Foto 2
Foto 2

2015

KWV LangweerAls ik het nu nazoek dan zijn we al op 22 december 2015 begonnen met de voorbereidingen voor het kampioenschap. Hette en Piet van der Zwaag en ondergetekende zijn toen bij elkaar gekomen om de Notice Of Race (NOR) en de Saling Instructions (SI) voor te bespreken.

Voordat alles op papier staat, daar gaat wel enige tijd en het nodige overleg overheen.

Het Watersport Verbond wil graag vóór 1 februari weten welke Nederlandse Kampioenschappen op de kalender komen en de NOR moet minimaal 8 weken voor het evenement en de wedstrijdbepalingen minimaal 6 weken voor het evenement ter goedkeuring worden opgestuurd naar het Watersportverbond. Er volgen dan eventueel nog wat verbeteringen en dan kunnen de NOR (aankondiging) en SI (wedstrijdbepalingen) worden vrijgegeven.

In verband met de baggerwerkzaamheden op de Langweerder Wielen ben ik in maart al aangeschoven bij het overleg met de aannemer van deze werkzaamheden. Omdat dingen niet gingen zoals we met elkaar afspraken heeft het in orde krijgen van mijn wensen ook nogal wat tijd en inspanning en *&%_!)%^!#%^)!@$(^ gekost.

Gelukkig waren de hoofdlijnen van mijn wensen op ons Valkenweekend eindelijk voor elkaar en konden we beschikken over het grootste gedeelte van het meer.

Ruim een week voor het weekend van 21 en 22 mei geeft Windguru windkracht 6 á 7 aan!
Dat is niet echt wenselijk, boven 25 knopen wind (± windkracht 6) wordt er niet gezeild.
Gelukkig wordt het allemaal wat beter naarmate het weekend dichterbij komt. Uiteindelijk wordt er windkracht 4 met vlagen 5 voorspelt. Daar is prima mee te zeilen.

Zaterdagmorgen verzamelen we ons om 08:30 uur in de nieuwe botenloods van de KWV Langweer. Het is voor mezelf wel spannend omdat ik in opleiding ben voor erkend wedstrijdleider. In 2015 heb ik hiervoor al de GWO cursus (Gevorderde Wedstrijdorganisatie)
met goed gevolg doorlopen maar daarmee mag je nog niet zelfstandig bijvoorbeeld een Nederlands Kampioenschap organiseren. Daar is nog meer voor nodig en dus is Beer van Arem vandaag ook van de partij om mij te beoordelen en tevens in te grijpen mocht dat nodig zijn.

Na het palaver voor de vrijwilligers vertrekken we richting de boeienloods van de KWVL en zorgen ervoor dat alle benodigde spullen aan boord van het wedstrijdschip komen. Ook de boeien en overige toebehoren gaan naar de boeienboot, de rescueboot en de volgboot.
Half tien is er palaver voor de zeilers en ik geeft daarbij uitleg over de situatie op de Langweerder Wielen met betrekking tot de baggerwerkzaamheden. Iedereen heeft goed geluisterd want later –op het meer- wordt er nagenoeg niet in het verboden gebied gevaren.

Wel komt er natuurlijk weer een provincie en/of politieboot controleren of we wel de juiste papieren hebben en dat de piloot van de speedboot wel beschikt over een vaarbewijs en of hij wel het dodemanskoordje om heeft. Gelukkig gaat dat allemaal goed en kunnen we een plekje op het meer gaan zoeken. Na drie keer verkassen liggen we uiteindelijk toch op een mooi plek en kunnen de startlijn ook bij eventuele winddraaiingen nog vrij van de vaargeul aanpassen.

We hebben een streeftijd van 15 minuten voor de wedstrijden en het lukt aardig goed om de eerste wedstrijd in de buurt van de streeftijd te varen. Dat is altijd wel spannend, zeker als de wind niet erg constant is. Enfin ook de twee volgende wedstrijden verlopen voorspoedig.
Uitstel en algemene terugroepen buiten beschouwing gelaten weliswaar. Ook de wedstrijden na de middag gaan vlotjes en tegen vier uur zijn de zes wedstrijden van zaterdag afgerond.

Ik verwerk de uitslagen en daarna gaan we bij “De Drie Zwaantjes” gezellig met elkaar barbecuen. Het is prachtig weer en in tegenstelling tot de voorspellingen ook nog droog en warm geworden. Een heerlijke zomeravond.

Tijden dit samenzijn wordt de Ed Hoppe prijs uitgereikt aan Reinard Mulder die bij elke Valkenweekend samen met zijn vrouw bijdraagt aan een prachtig en historisch weekend.
De Ed Hoppe prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Valkenklasse. De Ed Hoppe prijs is ingesteld in 1971.

