Foto 2
Foto 2

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer
gehouden op 3 november 2012.

Ruim 50 leden gven van hun belangstelling blijk door deze najaars-ALV bij te wonen, èn gaven daarmee blijk van hun enthousiasme voor onze vereniging.
Het gaat goed, en toch 50 mensen (dat is veel als het goed gaat), het bestuur was en is blij met Uw aanwezigheid.
Ook de drie nog in leven zijnde (zie hierna) ereleden: mr. Reinhard Mulder , Mevrouw Tineke van der Leij en de Heer Jos Spijkerman, waren aanwezig.
De vergadering begon met een gedenken van Dirk Foeke Zandstra, sinds 1994 erelid, en daarvoor meer dan 30 jaar bestuurslid.
Dirk overleed in oktober dit jaar, op 91 jarige leeftijd.
Een markant man, met ere in onze annalen vermeld. De vergadering nam enige ogenblikken stilte in acht.
Daarna werd de begroting zonder enig commentaar op € 26,= vastgesteld, € 19,= voor het KNWV, en € 6,= voor de KWVL .
Het enige punt dat voor enige discussie zorgde, betreft het plan voor zonnepanelen op het dak van de loods.
Het bestuur orienteert zich, nog niet alle (financiele) gegevens zijn bekend.
Het bestuur heeft in grote meerderheid besloten geen € 1.500,= uit te trekken voor een bestemmigsplanwijziging voor trekkershutten op het noordelijke grasveldje.
Bij de voorzitter blijft dit idee aanwezig.
De vergadering kon om 1600 uur worden gesloten, waarna een keurige verzorging volgde van de nieuwe beheerder van de Hoekstien, de Heer Piet Roffel en echtgenote.

drs. J.Michiel Alma, vz. KWVL