Foto 2
Foto 2

2018

Beste KWVL leden , 

Gisteren , de 15e december , heb ik namens u de ALV van het verbond bijgewoond ,samen met ons lid Barend jan Luijtze .De agenda was al veelbelovend , er is weer een meningsverschil . Eén en een kwart jaar geleden iseen werkgroep door het KNWV bestuur in het leven geroepen ( een verbond met meerwaarde ) omte adviseren inzake de problemen van het verbond , met name het terug lopende ledental .Na enige tijd ontstond er frictie over ( de uitleg van ) de probleemformulering , en toen het rapportuit kwam , ontstond er weer frictie over de opdracht en dus de aanbevelingen en conclusies in het rapport .De werkgroep heeft hard gewerkt , rapport van 28 kantjes , maar nu … De vergadering begon met enige normale punten , en daarna konden de verschillende platforms ( zoals dienu heten ) : kanoën , golf surfen , topsport , zeilen , motorboot varen enz. zixh presenteren . Daarna nog een leuke lezing van Simeon Tienpont ,de schipper van de AKZO Nobel boot tijdens de Volvo Ocean race , pauze om 1530 , hervatting om 1545 , en de planningvan het verbond was geweest , 16.00 uur , klaar . Barend Jan en ik zijn tot 16.45 uur gebleven ,maar toen moesten we weg . Al die tijd stevig gehakketak over het rapport , de controleraad , het ging maar heen en weer .ik kan U dus niet vertellen hoe het verder ging , mijn gok is , dat er geschorst is , en de discussie , al of niet in eenaparte , bijzondere vergadering , zal worden voort gezet , eerst nadat er enige gesprekken , bilateraal en in kleinegezelschappen , zullen hebben plaats gevonden om de lucht te klaren.De contributie vaststelling moest daarna nog plaats vinden ( voorstel : € 20,50 voor volwassenenen € 10,25 voor kinderen ) , maar ook daarover kan ik U dus niets vertellen . 

met zeilersgroet , J. Michiel Alma

Geachte Leden , 

Het bestuur van de KWV Langweer heeft deze week besloten dat devoorjaars ALV zal plaats vinden op :  

dinsdag 9 april 2019 , 20.00 uur , Hoekstien , Langweer 

Naast de gebruikelijke punten ( begroting , investeringen , groot en klein onderhoud ,zeilen en haven 0 kan ik U mede delen dat het bestuur een nieuw bestuurslid aan zalkunnen voorstellen , en wel Petra Bakker uit Langweer , als opvolgster van hetdan aftredende bestuurslid Johan Hansen .Johan heeft al een jaar geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid , enzowel hij als wij zijn blij dat Petra hem wil opvolgen . Wij hopen velen Uwer op 9 april te mogen begroeten , hartelijke , winterse groet ,

J.Michiel Alma 

voorzitter KWV Langweer 

De 7e editie van het evenement, temperatuur 7 graden op zaterdag en 7 protesten max om in de uitgangspunten van de Nederlande Zeilschool Kampioenschappen te blijven.

De Yngling bestaat dit jaar 50 jaar en de Yngling Club Holland had als streven om Ynglings aan de start te krijgen. Jammer genoeg blijft de teller op 38 inschrijvingen steken en uiteindelijk zullen er 35 boten starten.

Het waarschuwingssein van de eerste start op zaterdagmorgen 27 oktober klinkt om 12:00 uur.
Gezien het aantal deelnemers zullen we in een gele en in een rode groep starten zodat de startlijn van ca. 200 m1 voldoende is. De beide eerste starts gaan prima en de zeilers varen om te beginnen twee maal door de poort.

Tijdens het palaver heb ik de zeilers uitgelegd wat de bedoeling was en dat iedereen elke up- of downwind rak door de startlijn moest varen behalve voor de eerste startgroep in het eerste downwind rak, dan moesten de zeilers buiten de startlijn om varen om de start van de tweede groep niet in gevaar te brengen. In de veronderstelling dat dit alles goed en duidelijk was uitgelegd bleek bij de eerste wedstrijden dat dit toch wel moeilijk te onthouden was. Diverse boten deden niet wat er afgesproken was en dus noteerden we alle overtredingen op het startschip.

