Foto 2
Foto 2

2014

Zaterdag 22/11/2014:
ALV-KNWV, vrijwilligersavond KWV Langweer

Het mag dan november (geweest) zijn, uw voorzitter had een genoegelijke watersportzaterdag. Eerst de Alg. Ledenvergadering van het KNWV, en daarna het gezellig samenzijn van/voor en met de vrijwilligers van onze vereniging.

KNWV

Het KNWV bevindt zich in rustig vaarwater, en de ALV is dan ook vooral een plezierig bijpraten, elkaar weer zien en het komende seizoen alvast bespreken.
Was de contributieverhoging altijd een spraak-uitlokkend onderwerp, zelfs dat punt vermag eens enige tijd niet het voornaamste te zijn. Een verhoging met € 0,20 – passeerde met wat technische opmerkingen opmerkingen snel de revue. Vermeldenswaard is een super-verenigingsliga, die men naar Duits voorbeeld landelijk wil opzetten. Na de ALV was hierover een presentatie. Voor de rest een met filmpjes en dia’s goed gelardeerde, wederom goed geplande en ingedeelde bijeenkomst.

Vrijwilligers KWVL

Dankzij de inspanningen (dank, dank) van bestuurslid Johan Hansen waren een 40-tal vrijwilligers van de KWV Langweer bijeen gekomen in ons “geboorte” – café, De Drie Zwaantjes. Nu niet meer Johannes en Titia als gastheer en gastvrouw, maar Dennis Elzinga, de nieuwe eigenaar, ook vanaf deze plaats wensen we hem nog eens veel succes. In een geanimeerde sfeer werd iedereen welkom geheten door ondergetekende, waarna een uitstekend captains dinner kon worden verorberd, verzorgd door Martin, de kok. Na koffie en nog een afsluitend woord van de voorzitter kon een een ieder zijns/haars weegs gaan. In mijn ogen een ontspannen avond, en vanaf deze plaats: nogmaals dank aan al onze vrijwilligers, en hopelijk mogen en kunnen wij volgend jaar weer een beroep op U/jullie allen doen,

Michiel Alma
vz. KWVL

Kort verslag van de ALV van de KWV Langweer op 7 november 2014, Hoekstien, Langweer, 20.00 uur.

Voor de eerste keer in jaren werd deze Algemene Ledenvergadering weer op vrijdagavond gehouden.
Eén bijeenkomst is te weinig voor een evaluatie, maar het aantal aanwezigen viel niet mee, 20 leden, waar onder de Ereleden Reinhard Mulder en (Jos) Spijkerman.
Er waren twee belangrijke punten:

1. Informatie inzake nieuwbouw loods
Dit onderwerp werd verzorgd door Johan Hengst en Sipke Brinksma.
Alle vergunningen zijn binnen, er wordt thans druk intern gerekend aan de benodigde gegevens, en zodra alle voorbereidingen gereed zijn, zal wellicht een extra ALV gehouden worden voor het benodigde krediet. Het bestuur heeft een mandaat tot € 25.000, er zal aanzienlijk meer nodig zijn.

2. De Begroting/Contributie
Dit punt ging snel. Begroting accoord, en ook een contributieverhoging met € 1,-.
Tevens werd het bestuur gemachtigd de contributie na 22/11 te verhogen met de de verhoging van de contributie die door de ALV van het watersportverbond op die datum wordt vast gesteld.

De vergadering nam kennis van het feit dat de heer Pieter Buddingh’, oud bestuurslid, te kennen heeft gegeven dat hij weer graag tot het bestuur toe treedt, hetgeen het bestuur weer voltallig maakt.
Formele benoeming in de voorjaarsvergadering.

Verder geen bijzonderheden, wel een genoeglijke nazit,

J.Michiel Alma , vz. KWVL

Een enorme bovenboei met een doorsnede van ik denk een meter of vijf lag zaterdagmorgen klaar aan de wal. Maar liefst vier ankers om het ding op de plek te houden, dus dat belooft nog wat. De bedoeling is dat de toeschouwers straks op het meer in deze bovenboei plaats kunnen nemen om daarmee van heel dicht bij de Yngling’s de boei te kunnen zien ronden.

Hein Ruyten Trofee

Hein Ruyten Trofee was groots succes!

