Foto 2
Foto 2

Kort verslag van de voorjaars-ALV van de KWV Langweer, dd. 19 april 2014.

Het gaat goed met onze vereniging, met het spijtige gevolg dat de opkomst bij onze Algemene Ledenvergadering terug loopt en teleurstellend is: des te meer waardering voor de wel aanwezigen.

Enkele punten: we mogen Jan Spijkerman verwelkomen als nieuw bestuurslid, als opvolger van Jan IJben.
Fijn, Jan, dat je de verantwoordelijkheid voor onze 155- jarige vereniging met ons wilt delen.
Debby Olde was niet aanwezig, maar van haar had het bestuur al in een eerder stadium afscheid genomen, Debby heeft zich geweldig ingezet voor het roeien. Jan IJben was helaas ook verhinderd, van hem neemt het bestuur in een volgende vergadering afscheid.

De jaarrekening werd eerst toegelicht door penningmeester Sipke Brinksma, daarna van enig commentaar voorzien door Almar Siebenga, mede namens Eef Puijk, beiden lid van de kascommissie. De penningmester kreeg weinig vragen, de kascommissie ging accoord na enige opmerkingen, goedkeuring, applaus voor de penningmeester, decharge van/voor het bestuur.

Tenslotte ging Johan Hengst in op het punt nieuwbouw loods.
We, en vooral hij (Johan Hengst) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor die bouw, maar vooralsnog sparen we verder. Het streven is op dit moment aanvang bouw voorjaar 2015, maar een jaar later blijft ook mogelijk.
Het gaat om veel geld, en er wordt grote zorgvuldigheid betracht. Zo was Johan er achter gekomen dat er in verschillende tekeningen/plannen inzake de geplande gemeentelijke bestemmingsplanwijziging een verschillende maatvoering werd gebruikt, een heidens uitzoekwerk.
We gaan er mee door, en we, Uw bestuur, houdt U op de hoogte.

Tenslotte werd medegedeeld dat de najaarsvergadering zal worden gehouden op een donderdagavond (oktober/november), we hopen dan op een grotere opkomst.

De ALV werd afgesloten met een genoeglijk samenzijn, alles prima verzorgd door Danielle vd Burg, bijgestaan door twee (!) zussen, Danielle, dames, bedankt!