2611 Geart-Jacob de Jong, Ijsbrand de Lange 27,0 7 7 4 dnc
8 2436 Friso Salverda, Berend Salverda 31,0 8 8 8 7

Uitslag VAURIEN

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 36337 Jelmer Yntema, Jorrit Bonnema 4,0 1 1 1 1
2 36156 Janine de Haan, Brecht van der Ende 10,0 2 2 3 3
3 36198 Alwin Lochhorn, Nico Lochhorn 11,0 3 4 2 2
4 36293 Michiel Sickler, Femke Schiere 17,0 4 3 5 5
5 36294 Femke Yntema, Roza Kooystra 20,0 dnc dnc 4 4

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 – 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Ons erelid Tineke van der Leij heeft op 16 juni in goede gezondheid haar 80e verjaardag mogen vieren.
Ook namens de KWV Langweer is zij van harte gefeliciteerd. We wensen haar nog vele goede jaren, in langweer en bij en met onze vereniging.

J.Michiel Alma,
vz. KWVL

1 & 2 september 2012 – De 153e Jaarlijse open wedstrijden

Bij deze nodigen wij u uit voor deelname aan de 153e jaarlijkse open wedstrijden op de Langweerder Wielen, voorafgaand op vrijdag door de onderlinge wedstrijden. In het dorp is tevens een gezellige Kermis.
Inschrijven kan tot en met 24 augustus via het secretariaat of het inschrijf-formulier.

De 153e Jaarlijse open wedstrijden

De 153e Jaarlijse open wedstrijden

Er zal na sluiting van de inschrijftermijn worden bepaald of er voldoende deelnemers zijn om een klasse te kunnen starten en daarmee samenhangend wordt ook het aantal prijzen per klasse bepaald.