Ook de Simmerwille is dit jaar weer van de partij, een prachtige klassiek rondvaartschip waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1916 en die wordt ingezet als varende tribune voor alle belangstellenden die ook wel eens een zeilwedstrijd van heel dichtbij willen meemaken.
Een pendeldienst tussen de oude haven in Langweer en de Simmerwille verzorgde de aan- en afvoer van belangstellenden.

Zaterdag, als ik van huis vertrek is het nog knap mistig in de Flevopolder maar gelukkig klaart het bij Emmeloord al behoorlijk op. Als ik Langweer nader schijnt zelfs de zon. Er is gelukkig ook wat wind, als is het niet echt heel veel.

Dit jaar met 37 boten aan de start gaan we een mooi plekje op het meer opzoeken zodat we een startlijn van ca. 300 m1 kunnen maken. Dat is nodig bij een zo grote vloot.

De zeilers krijgen er na de eerste wedstrijd zin in en bij de tweede start op zaterdag volgt er een algemene terugroep. We besluiten de “Japanner” te gebruiken, echter zonder resultaat.
Dan de “Zwarte Vlag” er maar bij. Zeilers die dan nog voor de lijn zijn binnen de 1 minuut voor het startsein krijgen een BFD = Black Flag Disqualification = Zwarte vlag diskwalificatie. Vier zeilers hebben dat niet door en lopen daarmee inderdaad een BFD op!.

Ook bij de derde en vierde wedstrijd van zaterdag gebruiken we nu consequent de zwarte vlag. Daarmee houden we de startlijn keurig schoon.

Met vier starts tussen 13:00 en 16:30 uur is het voor zaterdag mooi geweest. De uitslagen worden na elke wedstrijd al op het startschip verwerkt en op Internet gezet zodat de mensen op de Simmerwille ook tijdens de wedstrijden op de hoogte blijven van de stand van zaken.

Na een extra uurtje slapen op zondagmorgen (de wintertijd gaat weer in) beginnen we om 11 uur met de 5e wedstrijd van het weekend. Eerst maar weer gewoon met de P-vlag, we willen niet meteen met de “Zwarte vlag” beginnen. Dat gaat wonderbaarlijk goed, de hele zondag lukt het om keurige starts te krijgen met de normalen P-vlag. Met uiteindelijk 9 wedstrijden wordt het een mooi evenement. De wind is vandaag ook wat meer als gisteren en daarmee neemt de spanning op het water evenredig toe. Soms komen er vier boten bijna tegelijkertijd over de finish en daarmee is het snel kijken en schrijven geblazen om de finish volgorde goed op papier te krijgen.

Enfin, dat lukt allemaal, mede ook omdat we met drie mensen schrijven.
Zo kunnen we de eventuele hiaten in de uitslagen er nadien nog uit halen.

Tegen half drie is het mooi geweest, de zeilers hebben zich uit de naad gewerkt en vertrekken richting haven alwaar Marcel –onze havenmeester- weer 37 Ynglings uit het water takelt.
Om vijf uur volgt de prijsuitreiking en wordt de wens uit gesproken dat er volgend jaar minimaal 40 boten aan de start verschijnen.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

11 en 12 oktober 2014

Dit jaar voor het eerst zonder Abel Zeilstra die al sinds de oprichting in 1994 elk jaar van de partij is geweest. Een markante verschijning die met veel enthousiasme elk jaar zijn eigen stempel op dit jaarlijks terugkerend festijn gaf.

KWVL2_DSC04466kleiner

De stichting Zeilschool Kampioenschappen is dit jaar overgegaan naar de KWV Langweer die voor de voortzetting van de kampioenschappen zal zorgdragen.

Vooruitlopend op de wedstrijden eerst maar eens een avond bij Abel op bezoek in zijn prachtige appartement die uitzicht heeft op de Batavia Haven in Lelystad. Wat een prachtig uitzicht op het wedstrijdgebied waar vaak matchraces worden gehouden.

Enfin, gewapend met de nodige voorlichting van Abel beginnen we op vrijdagavond in De Wielen met het verstrekken van de enveloppen met daarin willekeurig de bootnummers.
De rood, wit, groene en blauwe vlaggen worden uitgereikt en het eerste probleempje dient zich al aan! Krijgen we geen protestvlaggetjes? Oeps, dat was niet bij ons opgekomen.
Gelukkig kunnen we deze fout de volgende ochtend bij het palaver al meteen weer rechtzetten.

Na een minuscuul uitstel van 10 minuten kunnen we op zaterdagmorgen om 09:40 uur met de eerste groep van 34 valken beginnen. Ook de tweede groep gaat aansluitend om 09:50 uur van start.