Later bij de finish waren er diverse rode protestvlaggen te zien en dus was onze veronderstelling dat de protesten daar wel over zouden gaan. Enfin, later bij de protestbehandeling bleek maar één van de zeilers te protesteren tegen een andere zeiler die de baan niet goed had gevaren. Het andere protest ging meen ik over het raken van een boei.

Hein Ruyten Trofee 2018

In de wedstrijdbepalingen stond :
Boten dienen ieder aandewinds en voordewinds rak door de startlijn te varen. Dit om dicht bij de toeschouwersboot te blijven. Boten die dit niet doen kunnen zowel door protest van andere schepen, als direct door het wedstrijdcomité gediskwalificeerd worden.

Nu ik dit teruglees is het woord gediskwalificeerd natuurlijk fout, dit had moeten zijn geprotesteerd!

Enfin, in overleg met de wedstrijd commissaris van de Yngling club besluiten we dat we als wedstrijdcomité geen protesten tegen de zeilers zullen indienen tegen boten die de baan niet goed hebben gevaren. We gaan tenslotte ook niet bij de boven- of onderboei liggen om daar te controleren of de zeilers wel correct om de boeien heen varen. Protesteren is een zaak van de zeilers onderling.

Bij het bekendmaken van de dag uitslag op zaterdagavond ontstaat de discussie of het wedstrijd comité in deze situatie nu wel of niet zou moeten protesteren. Een mooie vraag voor het jaarlijkse wedstrijdleiders overleg in Nieuwegein eind volgende maand.

Zondagmorgen bij het palaver dus nogmaals uitgelegd wat de bedoeling was met wel of niet door de finishlijn varen. Dat ging zondag uiteindelijk een stuk beter maar door een algemene terugroep van de tweede startgroep bleek dat de oplossing om buiten de startlijn om te varen ook niet DE oplossing was. Met name bij de inner limit mark (de boei van de startlijn bij het startschip) kwamen de zeilers van de bovenboei tussen de ILM en het startschip doorvaren, soms met drie boten naast elkaar.

Als daar dan net de volgende startgroep zich verzameld om bij de ILM te starten dan hebben we daar dus een complete puinhoop aan boten. Consequentie is dus dat de uitstelvlag er in moet. Dit kan zo niet. Snel opnieuw starten lukte toen de eerste groep voorbij was ook al niet meer want de eerste Ynglings waren toen alweer op weg naar de bovenboei en moeten daarbij de startlijn doorkruisen
met als gevolg dat de tweede groep nog steeds niet gestart kan worden.

De bedachte oplossing bleek dus na al deze capriolen ook niet afdoende te zijn.

We gaan deze situatie voor volgend jaar maar eens goed evalueren en verbeteren.

Zondag is het in elk geval al weer een stuk kouder. ’s Morgens eerst autoruiten krabben en later op weg naar Langweer geeft de thermometer 2 graden aan. Brrrrrr, met windkracht 4 en vlagen 5 voelt het dan meteen een stuk kouder aan. Gelukkig krijgen we tussen de middag lekkere warme soep van de Simmerwille die er volgens mij ook al 7 jaar bij is. Het aantal toeschouwers op de boot is soms wat teleurstellend. 7 personen op zondag is wel erg minimaal.

Met zaterdag 4 en zondag 5 wedstrijden kunnen we het weekend afsluiten. De laatste wedstrijd kan net op tijd starten. Om 14:30 uur valt het startsein en in de bepalingen zouden we op zijn laatst om 14:35 uur nog mogen starten. We hebben dus 5 minuten speling op het schema.

Tegen 16:15 uur volgt de prijsuitreiking. Gelukkig is er patat in de loods, de zeilers hebben ook wel zin in wat warms.

En zo komt er een eind aan de wedstrijden van 2018.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

Foto’s staan op : www.eize.nl/hrt2018

Filmpje staat op : https://www.facebook.com/365255210344301/videos/2133871306680532/

Door Jan Spijkerman.

Dit jaar worden de zeilschoolkampioenschappen voor de 25e keer gehouden op de Langweerder Wielen. Voor deze speciale gelegenheid is er overlegd met Piet Paulusma en bij grote uitzondering heeft hij geregeld dat de temperatuur op 13 en 14 oktober 25 graden wordt. Met een Zuidenwind kracht 3 á 4 Beaufort is het sensationeel mooi zeilweer. Een aantal zeilsters heeft zelfs de hotpants uit de kast gehaald en genieten van de zon op hun blote benen.

