Foto 2
Foto 2

Scheepshistorie

Uit de inhoud :

  • een 16e eeuws waterschip
  • beschilderd dundoek uit Middelburg
  • schroefvoortstuwing, een 19e eeuwse technische uitdaging
  • Duitse Rotterdam konvooien (3)
  • Licht op Texel

Scheepshistorie verschijnt twee keer per jaar, ong. 130-150 blz’n, € 25,00 per keer.
Een heerlijk, toonaangevend blad over allerlei maritieme zaken.
Uw voorzitter is enthousiast over dit blad!
Voor de geinteresseerden: veel leesplezier toegewenst .

Mr watersportgroet,
Michiel Alma