De wedstrijden van zondag is een geheel ander verhaal. Tijdens de dag draait de wind uiteindelijk wel 180 graden. Als we willen starten moeten we uitstellen omdat de wind in de laatste minuut voor de start 45 graden draait ten opzichte van de startlijn. We verkassen het startschip en alle boven- en onderboeien regelmatig gedurende de dag. De boeienboot doet de bovenboeien en de rescue doet de startlijn en de gate. Dat gaat allemaal zeer voorspoedig en als we dat weer klaar zijn voor de volgende start draait de wind weer. Grrrrrrrrr………..

Even na twaalf uur zijn de wedstrijden 7, 8 en 9 gevaren. Dat is 2½ uur voor drie wedstrijden van elk ongeveer een kwartier! Daardoor komen we wat in de knoei met de middagpauze.
Dan toch maar even uitstel zodat de zeilers nog wel even naar de kant kunnen.

Om één uur gaan we weer starten, althans dat was de bedoeling. De valken verlaten de haven en sukkelen bijna zonder wind richting het startschip. De molens rond het meer komen tot stilstand en op het startschip proberen we Piet Paulusma te verbeteren door te proberen te voorspellen of er nog wind zal gaan komen. Ik denk dat er geen wedstrijden meer inzitten maar Beer van Arem besluit om het toch nog maar even aan te zien. Windguru en ook andere sites worden geraadpleegd maar daar wordt ook nog niet echt wind voorspeld.

Tot ieders grote verrassing komt er drie kwartier wachten toch nog wind opzetten.
Om 14:00 uur kunnen we weer los en varen de boten wedstrijd 10. Aansluitend kunnen ook nog de overige twee wedstrijden gevaren worden zodat we de 12 geprogrammeerde wedstrijden voor het weekend gewoon kunnen uitvaren. Nou ja gewoon, bij de laatste wedstrijd waait het zo hard dat de eerste valk (de 753 van Hette en Folkert) met 12 minuten en 17 seconden over de finishlijn stuift.

Hij is dan winnaar van het Nederlands Kampioenschap Sprintwedstrijden in de Valkenklasse en al op het water geven we hem ook vanaf het startschip een heel lang geluidssignaal.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

Maandag 9 mei zijn we weer van start gegaan met de jeugdzeillessen.

Onze cursisten hadden er meteen hun handen vol aan om met de stevige wind de Optimisten en Splashes goed te varen. Voor ons instructeurs was dit meteen een mooie uitdaging. Wilt u meer weten over onze jeugdzeilcursus dan horen we dat graag.
U kunt daarvoor contact opnemen met Vincent Veeger via 0610 040 597 of via mail naar jeugdzeilen@kwvlangweer.nl.

Overigens zijn zowel de instructeurs als de KWVLangweer CWO erkend. We kijken uit naar de volgende 

Een dikke wind, dat is wat me op het palaver van zaterdagmorgen nog goed is bijgebleven.
Sieb Bandstra heeft ‘s morgens weer een prachtig peteer met als emotioneel moment het overlijden van Jildau Lageweg, dochter van Rene Lageweg die sponsor is van het Skûtsje Gerrit de Vries.
We houden een minuut stilte en zullen straks op 10 minuten voor de start gaan “Nokken”
Dat doen we anderhalf uur later nogmaals bij de B-poule.

Als we na het palaver het meer op gaan om een plekje te zoeken is het met de betonning van de baggerwerkzaamheden best wel lastig om de juiste positie voor het startschip te vinden.

Vrijdagmiddag als we toch maar even op het meer gaan kijken hoe de zaak er voor staat besluiten we al om niet met de normale 8 wedstrijdbanen te gaan varen, maar om in plaats daarvan met een
Olympische baan te gaan varen. Voor kinderen is dit de appelflap – frikandel baan. Eerst een driehoek om drie boeien en daarna op en neer naar de boven- en onderboei enzovoort.

Om halftien waait het nog windkracht 6 met uitschieters richting windkracht 7 Bft.
De uitstelvlag gaat er in en de Skûtsjes blijven op een enkeling na aan de kant.
O.a. de Singelier maakt nog een slag maar vertrekt al spoedig weer richting de haven.

De familie Lageweg is inmiddels ook achter het startschip gaan liggen om het “Nokken” van dichtbij mee te kunnen maken. Dat is denk ik een ontzettend emotioneel moment voor de familie.

