Foto 2
Foto 2

Ondanks een vreemd aanvangstijdstip, 11.00 uur, hadden toch weer ± 40 –45 leden de weg naar De Hoekstien gevonden.
Danielle ontving ons met koffie, een een als altijd positief gestemde ledenvergadering kon beginnen.

De Vrijwilligers werden nog eens ( was ook op 1/12 j l. gebeurd ) bedankt, notulen goed gekeurd en ook het bestuur werd gedecharcheerd voor het gevoerde beleid.
Weliswaar moest penn.mr. Sipke Brinksma een klein verlies noteren, maar dat had vooral te maken met een grote voorziening voor een nieuwe loods.
Die loods was het voornaamste gespreksonderwerp. Het bestuur hoopt de ledenvergadering in het najaar een voorstel voor bouwplannen en een verzoek voor een krediet voor te leggen.
Na de vergadering een kort gezellig samenzijn , met broodjes en een drankje, opdat een ieder daarna, voor zover de kou dat toe liet, aan zijn boot kon werken.
Danielle, dank voor de goede zorgen.

verslag , J.Michiel Alma
vz. KWVL