Foto 2
Foto 2

langweer

Algemene Ledenvergadering
6 april, 11.00 uur!!!
Plaats: Hoekstien Langweer

Geachte leden,

Let dus op het gewijzigde aanvangstijdstip, speciaal gedaan om onze leden in staat te stellen ’s middags aan hun boot te werken. Voor lunch (broodjes en vocht) wordt gezorgd. Speciale aandacht voor het volgende: het bestuur is druk doende zich te beraden over renovatie c/q nieuwbouw van de grote loods.
Wij willen dat of dit jaar of volgend jaar realiseren. Ook het onderwerp zonnepanelen zal natuurlijk in deze plannen worden betrokken.
Bij de agendapunten 6 en 7 van de ALV op 6 april a.s., staat vermeld verslag (6) en verkiezing (7) kascommissie. Het bestuur stelt voor de Heren Puijk en Sybenga te herbenoemen in de kascommissie.
Gaarne dus Uw aandacht, en vooral, Uw aanwezigheid, 6 april, 11.00 uur!!,

Groet, Michiel Alma
vz. KWV langweer