Foto 2
Foto 2

Kort verslag ingelaste ALV van de KWVL, d.d. 12 mei 2017.
 
Het enige agendapunt betrof het plaatsen van zonnepanelen, waarvoor een bedrag nodig is, groter dan € 25.000-, en daarvoor dient de ALV toestemming te verlenen.
Dit bedraag kan opgebracht worden uit eigen middelen. Ongeveer 20 leden hadden de moeite genomen naar de loods op de jachthaven te komen, waaronder erelid Tineke vd Leij, speciaal welkom geheten.
Ereleden Reinhard Mulder en Jos Spijkerman hadden bericht van verhindering gestuurd, de Heer Mulder wel met de mededeling dat hij instemde met het voorstel.
Bij het bestuur moesten Jan Spijkerman en Pieter Buddingh’ verstek laten gaan. Eerst gaf penningmeester Sipke Brinksma een uitvoerig en degelijke toelichting op het voorstel, waarna havencommissaris Johan hengst nog enige technische details kon aanvullen.
Uit de vergadering kwamen enkele vragen, welke bevredigend konden worden beantwoord.
Daarna ging de gehele vergadering accoord met het bestuursvoorstel, zelfs met een appausje!
De voorzitter noemde vooral Sipke en Johan, die veel werk in dit voorstel hebben gestoken.
Marcel werd weer bedankt voor de goede verzorging, waar wij, na sluiting van de vergadering , gezellig en ten volle van konden genieten.

J. Michiel Alma,
vz. KWV Langweer