Foto 2
Foto 2

Een steeds kleinere zaal typeert het feit dat het steeds beter gaat met ons Verbond.
Waren in vorige jaren de financiën een continu probleem, nu kon het bestuur melden dat het tekort, vorig jaar bij Topsport ontstaan, vrijwel volledig was ingelopen.
voor de toekomst is er de hoop dat de financiële bewakingssystemen adequaat zullen functioneren, zodat onaangename verrassingen hopelijk niet meer voorkomen.
Er werden 3 ereleden benoemd, waaronder aftredend voorzitter Hugo Snoekc, en jurist Peter Goossen, die achter de schermen veel werk voor het verbond heeft verzet.
Ook een afscheid nemend topzeilster werd erelid.
Om 10.30 begonnen, voor 1300 uur klaar, het heeft wel eens langer geduurd,

verslag , Michiel Alma
vz. KWV Langweer