Foto 2
Foto 2

Mededeling, voor de leden:

Al vele jaren zijn op onze haven de jaarlijkse SKS–vlaggetjes te koop.
Thans hebben we, dankzij Marcel en erelid Reinhard Mulder, ook “”Marrekrite””-vlaggetjes te koop.
We liggen allemaal regelmatig aan een Marrekrite–ligplaats, en voor De Marrekrite is de opbrengst uit de verkoop van de vlaggetjes een belangrijke inkomstenpost.

Gaarne Uw aandacht,

groet, Michiel Alma
vz. KWV Langweer