Dit jaar niet de gebruikelijke –bijna standaard- wedstrijdbaan maar voor het eerst op de Langweerder Wielen een inner- en outerloop! Wel spannend hoe de zeilinstructeurs hier op zullen reageren. De meningen zijn verdeeld. Er komen signalen dat dit een niet zo goede keuze is, maar als ik later op zaterdag en zondag er naar vraag zijn er ook een aantal deelnemers die het juist wel fijn vonden om eens wat anders als anders te doen.

De starts op zaterdag zijn gemiddeld aan de voorzichtige kant. Met één individuele terugroep in de derde en vijfde start vragen wij ons op het startschip af waarom er niemand start op snelheid. Misschien door de beperkte wind wacht iedereen maar dobberend op de startlijn op het startsignaal. Niet zo spectaculair dus.

Na het verwerken van de uitslagen op zaterdagavond wordt de Gold- en Silverfleet indeling gemaakt. Helaas gaat dat niet helemaal goed, per abuis is Aquavitesse in de Silverfleet ingedeeld. Gelukkig kan dit nog worden hersteld voordat de deelnemers op zondagmorgen zich richting het startgebied begeven.

Zondagmorgen is het wat zoeken naar de windrichting. Als we net begonnen zijn in de procedure gaat de wind om en moeten we de uitstelvlag trekken en verkassen. Een half uur later kunnen we opnieuw beginnen met het starten van de Goldfleet. Er is iets veranderd, de zeilers hebben meer drang om te winnen en dus eindigt de eerste start in een algemene terugroep. De tweede start –die we met de jappanner doen- eindigt wederom in een algemene terugroep. Tja, ik duik de koffer met vlaggen in om de zwarte vlag te zoeken. Gelukkig kom ik hem al snel tegen, het lukt echter qua tijd al niet meer om hem aan de lijn vast te maken en dus staat Peter –de wedstijdleider- bij het voorbereidingssein als levende vlagophouder met de vlag paraat. Snel een touwtje eraan en dan is dat ook weer opgelost. De start met de zwarte vlag gaat nu goed. Iemand die met de zwarte vlag omhoog over de lijn gaat is de klos en krijgt een DSQ. Dat wil natuurlijk niemand en dus hebben we de derde keer een schone start.
De valken verdwijnen na de start in de mist, de bovenboei is al bijna onvindbaar geworden!

De Silverfleet die aansluitend start zijn natuurlijk al wat voorzichtiger geworden om niet de kans te lopen om ook met een zwarte vlag te starten en gaan dus weer schoon van start.

Het begint nu steeds minder te waaien en met veel pijn en moeite lukt het ons nog om de Goldfleet de tweede keer te laten starten . Natuurlijk wel direct met de zwarte vlag, ahum!

Aansluitend willen we de Silverfleet van start laten gaan maar de wind laat het nu helemaal afweten. Er zit niet anders op dan met de N boven A vlag te gaan rondvaren. Vandaag geen wedstrijden meer en de Goldfleet die reeds was gestart kan ook de wedstrijd niet meer afmaken.

Met nog een aantal protesten kan het driekoppige protestcomité vervolgens aan de slag.
Nadat de protesten zijn behandeld en de uitslagen zijn verwerkt volgt de prijsuitreiking.
Door een niet door mij opgemerkte formulefout in het Excelsheet gaat de prijsuitreiking helaas ook niet helemaal correct. De derde en vierde prijs in de Silverfleet zijn omgewisseld.
Ik bied dan ook voor deze fout mijn welgemeende excuses aan.

Namens de KWV Langweer, De Drie Zwaantjes, de stichting Zeilschool Kampioenschappen en de vrijwilligers wil ik iedereen bedanken voor het weekend en kijk al weer uit naar het NZK van 2015

Jan Spijkerman.

 

 

INDIVIDUEEL KLASSEMENT NZK 2014 (pdf)

Met vorig jaar het plan om de inschrijvingen beter te kunnen verwerken is er op de KWVL site een inschrijfformulier gemaakt met daaraan gekoppeld een IDEAL betalingsmogelijkheid.

Wat ook een wens was dat de deelnemers zelf de lijst met inschrijvers konden inzien.

Dat is gelukkig ook gelukt.

kwvl-DSC04371kleiner

Met een mooi aantal inschrijvingen van 107 boten en uiteindelijk 95 startende boten konden we zaterdag van start gaan.