Met Jos, de voorzitter van het protestcomité is afgesproken dat hij probeert om er dit jaar 25 protesten uit te slepen. Jammer genoeg blijft de teller op 19 protesten steken. Zondag na de tweede wedstrijd regent het rode vlaggen op de finish maar door het doortastende optreden van Jos en Eef lukt het wonderbaarlijk genoeg om de prijsuitreiking net iets na half vier te laten plaatsvinden.

Met 14 teams, 56 Polyvalken en 168 deelnemers + ca. 10 comitéleden is het gezellig druk in
”De Drie Zwaantjes” waar iedereen voor en na de wedstrijden te samen komt.

De eerste wedstrijd zaterdagmorgen gaat nog niet helemaal goed, een aantal zeilers besluit op weg naar de finish boei 7 over te slaan. Daar volgt eind van de dag uiteraard een protest over.

Bij de tweede start hijs ik de “L” vlag die volgens de bepalingen zegt dat de zeilers op Paaiafstand moeten komen. Hmmm, daar hebben de meeste zeilinstructeurs nog nooit van gehoord.
Met de nieuwe megafoon probeer ik iedereen te vertellen dat ze nog beter de banenkaart moeten lezen. Enfin, de tweede wedstrijd is er volgens ons maar 1 Polyvalk die weer de bocht afsnijd.

Zaterdag om half drie volgt dan de derde wedstrijd van de dag. Al met al kan deze wedstrijd wel
wat meer naar voren is de wens van de zeilers. 2½ uur lunchpauze is wel wat veel van het goede.

De wedstrijden mogen ook wel wat korter, drie rondjes achter elkaar aan varen is ook niet meer zo spannend. Volgend jaar dus nog maar eens goed naar de banen kijken. Mogelijk is de Yngling baan een oplossing.

Zondag om 09:30 uur gaan we verder met de Gold- en Silverfleet. Met nog wat omissies in de uitslagenlijst moet ik na het palaver eerst nagaan of de indeling in de Gold- en Silverfleet nog gewijzigd moet worden. Dat blijkt niet het geval en dus gaan we volgens plannen van start.

De eerste wedstrijd wordt een 1-ronder en de tweede wedstrijd een 2-ronder. Exact om 12 uur
finisht de laatste Polyvalk en gaan we naar de wal. De uitslagen worden alvast en de computer gezet en daarna gaan we naar “De Drie Zwaantjes” om eerst de protesten af te wachten. Na elk protest wordt ik ingeseind wie er een DSQ krijgen en zo ben ik ook grotendeels klaar als alle protesten zijn behandeld.

De uitslagen worden uitgedraaid en de prijsuitreiking kan beginnen.

KWV Langweer Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen 2018

Terugkijkend op een gedenkwaardig jubileum gaan we over twee weken het seizoen afsluiten met de Hein Ruyten Trofee en dan genieten van alle belevenissen die we dit jaar weer hadden op het water.

Met dank aan alle vrijwilligers en onze havenmeester Marcel

De KWVL kent ook een jeugdlidmaatschap. Voor de helft van de prijs van het volwassenen lidmaatschap, dus 1/2e x € 30 = € 15, kun je, c/q kunnen Uw kinderen, t/m 16 jaar, lid worden van de KWVL.
Vooral met zo’n mooie zomer als we gehad hebben, en misschien wel vaker gaan krijgen, biedt dit vele zeilmogelijkheden.

We stellen gratis Optimisten en Splashes ter beschikking, maar dan moet je, (c/q Uw zoon of dochter) wel over de juiste kwalificaties c/q diploma’s beschikken.

Kortom, voor jullie of je ouders, zeker het overwegen waard. Denk er maar over na, of kom langs.

En in 2019 komen er weer gewoon de jeugdzeillessen, met enthousiaste en bevoegde instructeurs,

met zeiklersgroet, J. Michiel Alma
voorzitter KWV Langweer

Verslag:

Als het nu 2018 is en de eerste wedstrijd werd in 1859 gehouden dan zijn de wedstrijden in Langweer volgens mij nu voor de 160e keer. Dit omdat er bij de prijsuitreiking wat discussie was over de hoeveelste wedstrijd dit was.

