Foto 2
Foto 2

2 Mededelingen van Uw voorzitter.

1 – Ik ben vorige week gebeld door de Heer Brouwer van de firma VD Lee, de aannemer van het baggerwerk in de langweerder Wielen. Hij informeerde naar onze evenementen. Ik heb hem doorgegeven: het LW 29/30 augustus, sloeproeien 3 oktober, zeil-schoolkampioenschappen 10/11 oktober, Hein Ruyten trophy – Yngling wedstrijden 24/25 oktober. Kortom: wellicht gaat HET (uitdiepen van de L Wielen) echt gebeuren.


2 – Zaterdag 1/8 j.l. zijn bestuurslid Pieter Buddingh’ en ik naar de receptie geweest van onze vrienden van De Zevenwolden te lemmer, vanwege hun 150-jarig bestaan. Verder was via Hugo Snoekc de KWS vertegenwoordigd die tegelijkertijd ook het KNWV mocht vertegenwoordigen. Een geanimeerde receptie, met een goede toespraak van voorzitter Andries Scheffer, met toepasselijke ringbaard. Ook een goed verhaal van Hugo Snoekc. Onze vriend Harm Vollema (m secr. wsv Zev. ) vertelde ons dat De Zevenwolden de eerste waren die niet meer koninklijk konden worden, maar de gouden penning kregen.

Kortom: KWV Langweer, tel uw Koninklijke zegening!
met zeilersgroet, Michiel Alma, vz. KWVL