Het loopt allemaal anders omdat de wind maar niet wil afzwakken. De voorspellingen voor de rest van de dag zijn ook al niet veelbelovend en dus wordt er na overleg besloten de wedstrijden voor vandaag af te gelasten.

Skûtsjesilen Langwar 2016

Laatste groet en eerbetoon aan Jildou Lageweg.

Zondag gaan we met een mooie wind het meer op en zoeken een plekje. Om 10 voor halftien klinkt er een luid hoorn signaal over het hele meer en alle Skûtsjes laten hun gaffel een stuk zakken als laatste groet en eerbetoon aan Jildou Lageweg. Hier moet je wel even van slikken.
Een minuut later klinkt er weer een signaal en alle gaffels worden weer gehesen. Om half tien valt dan het eerste startschot (in ons geval geluidssignaal) en de A-poule begint met hun eerste wedstrijd.
Na ca. 50 minuten gaat Sieb beginnen met finishen bij de bovenboei en wij maken ons klaar voor de start van de B-poule die om 11 uur gaat beginnen. Dat lukt echter even niet, de uitstel komt er aan te pas en na wat aanpassingen van de baan kan ook de B-poule om kwart over elf van start.
Met een mooie wind zeilt deze groep ook een mooie wedstrijd en kan Sieb ze weer de bovenboei finishen. Hierna eten we met zijn allen aan boord van het startschip.

Er zijn echter een aantal protesten en dus moeten we deze eerst behandelen voordat ik de indeling in de kleine- en grote finale kan bekend maken. Nadat e.e.a. is afgehandeld beginnen we na de middag met de kleine finale. Op aanwijs van de Provincie zijn we na de middag met de baan naar een ander deel van het meer gegaan en het valt nog niet mee om de baan er weer naar tevredenheid in te krijgen. Enfin, om twee uur (met een half uur vertraging op de geplande tijd) gaat de kleine finale van start. Er staat een mooie wind en de strijd is spannend.
Met de laatste start van de dag – de grote finale- moeten we een individuele terugroep geven.
Sietse Broersma is te vroeg en heeft dat zelf goed in de gaten er keert terug achter de startlijn.
Ook een van de andere Skûtsjes keert terug om reglementair te starten. Door het gedrang bij de start was hij aan de verkeerde kant van de boei beland. Floriaan Zwart, Froukje Osinga en Jeroen de Vos wisselen tijdens de race regelmatig van positie en strijden voor de koppositie.
Tegen vier uur finishen we het laatste Skûtsje en gaan de uitslagen invoeren.
Na verwerking van de protesten kan ik de uitslagen uitdraaien en met weer een mooi betoog van Sieb besluiten we het weekend met de prijsuitreiking. Iedereen bedankt voor weer een prachtig weekend en graag tot volgend jaar op 22 + 23 april 2017.

Jan Spijkerman vanaf “De Dikkop”

Mededeling, voor de leden:

Al vele jaren zijn op onze haven de jaarlijkse SKS–vlaggetjes te koop.
Thans hebben we, dankzij Marcel en erelid Reinhard Mulder, ook “”Marrekrite””-vlaggetjes te koop.
We liggen allemaal regelmatig aan een Marrekrite–ligplaats, en voor De Marrekrite is de opbrengst uit de verkoop van de vlaggetjes een belangrijke inkomstenpost.

Gaarne Uw aandacht,

groet, Michiel Alma
vz. KWV Langweer

Algemene Ledenvergadering KWV Langweer, 23 april 2016

Geacht Leden,

Op bovengenoemde datum vindt de voorjaars ALV van onze vereniging plaats.
naast de gebruikelijke punten, oa. de jaarrekening 2016, een speciale gebeurtenis, nl. na de sluiting.

Na de sluiting van de vergadering begeven wij ons naar de haven, waar om 16:00 uur de officiele opening c/q in gebruikstelling van de nieuwe loods zal plaats vinden.
De opening zal geschieden door de bestuursleden Johan hengst en Sipke Brinksma, die bijzonder veel werk aan de tot standkoming van onze loods hebben gehad en besteed.
Zoals bekend is het vele werk van havenmeester Marcel al beloond tijdens de najaarslenvergadering..

Wij hopen op een grote opkomst, drankjes en hapjes natuurlijk aanwezig.

EHBO !!

We hebben leden met een EHBO diploma nodig voor begeleiding bij onze wedstrijden. Het Rode Kruis “”Skarsterlan”” heeft ons tot nu toe vriendelijk en welwillend geholpen, maar, terecht en begrijpelijk, wel tegen een bepaalde prijs.
een paar leden met EHBO zouden de gehele vereniging al zeer kunnen helpen.
Gaarne opgeven bij één van de bestuursleden of bij Marcel Ferdinands.