KWVLangweerEnfin, het was weer een gedenkwaardig weekend. Zaterdag, nadat we alle boeien op het meer hebben neergelegd beginnen we maar met uitstel. Er is geen streep wind. Volgens de weergoden komt er vooralsnog ook nog geen enkele wind (2 knopen is veel te weinig om te kunnen starten)
In het algemeen wordt er gevaren bij >5 en <25 knopen wind. Als ezelsbruggetje kun je 5 bij de knopen optellen en dan door 5 delen om de wind in Beaufort te krijgen. 5 knopen is dit ± windkracht 2 en 25 knopen is dus ± windkracht 6.

Enfin na een half uur wachten ga ik met de speedboot naar de wal om cijferwimpel 3 onder de rattestaart (OW) te hijsen. Direct komen er zeilers naar mij toe om te vragen wat dat nu weer te betekenen heeft. Cijferwimpel drie geeft aan dat de nieuwe start drie uur later zal plaats vinden als oorspronkelijk gepland (start was om 10:30 uur en dat wordt nu dus 13:30 uur) Zou je de start nog een uur later willen houden dan gaat dus cijferwimpel 4 onder OW omhoog. Zo weet iedereen hoe lang hij of zij tijd heeft om eventueel iets ander te gaan doen.

Tegen 13:30 uur begint het iets te waaien en we laten dus de zeilers het water op gaan.
We proberen twee keer te starten maar dat loopt op niets uit, zelfs halen we de reeds gestarte BMers en Bulthuisjollen maar terug. Er valt zo niet fatsoenlijk en eerlijk te zeilen.

Om drie uur vind ik het wel welletjes en besluit dat we vandaag verder geen wedstrijden meer gaan zeilen. Misschien komt er nog wind na 17:00 uur maar in het boekje staat dat we tot 17:00 uur kunnen starten. Dat gaat dus ook niet lukken.

Zondagmorgen, als ik op Windfinder kijk is de zaterdag voorspelde windkracht 2 knopen gelukkig gewijzigd in 5 – 9 knopen wind. Onderweg zie ik vlaggen wapperen en molens draaien en dus kunnen we om 09:30 van start gaan met de wedstrijden. Fijn dat we met 1 gevaren wedstrijd in elk geval de prijzen kunnen uitreiken.

Intussen zijn er problemen op het startschip. De spudpaal wil niet goed omhoog en dus kunnen we even niet anders als op de plek waar we liggen de wedstrijden voortzetten. Na het nodige gesleutel
lijkt het even te lukken maar dat blijkt ijdele hoop. De staaldraad slipt weer over de trommel.

Even later stopt de motor er zomaar mee. #&q^)&%)q&#^%)&q#^%

We krijgen hem ook niet meer aan de praat en dus vragen we Marcel om hulp. Zonder dat we dat vragen komt hij met wat gereedschap en hulpmiddelen mee om te helpen. De spudpaal wordt in orde gemaakt maar de motor starten blijkt een lastig verhaal te zijn. Drie keer ontluchten en even lopen en dan toch weer stoppen. Enfin, op een gegeven ogenblik blijkt een brandstofslang verstopt te zijn. Hebben wij ook een compressor aan boord is de vraag. Hmmmmm. oh ja, de starttoeter wordt aangedreven door lucht. Eureka, dan sluit Marcel, slim als hij is, de compressor van de starttoeter aan op de verstopte slang en dan even op de toeter drukken en de verstopping schiet uit de slang. Dat blijkt de oplossing, nadat alles weer is aangesloten draait de motor weer als een zonnetje en kunnen we de overnachting op het startschip gelukkig achterwege laten.

De tweede start op zondagmiddag wordt hier en daar lastig. Bij het starten van de flitsen draait de wind vlak voor de start met 90 graden zodat de wind opeens evenwijdig aan de startlijn waait.
Een seconde later draait de wind vervolgens met 180 graden en dus waait de wind evenwijdig aan de startlijn maar dan van de andere kant. Tja, wat moet je daar mee. Op het startsein is de wind gelukkig weer terug en gaan de flitsen toch nog van start. De schakels die aansluitend starten hebben ook last van draaiende wind maar die kunnen nog net op baan 6 (de Oostbaan) weg. Bij de Regenbogen is het nodig om uitstel te hijsen en de startlijn te verleggen. De wind is verder gedraaid en de Regenbogen gaan baan 5 (Noord-Oost) varen. Tijdens de tweede wedstrijd is de wind wat fluctuerend, dan denk ik de wind zakt eruit, maar even later steekt de wind toch weer op.

