Foto 2
Foto 2

Geachte leden ,

Het voornaamste dat te vertellen valt van de ALV van de KWVL is , dat het die dag en avond bloedheet was , waar Pietie vd Meulen behoorlijk weerwerk tegen had gegeven , door alle deuren tegen elkaar open te zetten .
Pietie , veel dank !
Het bestuur was voltallig , 7 vrouw/man , aantal leden : 6 !!
Maandag is sowieso ongelukkig , omdat gelijktijdig de zeillessen voor de jeugd plaats vinden . Gelukkig kon een enkele instructeur , oa Vincent Veeger en Tico Detmar , aan het einde nog aansluiten.

De vergadering begon met een hartelijk welkom aan de aanwezigen , waaronder een speciaal welkom voor het erelid Jos Spijkerman .
Daarna het voor lezen door vz. Alma van berichten van verhindering van onze ereleden Reinhard Mulder en Tineke vd Leij .

— De stukken waren weer keurig verzorgd door onze secretaris , Esther vd Bunt , waarvoor dank en applaus .
— De financiele stukken werden behandeld en door genomen door penningmeester. Sipke Brinksma , enkele vragen werden naar genoegen beantwoord , ook voor Sipke dank en applaus .
— De kascommissie , Tinco Detmar en Johan Kuipers , hadden de financiele stukken uitgebreid bekeken , hadden daar beiden keurig schriftelijk verslag van gedaan , aangezien beiden ( opdat moment ) verhinderd waren , en het bestuur kon gedechargeerd worden wat betreft het financiele beleid . Veel dank aan de kascommissie .
— De voorzitter deelde mede , dat bij hoge uitzondering , de vorige KC-leden , Almar Siebenga en Evert Puijk , een klein presentje zouden
krijgen , gezien de vele jaren dat zij de boeken hebben willen controleren .
— Bestuurslid Johan Hengst verzet veel werk voor de KWVL , en hij kon , mede namens collega –havencommissaris Johan Hansen , mede delen dat dit jaar de lange zijde aan de havenkant aangepakt zal worden . Ook het afgelopen jaar is er eer veel werk verzet , ook door en samen met
onze onvolprezen havenmeester , voor alle drie ( marcel was aanwezig ) een hartelijk applaus .
— Jan Spijkerman kon , mede namens Pieter Budingh en Esther , vertellen welke wedstrijden het afgelopen jaar zijn verzeild , waarbij het Langweerder Weekeinde teleurstellend was met 44 deelnemers , en wat er voor dit jaar in het vat zit .

De voorzitter kon daarna rond 21.30 uur afsluiten , nog een verkoelend en genoeglijk drankje , en om 22.00 uur kon pietie met enge hulp opruimen , Pietie , nogmaals dank ,

met zeilersgroet , Michiel Alma
vz. KWV langweer