Met één te vroege start in de 8 verschillend klassen die van start gingen gang dat voorspoedig. Een af en toe behoorlijke wind, ik denk windkracht 4 met vlagen 5 zorgde voor prachtig zeilweer.

Een enorm veld met Flitsen en Olympiajollen waren van de partij. Andere klassen met een wat beperkter aantal deelnemers maakten de Langweerder Wielen weer een vol en van de zeilen wit gekleurd plaatje.

Op het startschip bleek dat onze eigen hoorn het niet goed deed. Gelukkig was er nog een reserve toeter van Sloten op het startschip en konden we daarmee goed hoorbare geluidsseinen geven.
Zondagmorgen, toen we met de vrijwilligers het startschip weer gereed maakten voor de wedstrijd werd het wel heel erg donker in de lucht. Een griezelig blauw/groene lucht doemde dreigend in de verte op. Eerst maar even afwachten wat daar voor wind en regen uit tevoorschijn komt. Na deze bui vertrokken we richting het meer om een plekje te zoeken voor de startlijn.

Met iets vertraging op de geplande starttijd begonnen we met de GWS schouwen, de 12 voets jollen en de Flitsen. De Olympiajollen hadden pech, de wind draaide en draaide en de startprocedure werd afgebroken om de lijn weer goed haaks op de wind te kunnen krijgen.

Na deze start kon het zo niet langer en in plaats van baan 1 moest er vanwege de draaiende wind met de overige klassen baan 2 gezeild worden. Na het starten van de 16 kwadraten, de Vaurien’s en de Regenbogen op baan 2 kwamen de Olympiajollen richting de startlijn varen nadat ze het eerste rondje bijna hadden afgelegd. De wedstrijdleider besloot de wedstrijd van de Olympiajollen –die nog in baan 1 aan het varen waren- af te breken en ze opnieuw te starten in baan 2 om daarmee een eerlijk kruisrak te krijgen.

…………………………… door familieomstandigheden heb ik vanaf dit punt helaas geen informatie meer over het verloop van de wedstrijden omdat ik Langweer heb moeten verlaten.

Jan Spijkerman

Uit de inhoud :

  • een 16e eeuws waterschip
  • beschilderd dundoek uit Middelburg
  • schroefvoortstuwing, een 19e eeuwse technische uitdaging
  • Duitse Rotterdam konvooien (3)
  • Licht op Texel

Scheepshistorie verschijnt twee keer per jaar, ong. 130-150 blz’n, € 25,00 per keer.
Een heerlijk, toonaangevend blad over allerlei maritieme zaken.
Uw voorzitter is enthousiast over dit blad!
Voor de geinteresseerden: veel leesplezier toegewenst .

Mr watersportgroet,
Michiel Alma

Geachte leden,

De afgelopen week hadden we maar liefst drie gedenkwaardige momenten bij en in de vereniging, op het gebied van jeugdzeilen.

Vrijdag 27/6 was de laatste dag van het schoolzeilen, met de groepen 5/6 en 7/8 van onze basisschool ‘t Swannestee.
Gezeild werd met valken (Hilda Engelsma, Annette klimt, Johan Hansen en Tingo Detmar), ter beschikking gesteld door Bouke Jonkman, en de laatste dag ook nog door Age Hoekstra. Vanzelfsprekend werd er ook gezeild met onze optimisten, begeleid door Vincent Veeger, Marcel Ferdinands (onze gewaardeerde havenmeester), Iebeltje en Ulrike Bloemendaal – Boertjens.
Begeleiders: heel veel dan , hopelijk vonden jullie het net zo leuk als de kinderen.

Zaterdag/Zondag 28 en 29-6 : Combi Noord
Rond de 80 kinderen en hun ouders hebben met jeugdboten hard gestreden (gelukkig maar één protest) om bepaalde Noordelijke kampioenschappen.
Er was een zeer gewaardeerde friettent en een veel gebruikt luchtkussen.
Veel werk verzet door Jan IJben en Esther vd Bunt, onze ver.secretaris.
En de wedstrijden in handen van onze wedstrijdleiding Allen veel dank .