Gezien de banen is het lastig om te bepalen waar er gefinisht moet gaan worden. Gevolg is dat de flitsen uiteindelijk ca. 2 uur gevaren hebben (streeftijd was 1½ uur) en dat de Regenbogen maar een uur gevaren hebben.

Tegen half vijf volgt de prijsuitreiking in De Drie Zwaantjes en kunnen we terugkijken op weer een belevenisvol weekend.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

In het najaar van 2017 word ik benaderd door de DNK of Langweer in 2018 ook deze kampioenschappen zou willen organiseren. Ik duik het internet even op om na te gaan waar DNK voor staat, nog nooit van gehoord. Enfin, in 2017 zijn de wedstrijden gehouden in Grou en daar vind ik wel het één en ander aan informatie.

kwv langweer DNK 2018We gaan ervoor en begin januari, nog voor de beurs Boot Holland heb ik een mooie poster klaar die tijdens de beurs zal worden opgehangen. Op zondagmorgen als ik al geruime tijd op Boot Holland heb rondgelopen word ik op de poster kenbaar gemaakt. Ik was hem zelf nog niet tegengekomen en ondanks mijn poging om een in het oog springend exemplaar te maken kwam hij wat mij betreft niet als knaller in beeld.

De aankondiging en wedstrijdbepalingen worden aangepast aan de Langweer situatie en komen prominent op de website van de KWV Langweer te staan.

Ik stuur de klasse organisaties een mail met de uitnodiging om aan de wedstrijden mee te doen en maak de inschrijfpagina geschikt voor opgave van de barbecue. Dan zijn we er klaar voor.

Langzaam begint de inschrijving op gang te komen en gestaag loopt het aantal inschrijvingen op.

Een week voor het evenement zijn er van de gewenste 90 deelnemers echter maar 58 ingeschreven en nu moet er een besluit vallen of we het weekend door laten gaan en of we de prijzen gaan bestellen.
Na wat overleg met de DNK gokken we het erop en ik besluit door te gaan. Gelukkig maar, op de laatste vrijdag 8 juni zijn er 94 inschrijvingen, de twee valken en één zestien kwadraat zijn te weinig om te starten maar daarna blijven de 12 voets Jollen, de Flitsen A, Flitsen B+C, de Olympia jollen, de Vrijheid, de Schakel en de Dertig Kwadraat over als te starten klassen.

Al vroegtijdig het startschip van Sloten met Gosse besproken en met Ben op ons eigen startschip kunnen we zaterdagmorgen beginnen. Alle boeien die we hebben worden rondom het meer op hun positie gelegd en de gebroeders Van der Lee hebben gelukkig de baggerwerkzaamheden voor het weekend stil gelegd. We zoeken een plekje op het meer dicht bij de pier en kunnen met wat schuiven van de bovenboei de Noordbaan varen. Dat blijkt eigenlijk best wel een handige baan te zijn, later op de dag kunnen we met de beide start- / finishboten elk op een verschillende plek finishen. Zo kunnen we de snelle boten nog wat langer door laten varen terwijl de Flitsen en 12 voets Jollen er eerder uit gehaald kunnen worden.

Ook op zondag is de wind nog steeds noord en wederom met schuiven van de bovenboei en de tweede bovenboei in de baan kunnen we er toch mooie wedstrijden uit halen. De wind op zondag is echter nogal aan de draaierige kant. Soms 25 graden naar links of 25 graden naar rechts ten opzichte van de bovenboei. Soms is de wind net weer goed als het startsein daar is maar bij de 5e wedstrijd bij de Schakels wordt het te dol. De uitstel gaat erin en Vincent racet naar de bovenboei om die te verleggen terwijl Hylke intussen de startlijn er weer goed inlegt. Dat sta je als wedstrijdleider wel te hopen dat de wind a.u.b. wel even in de nieuwe richting blijft staan. Soms moet je namelijk alles weer terug leggen op de vorige positie. Tja, dan denk je, had ik nu toch maar doorgestart, maar staten en bezeild naar de bovenboei is ook niet een eerlijke wedstrijd.

