Foto 2
Foto 2

Aan het verslag van jan Spijkerman hoef ik maar weinig toe te voegen.
Alleen maar veel dank voor de wedsstrijdleiding gedurende deze twee dagen, en daarnaast het vele werk dat er aan vooraf gaat en ging.
Hulde!
In de bestuursvergadering van 24 september zullen we evalueren, en de eerste schreden zetten richting 2016!

groet, Michiel Alma
vz. KWVL