Slider

KWV Langweer , Algemene Leden Vergadering ( ALV , 16 April , Wapen van Langweer , Buorren 36 , 20.00 uur .)

OP boven genoemde bijeenkomst zal o.a. aan de orde komen :

 • een voorstel oud-bestuurslid Johan Hansen tot erelid te benoemen . Johan is 19 jaar bestuurslid geweest en heeft in de moeilijke periode die de vereniging toen mee maakte , er mede sterk aan bijgedragen , dat wij een zelfstandige vereniging bleven , met eigen haven , en de haven niet werd verkocht aan geinteresseerde commerciele partijen .
 • Zoals altijd jaarcijfers ( 2019 ) en begroting 2020 .
 • Bestuurswisseling :
  Aftredend : ondergetekende en Esther van de Bunt , onze verenigings secretaris , Pieter Buddingh’, bestuurslid , vnl. wedstrijden , naast Jan Spijkerman .
  Aantredend : Paul Galama en Petra van Beusekom , de nieuwe ver. secretaris .
  Johan Hengst volgt mij op als voorzitter .

Het nieuwe bestuur zal daarna , als de Alv deze voordracht over neemt , bestaan uit :

 • Johan Hengst , voorzitter
 • Petra van Beusekom – Evers , secretaris
 • Sipke Brinksma , penningmeester
 • Jan Spijkerman , bestuurslid , wedstrijdcoordinator
 • Petra Bijl – Bakker , bestuurslid , algemeen
 • Paul Galama , bestuurslid algemeen .

Het is duidelijk , we , de vereniging , zoeken/zoekt nog één bestuurslid , voorkeur , wat jonger en uit Langweer of omgeving ,
doch dat is geen keiharde eis .

In de hoop velen uwer te mogen begroeten op 16 April ,

met varensgroet , Michiel Alma

Overigens : Scheepshistorie 26 is uitgekomen , , en bent u al naar Boot Holland geweest ?