Eigenlijk stonden er 6 wedstrijden op de planning maar in overleg met de DNK besluiten we zondag na de 5e wedstijd dat het wel goed is. Het meer wordt weer leeg als alle boeien en boten terug zijn in de haven. De uitslagen worden verwerkt en we vertrekken richting de Drie Zwaantjes voor de prijsuitreiking.

Jan Stelwagen van het Watersportverbond reikt de prijzen uit en voldaan keren we na dit mooie weekend huiswaarts in de hoop dat de zeilers ook het Langweerder Weekend op 1 en 2 september zullen weten te vinden.

Jan Spijkerman / wedstrijdleider KWV Langweer.

Geachte leden ,

Het voornaamste dat te vertellen valt van de ALV van de KWVL is , dat het die dag en avond bloedheet was , waar Pietie vd Meulen behoorlijk weerwerk tegen had gegeven , door alle deuren tegen elkaar open te zetten .
Pietie , veel dank !
Het bestuur was voltallig , 7 vrouw/man , aantal leden : 6 !!
Maandag is sowieso ongelukkig , omdat gelijktijdig de zeillessen voor de jeugd plaats vinden . Gelukkig kon een enkele instructeur , oa Vincent Veeger en Tico Detmar , aan het einde nog aansluiten.

De vergadering begon met een hartelijk welkom aan de aanwezigen , waaronder een speciaal welkom voor het erelid Jos Spijkerman .
Daarna het voor lezen door vz. Alma van berichten van verhindering van onze ereleden Reinhard Mulder en Tineke vd Leij .

— De stukken waren weer keurig verzorgd door onze secretaris , Esther vd Bunt , waarvoor dank en applaus .
— De financiele stukken werden behandeld en door genomen door penningmeester. Sipke Brinksma , enkele vragen werden naar genoegen beantwoord , ook voor Sipke dank en applaus .
— De kascommissie , Tinco Detmar en Johan Kuipers , hadden de financiele stukken uitgebreid bekeken , hadden daar beiden keurig schriftelijk verslag van gedaan , aangezien beiden ( opdat moment ) verhinderd waren , en het bestuur kon gedechargeerd worden wat betreft het financiele beleid . Veel dank aan de kascommissie .
— De voorzitter deelde mede , dat bij hoge uitzondering , de vorige KC-leden , Almar Siebenga en Evert Puijk , een klein presentje zouden
krijgen , gezien de vele jaren dat zij de boeken hebben willen controleren .
— Bestuurslid Johan Hengst verzet veel werk voor de KWVL , en hij kon , mede namens collega –havencommissaris Johan Hansen , mede delen dat dit jaar de lange zijde aan de havenkant aangepakt zal worden . Ook het afgelopen jaar is er eer veel werk verzet , ook door en samen met
onze onvolprezen havenmeester , voor alle drie ( marcel was aanwezig ) een hartelijk applaus .
— Jan Spijkerman kon , mede namens Pieter Budingh en Esther , vertellen welke wedstrijden het afgelopen jaar zijn verzeild , waarbij het Langweerder Weekeinde teleurstellend was met 44 deelnemers , en wat er voor dit jaar in het vat zit .

De voorzitter kon daarna rond 21.30 uur afsluiten , nog een verkoelend en genoeglijk drankje , en om 22.00 uur kon pietie met enge hulp opruimen , Pietie , nogmaals dank ,

met zeilersgroet , Michiel Alma
vz. KWV langweer

Verslag Skûtsjesilen Langwar 2018

Een jubileum, voor de 10e keer Skûtsjesilen in Langwar. Begonnen in 2009 met 7 Skûtsjes en nu in dit jubileumjaar 36 Skûtsjes aan de start van een prachtig, jaarlijks terugkerend evenement.

De windvoorspellingen variëren in de week voorafgaand aan de wedstrijd van weinig tot ruim voldoende wind. Enfin, op zaterdag waait het ongeveer windkracht 2 á 3 Beaufort. Zondag werd er nog minder wind voorspeld maar gelukkig kan de ochtendwedstrijd kan nog gewoon gevaren worden.