Woensdag 2 / 7 : seizoenseinde van het jeudzeilen, met diploma-uitreiking. 18 jongelui hebben weer twee maanden elke woensdag hun best gedaan, en kregen woensdag j.l. hun verschillende oorkondes.
De leiding was weer in de vertrouwde handen van onze afdeling jeugdzeilen (Hylke Engelsma, Vincent Veeger, Carin Rouwé, Frank Jan de Graaf en Tingo Detmar (nieuw, van harte welkom, hopelijk beviel het)). Ook voor hen weer onze hartelijke dank.

Zeilgroet, Michiel Alma
namens het bestuur van de KWV Langweer

In het afgelopen weekend (28 en 29 juni) zijn de Combi-wedstrijden gehouden op de Langweerder wielen. Deze wedstrijden zijn tot stand gekomen door een gezamenlijke organisatie van de Watersportvereniging Heeg (WSH) en de KWV Langweer.

DSC04227_1024

Blij en heimwee?

Wat doet Jeugdwedstrijdzeilen? Onze belangrijkste taak is jeugdzeilers enthousiast en beter te maken. We doen dat via wedstrijden, trainingen en begeleiding. We organiseren voor de noordelijke wedstrijdzeilers de Combi, een wedstrijdenreeks op steeds verschillende meren in Noord-Nederland. Zowel beginnende als gevorderde wedstrijdzeilers (tot 19 jaar) starten daar.

Ditmaal was de Combi te gast in Langweer. Kinderen tot 18 jaar waren in grote getale te vinden op de Langweerder Wielen om daar te strijden voor de prijzen, maar ook om gezellig met elkaar op te trekken. Overal in de haven was het gezellig druk, lasers en flashen nabij de kraan en optimisten rond de loods op het eind van de haven. Een startschip, een finishschip en een behoorlijk aantal rib’s en andere boten rond de wedstrijden. Zelfs een springkussen en een heuse frietwagen waren in de haven te vinden!

Zaterdag –al rekening houdende met de weersvooruitzichten van zondag- zijn er vier wedstrijden gezeild en zondag nadat de donkere, dreigende regenbui eerst maar werd afgewacht aansluitend nog eens twee wedstrijden.

Met één valse en voor de rest keurige schone starts werden de 4 verschillende klassen elk zes keer gestart en gefinisht. Door de inzet van ca. 20 vrijwilligers is dit weekend prima verlopen.

Wat een prachtige, mooie en ook positieve kinderen op het water. Een van de begeleiders vroeg aan de wedstrijdleiding om even te wachten met starten zodat de kinderen even op adem konden komen tussen de wedstrijden in. Even later vraagt één van de kinderen waarom we gaan uitstellen, hij wil graag zo snel mogelijk doorgaan met de wedstrijden en wil helemaal geen uitstel! Prachtig mooi, we staan allemaal glimlachend op het startschip.

Na het zien van zoveel glunderende kindergezichten bij de prijsuitreiking word ik daar heel blij van. Kijk maar eens op de foto’s en filmpje’s die via onderstaande link’s zijn te bekijken.
Dan krijg ik spontaan heimwee naar de tijd dat ik zelf naar de zeilschool ging.

Jan Spijkerman.

Foto’s 1

Foto’s 2

Fimpje

  1. Dit jaar bestaat de 12-voets-jol 100 jaar als eenheidsklasse. Om dit grootse feit te vieren is er een lustrumreceptie in Loosdrecht, van 17:00-18:00 (ontvangst) – 20:45 uur bij de KWV Loosdrecht. Het bestuur is in zijn geheel verhinderd, wie belangstelling heeft, kan zich melden bij ondergetekende (0513-499632, na 8/6, ivm vakantie).
  2. Scheepshistorie 16 is alweer enige tijd geleden verschenen. Wederom een magnifieke uitgave, zoals elke keer weer zeer interessant. (uitgave Lanasta, of via maritiem centrum, Haarlem) .

DSC04088_1920Wie Langweer zegt, denkt automatisch aan het prachtige buitenverblijf de Wijde Blick, gelegen aan de Langweerder Wielen, waar ijsmeester en rayon hoofd Mulder weer Uw gastheer zal zijn. Het ruisende riet, de 3 Zwaantjes, het rustieke dorpje;  Bij de zachte klanken van Nije Dei gespeeld door de Friesche formatie de Kast, houdt niemand het meer droog; Eerst lekker borrelen; Een uitgebreid buffet aan het water. Dat is toch pure folklore! De wedstrijdleiding is zoals gebruikelijk in handen van international Judge Jos Spijkerman, en staat garant voor een zeer professionele aanpak, en 10 prachtige starts. Zaterdag 6 starts en Zondag 4 starts;
Wat zijn er weer prachtige borden te winnen!

