Foto 2
Foto 2
  1. Dit jaar bestaat de 12-voets-jol 100 jaar als eenheidsklasse. Om dit grootse feit te vieren is er een lustrumreceptie in Loosdrecht, van 17:00-18:00 (ontvangst) – 20:45 uur bij de KWV Loosdrecht. Het bestuur is in zijn geheel verhinderd, wie belangstelling heeft, kan zich melden bij ondergetekende (0513-499632, na 8/6, ivm vakantie).
  2. Scheepshistorie 16 is alweer enige tijd geleden verschenen. Wederom een magnifieke uitgave, zoals elke keer weer zeer interessant. (uitgave Lanasta, of via maritiem centrum, Haarlem) .