De A en C lengteklasse die zondag om 14:00 uur van start gaat treft het niet. Omdat de wind het volgens de berichten later op de middag helemaal zal laten afweten gaan we toch proberen of er nog een wedstrijd gezeild kan worden. Dat is echter niet een groot succes, 6 Skûtsjes komen niet binnen de 4 minuten na de start over de startlijn en later bij de finish zijn er een aantal die niet binnen de 20 minuten na de eerste finish over de finishlijn komen.

Later in de protestkamer wordt dan ook besloten deze wedstrijd ongeldig te verklaren.

KWVLangweer SSL2018

Bij het palaver op zaterdag opent de burgemeester namens het gemeentebestuur de 10e wedstrijd en wenst hij ons een mooi weekend toe.

Aansluitend volgt een mooi betoog van Sieb Bandstra. Gelukkig is het ijs net op tijd verdwenen en het mooie weer in aantocht. Omdat de wind wat draaierig is, zou het kunnen zijn dat tijdens de wedstrijd boeien moeten worden verplaatst. Dat moet de bemanning zelf goed in de gaten houden.

Jos, de umpi is ook weer van de partij, hopelijk scheelt dat veel protesten hoopt Sieb.

Nieuw dit jaar is dat de Skûtsjes in 4 lengteklassen varen. De A en C en de B en D klasse starten samen in één wedstrijd. Verder hebben we dit jaar een individueel klassement. Skûtsjes in de D lengteklasse kunnen zo dus ook kampioen worden.

Sieb is dit jaar Pake geworden op zijn 68e. Een groot applaus van de aanwezigen volgt.
Pake zijn is zo leuk. Als Sieb dat eerder had geweten had hij “het vader zijn” overgeslagen en was hij meteen Pake geworden.

Na dit betoog vertrekken we richting de Langweerder Wielen, dit jaar weer met de Roekepolle, het startschip van de KWS Sneek en zoeken een mooi plekje op het meer om de Olympische baan te kunnen uitleggen. De eerste start eindigt met een algemene terugroep –ik denk dat de schippers na de winterslaap nog even moeten wennen aan de snelheid van hun schip- en daarna zijn alle starts op een individuele terugroep na schoon = geen Skûtsjes te vroeg over de lijn.

Op zaterdag zien we twee keer een man (of vrouw) overboord gaan. Met de brandweer van Langweer paraat zijn de deelnemers, die gelukkig een zwemvest droegen, weer snel terug aan boord van hun schip. Ook komen we nog twee keer een dobberende peilstok tegen. Tip voor
de Skûtsje schippers is om een reserve peilstok mee te nemen. Ik vind het nog steeds merkwaardig dat de Skûtsjes steeds elk rondje braaf doorpeilen terwijl de Langweerder Wielen gemiddeld 2.20 meter diep zouden moeten zijn. Misschien is een echolood met alarm ook nog een idee?

Tussen de middag is het weer gezellig druk in Langweer en na een prima maaltijd volgt s’middags
de tweede wedstrijd voor alle deelnemers. Tegen vier uur finisht het laatste Skûtsje en kunnen aansluitend de protesten worden behandeld.

De avond en nacht heb ik verder niet meer meegemaakt maar de volgende ochtend blijkt het nog lang gezellig te zijn geweest in Langweer.

Na een mooi weekend met wat minder zon als vooraf verwacht volgt de prijsuitreiking.
Omdat er een cameraploeg bij is doen de sprekers de toespraak in het Nederlands.
Daarmee gaat de jeu er wel wat van af vind ik.

Alle vrijwilligers, betrokkenen en deelnemers bedankt voor dit mooie weekend en graag tot 13 en 14 april volgend jaar.

Jan Spijkerman
KWV Langweer.


Ook weer verschenen : “”Scheepshistorie 24”” met daarin artikelen aangaande

  • vroege oorlogsscheepsbouw in de republiek
  • aldus is de Roompot vergaan ( nb. in de vaargeul met dezelfde naam )
  • Gerard Callenburgh ( een portret van een man , vele malen tweede man onder grote vlootvoogden )
  • scheepsbouw voor de marine in de 19e eeuw
  • ZrMs Johan de Witt

U weet , geacht lid , de voorzitter is een liefhebber van dit 2x p/jaar verschijnende blad