Met watersportgroet, Michiel Alma
vz. KWVL

ALV-KWV Langweer, 16 november 2015

Om 20.00 kon ondergetekende deze bijeenkomst openen, waarbij aanwezig 16 leden en 7 bestuursleden.
Het bestuur zal zich beraden op enigerlei divertissement bij de vergadering, ten einde de opkomst te vergroten. Waar vroeger c/q elders het onderwerp Contributie voor enige opwinding kon zorgen, is dat bij ons totaal niet het geval.
Penningmeester Sipke had alles, als altijd, perfect op een rijtje, de contributie gaat naar € 30,= en daar had iedereen vrede mee.
Vel complimenten voor de loods, en voor de Bouwers ( BrinksmaBouw ) en voor Marcel, die daarom een fors extraatje kreeg, een vakantiereis voor het gehele gezin: applaus van de zaal.
Aanwezige ereleden: Tineke van der Leij, Rienhard Mulder en Jos Spijkerman.

De avond werd met een drankje en genoegelijke kout besloten,

Michiel Alma
vz. KWVL

Zandwinning Langweerder wielen

Bijgaand alvast wat (deels onscherpe) foto’s van de betreffende info.

  • Voorbereidingen t/m december 2015
  • Zandwinning januari 2016 t/m begin 2017, dus het hele jaar door de week en niet in het weekend.
  • Voor 1 april 2017 zijn de Langweerder wielen op een diepte van 2.35 gebracht.

Hein Ruyten Trofee 2015

Als voorbereiding op de komende wedstrijden op 24 en 25 oktober besluit ik in de week voor de wedstrijden om een vergelijk te maken tussen de verschillende startprocedures met de bijbehorende vlaggen. Iedere procedure heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Ik zal onderstaand in het kort aangeven wat de verschillen zijn. (hij kan ook zij zijn!)

P-vlagP-vlag; Normale startprocedure, een zeiler die te vroeg start kan de fout herstellen door na de start volledig achter de lijn te DIPPEN. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

 

 

I-vlagI-vlag; Buitenom regeling, een zeiler die in de laatste minuut voor het startsein voor de startlijn zeilt, kan de fout herstellen door buitenom terug te gaan. (dippen mag dus niet!) Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

 

 

Z-vlagZ-vlag; Hij krijgt een DNC = Did Not Compete als hij niet DIPT en als hij wel DIPT krijgt hij de 20% scorestraf = afgerond naar boven 20% van het aantal deelnemers bij zijn finishplaats opgeteld met een maximum van het aantal deelnemers+1. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

 

 

I-vlagZ-vlagIdem als bovenstaand aangegeven maar nu mag er niet GEDIPT worden, de zeiler moet buitenom terug.
Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

 

 

U-vlagU-vlag, Als de zeiler in de laatste minuut voor het startsein voor de startlijn zeilt krijgt hij een UFD = U-Flag-Disqualification. Deze fout is niet te herstellen. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

 

 

Zwarte-vlagZwarte vlag, Als de zeiler in de laatste minuut voor het startsein voor de startlijn zeilt krijgt hij een BFD = Black-Flag-Disqualification.
Deze fout is niet te herstellen. Bij een herstart mag hij niet meer meedoen. Doet hij dat wel dan krijgt hij een DNE = Disqualification-Not-Excludable

Zaterdag beginnen we met de P-vlag en nadat we de I-vlag nog hebben geprobeerd eindigen we uiteindelijk met de Zwarte vlag. Dat komt op zich niet zo vaak voor, in mijn 18 jaar op het startschip is dit denk ik de derde dag dat deze vlag uit de kast kwam. Toen we de zwarte vlag voor de eerste keer moesten gebruiken hadden we niet eens een zwarte vlag aan boord. Die betreffende zaterdag dus snel naar Tineke van der Ley om een zwarte rok te verknippen tot een zwarte vlag. Daarmee konden we op zondag de O-jollen op het Tjeukemeer starten!

Ook zondag lukt het bij de Ynlings niet om zonder zwarte vlag te starten, maar het gevolg is wel dat we daarna iedere keer een schone start kunnen noteren. Met in het totaal 10 wedstrijden in twee dagen besluiten we het wedstrijd seizoen. Nog nagenietend van het prachtige weer kunnen we tegen vijf uur de prijzen gaan uitreiken.
In 2016 zal de Hein Ruyten Trofee voor de vijfde keer worden verzeild het geen een lustrum is. We gaan proberen 50 boten aan de start te krijgen.