Zo begint het stukje geplaatst door Koos Timmenga op de site van de Valkenklasse.

Alléén Judge Jos Spijkerman heeft zich het afgelopen weekend niet laten zien. Zijn deskundigheid was mogelijk wel goed van pas gekomen bij de onverwachte situatie met een extra oneven rode ton die zaterdagmiddag tijdens de tweede wedstrijd op het water verscheen!
Enfin, de broer van Jos, zijnde Jan Spijkerman was wel weer van de partij en zit nu zoals bijna gebruikelijk weer een stukje te schrijven over het afgelopen weekend.

Als vrijwilliger in het wedstrijdcomité bij de KWV Langweer ben ik sinds 1997 al bij veel – zo niet alle- sprintwedstrijden aanwezig geweest. Ik moet zeggen –in mijn herinnering- nog niet eerder met zo weinig wind. Zaterdagmorgen, als we met het startschip nog voor de wal liggen beginnen we met een voorlopig uitstel tot 12 uur. We signaleren enige wind en om 12 uur komt er een uitstel voor bepaalde tijd. Zo kunnen we –als de wind dat toe laat- ten minste snel beginnen.
Tegen half één kakt de wind weer in en er volgt een uitstel tot 14:30 uur. Vanwege draaiende wind lukt het dan eindelijk om 14:50 uur de eerste start van die dag te doen. Hé, hé, gelukkig kunnen we eindelijk zeilen, nou ja zeilen ………. het is af en toe nog wel hopen dat de wind niet helemaal wegvalt. Na deze eerste start lukt het ook nog om 15:55 uur de tweede start te doen.
OCS voor 260, 498 en 839. De zeilers hebben het zelf ook al door en gaan als er een gaatje in het veld valt allemaal terug om opnieuw te starten.

Inmiddels is ook het wedstrijdcomité van 6 skûtsjes op het water verschenen. Zij leggen aan de stuurboordzijde van het startschip een startlijn en een bovenboei uit. Hierbij is er echter een ongelukkige samenloop van omstandigheden omdat zij als bovenboei een rode oneven boei 5
rechts van onze rode oneven bovenboei nummer 9 op de Langweerder Wielen leggen.
Hierdoor ontstaat in het Valkenveld op weg naar de bovenboei toch wel even verwarring.

Als tegen 16:37 uur de laatste Valk is gefinisht vertrekt iedereen naar de vaste wal om vervolgens zich te vervoegen in de Wijde Blick en daar een genoeglijke avond te beleven.

Zondagmorgen lukt het zowaar om 10:00 uur van start te gaan met de 3e wedstrijd van het weekend. De 260 iets te vroeg, maar keert terug achter de startlijn en gaat opnieuw van start.
Tijdens deze wedstrijd laat de wind het weer afweten. De 45 met Menno Huisman en de 820 met Ronald de Vries finishen een heel eind voor het veld uit en alle anderen lukt het niet meer om binnen de tijdslimiet van 10 minuten binnen te komen. Iedereen dus DNF! Nu dus maar hopen dat er in elk geval nog twee wedstrijden meer gezeild kunnen worden. Met aftrek van 1 slechtste wedstrijd kan deze DNF dan ten miste weer worden geneutraliseerd.

Tegen 11 uur gaat de uitstelvlag er weer in gevolgd door uitstel tot 12:30 uur.
Na weer wat aanpassingen aan de baan lukt het om 12:55 uur de 4e start te doen.
Er zijn jammer genoeg al een aantal Valken op weg naar huis en er gaan nu 13 Valken van start.
Om 13:25 uur volgt van nog de 5e start. De beide laatste wedstrijden zijn qua wind nog de mooiste wedstrijden van het weekend, een beetje wind, volop zon en genieten maar.

Na het finishen vertrekken we richting wal, verwerken de uitslagen en zetten deze informatie weer op de site van de KWV Langweer. Dit jaar zijn voor het eerst de uitslagen live te uploaden naar de website van de KWVL. Mededelingen, Startschema, Protesten en Uitslagen zijn zo via het internet en mobiele telefoon voor iedereen beschikbaar.

Nadat iedereen de Valk weer op de trailer heeft gezet volgt de prijsuitreiking met dank voor de vrijwilligers van de KWVL, de havenmeester (Marcel) en de Familie Mulder.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.