Foto 2
Foto 2

De ligplaatstoewijzing geschiedt door de havenmeester.
Het kan voor komen dat voor bepaalde schepen gelet op hun afmetingen of vaareigenschappen niet direct een ligplaats beschikbaar is.
U kunt dan in overleg met de havenmeester op de wachtlijst worden geplaatst.