Graag wil ik alle betrokkenen en vrijwilligers bedanken voor hulp in het afgelopen jaar.
Met name ook dank aan Marcel die ondanks de nieuwbouw weer altijd paraat stond rond de wedstrijden.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

Onvoorstelbaar dat dit evenement intussen al voor de 22e keer wordt gehouden.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel deelnemers er bij waren in het 1994!

Met in 2015 12 deelnemende teams is dat in elk geval minder als in 2014 toen er nog 17 teams van de partij waren. We gaan in elk geval er alles aan doen om volgend jaar weer meer teams mee te laten doen.

Vrijdagmiddag maken Marcel, Cees en ondergetekende het startschip gereed. De vlaggenstellage wordt weer uit depot gehaald en op het dek gezet. Ook de overige spullen zoals toeter, vlaggen, finishstok, portofoons en dergelijke gaat weer aan boord.

zeilschoolkampioenschappen

Zeilschoolkampioenschappen

Zaterdagmorgen verzamelen we ons in de haven en na een bakje koffie vertrekken we richting het meer. Ik ga zelf intussen terug naar de Drie Zwaantjes om het palaver te doen.
We hebben dit jaar een prachtige wind uit het oosten, dat is eigenlijk de meest gunstige windrichting die je voor de Langweerder Wielen kunt bedenken. De start is dan nabij het dorp en de hoge boeien liggen bij de hoge brug. Zo kan in elk geval het hele meer worden gebruikt om op te kruisen.

Bij de aanloop naar de eerste start moeten we jammer genoeg de rattenstaart = uitstelvlag hijsen. De wind is aan het draaien en als we blijven liggen dan kan iedereen aan de wind naar de bovenboei varen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We verkassen met het hele spul richting de molen en tegen tien uur kunnen we dan beginnen.

Er volgen twee mooie potjes en dan kunnen we eerst even lunchen in de Drie Zwaantjes.
Een heerlijk bakje tomaten- of mosterdsoep gaat er wel in. Intussen verwerk in alvast de uitslagen van de twee gevaren wedstrijden.

Om kwart voor twee vertrekken we weer met z’n allen in de aluboot richting het startschip.
Deze overtocht duurt niet lang, de piloot van het vaartuig weet de gashendel goed te vinden!

Half drie kan dan de 3e wedstrijd beginnen. De beide groepen van 24 teams starten keurig en na ruim een uur zeilen gaan we finishen. Met een aantal rode vlaggen kunnen we waarschijnlijk nog een lange avond –met veel protesten- tegemoet zien! Vreemd genoeg wordt er in het uur na de wedstrijd echter geen enkel protestformulier opgehaald. Het protestcomité wat uit voorzorg toch alvast maar naar Langweer was gekomen kan onverrichter zake weer huiswaarts keren.

We verwerken de middaguitslag en maken de indeling voor de Gold- en Silverfleet.
Met een overheerlijk nasi diner achter de kiezen vertrekken we tegen acht uur huiswaarts.

Zondag, als ik in de auto stap, is de voorruit licht bevroren. Het wordt een koude dag.
De windvoorspelling is windkracht 5 met vlagen 6 en dus besluiten we dat er met één rif zal worden gevaren. Dat wordt door de echte zeilers natuurlijk niet als wenselijk bestempeld.
Enfin, op het meer zijn we er toch wel van overtuigd dat dit een goed besluit is geweest.

Met twee mooie wedstrijden en wederom veel rode protestvlaggen beëindigen de instructeurs de strijd op het meer en vertrekken richting de Drie Zwaantjes. Nu worden er wel twee protestformulieren opgehaald en dus kan het Protest Comité acte de présence geven.
Tijdens de lunch verwerk ik de uitslagen en na behandeling van de protesten en verwerking daarvan in de uitslagen kan de eindstand worden opgemaakt.

Winnaars individueel zijn :
1e plaats De Ûlepanne A Bas Sijtsma
2e plaats De Randmeren Oscar Roelofsen
3e plaats Pean A Hylke Kooistra

Winnaars Goldfleet zijn :
1e plaats Vinkeveen A
2e plaats De Ûlepanne A
3e plaats De Randmeren

Winnaars Silverfleet zijn :
1e plaats De Ûlepanne B
2e plaats It Beaken
3e plaats Frissen

Met dank aan alle betrokkenen en terug kijkend op een mooi weekend vertrekt iedereen na de prijsuitreiking weer lekker doorgewaaid en opgeladen voor de winter huiswaarts.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

VrijwilligersAvond: vrijdag 20 november, 18.00 uur, 3 Zwaantjes, Langweer.
U wordt benaderd, maar mocht er iets mis gaan, schroom niet, en geef U op bij één van de bestuursleden.