Foto 2
Foto 2

NK Flits 2016

Nadat de Flitsen in 2011 ook al eens een Nederlands Kampioenschap in Langweer hebben gezeild was het dit jaar opnieuw zo ver. In het najaar van 2015 worden wij benaderd met de vraag of er bij de KWV Langweer een mogelijkheid bestaat om op 16, 17 en 18 juli opnieuw het NK Flits te organiseren.
NK Flits 2016

In verband met de baggerwerkzaamheden op de Langweerder Wielen gaan we eerst uitzoeken welke hinder we van deze werkzaamheden zouden kunnen verwachten. Na wat aanpassingen van de betonning op het meer en goed overleg met de uitvoerende partij is het gelukkig geen probleem om het meer grotendeels te kunnen gebruiken.

De eerste maanden van het jaar worden gebruikt om de aankondiging en de wedstrijdbepalingen gestalte te geven. Goedkeuring voor het NK wordt aangevraagd bij het Watersportverbond en aansluitend ook verkregen. De Drie Zwaantjes wordt door de Flitsclub benaderd omdat zij graag op zondagavond willen barbecuen met de ouders en deelnemers.

De week voor het evenement worden de weersvoorspellingen door mij goed in de gaten gehouden. Merkwaardig dat de ene zender windkracht 3 Bft en de ander 5 Bft voorspelt.

Enfin, het komt toch altijd zoals het komt en zaterdagmorgen als we na het palaver met de vrijwilligers en aansluitend het palaver met de zeilers het meer op gaan staat er een mooie wind uit het westen. Dat is voor de Langweerder Wielen de meest perfecte wind omdat er zo een mooi lang kruisrak kan worden uitgezet. Ook de lengte van de startlijn (bij 50 flitsen tussen de 250 en 300 meter) kan bij deze wind met wat passen en meten precies worden gehaald.

De eerste start om 12:00 uur gaat nog niet helemaal goed, teveel Flitsen over de lijn bij het pin-end en dus wordt het een algemene terugroep. Vrijdagavond voor het weekend heb ik de wedstrijdbepalingen nog maar eens kritisch doorgenomen en daarbij kwam ik er achter dat de U-vlag niet in de bepalingen stond. Dat was niet heel handig en dus een mededeling hierover gemaakt. Jammer, maar dat hield wel in dat deze mededeling zaterdagmorgen vóór 09:00 uur op het mededelingenbord moest worden opgehangen en derhalve ondergetekende toch nog weer eerder als gepland zijn bed uit moest. Ook moet er bij een mededeling een vlag worden opgehangen en dus eerst op zaterdagmorgen naar de haven om de L-vlag op te halen.

Na de eerste start was het maar wat fijn dat ik dit alles toch nog maar voor elkaar had gemaakt. De herstart werd al meteen een start met de U-vlag die in de bepalingen als volgt wordt gedefinieerd :

Wanneer vlag U als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn startsein.

Wanneer een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild.

Dit wijzigt regel 26 RvW, wedstrijden starten, en A5. Wanneer vlag U als voor bereidingssein wordt gebruikt is regel 29.1 RvW, individuele terugroep, niet van toepassing. De score afkorting voor een vlag U straf is UFD. Dit wijzigt regel A11 RvW scoringafkortingen.

Het gebruik van de U-vlag heeft meestal een zeer afstotende werking op de lijn die dan ook heel ruim wordt gemeden door de zeilers.

De aansluitende tweede start om 13:10 uur eindigt met een individuele terugroep.

De derde wedstrijd om 16:00 uur met de P-vlag (na de pauze) gaat perfect. Een schone start.

De laatste wedstrijd van zaterdag kunnen we om 17:00 starten, helaas weer met een algemene terugroep.

Op zondag en maandag blijven we starten met de normale P-vlag en ik vind dat de Flitszeilers er gedurende het hele weekend gemiddeld prachtige starts van maken. Mooi en scherp achter de lijn. Wat dat betreft nog wel iets om trots op te zijn. In het verleden stonden de Flitsen bij mij wel bekend om hun zogenaamde dip-starts. Dat wil zeggen dat men in de laatste minuut voor de start boven de startlijn vaart en net voor het startsignaal snel achter de lijn dipt om vervolgens zo snel als mogelijk aan de wedstrijd te beginnen.

Zaterdag goed weer om de zeilen met wat minder zon als voorspelt. Zondag en maandag ook weer goede wind uit de juiste richting en met volop zon. Een fantastisch weekend met een heleboel blije kinderen en ouders en wedstrijdcomitéleden.

Zondag een heerlijke barbecue en een twee-mans-bandjen die bij mij in elk geval er voor zorgde dat ik niet weg kon komen door de mooie bekende en opzwepende nummers.
De sfeer zat er al na een paar nummers goed in.

Zondag, na nog drie wedstrijden volgt om 15:00 uur de prijsuitreiking. De plaatselijke favoriet weet met als resultaat een 1, 5, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 1, 2 en een 8 de overwinning overtuigend te behalen. Gefeliciteerd Timo Engelsma en Coen Bijlsma met dit prachtige resultaat.

Terug kijkend op een prachtig lang weekend dank ik alle vrijwilligers en betrokkenen.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.