Foto 2

Deze zullen worden gehouden op 28 en 29 augustus 2021 op de Langweerder Wielen.

(mits de corona-omstandigheden dit t.z.t. nog gewoon toelaten!)

Jaarafsluiting 2020​

Het is een bijzonder jaar geweest. Nog voor het seizoen een aanvang nam waren we al in de ban van het Corona virus. Hierdoor heeft het bestuur de voorjaars ALV in april moeten uitstellen.

Lees verder »