logo-vlag-horizontaal
 

 
 
 
 
hoofdfoto-website

Archief 2011-2015

29 november 2015

ALV-KWV Langweer, 16 november 2015

Om 20.00 kon ondergetekende deze bijeenkomst openen, waarbij aanwezig 16 leden en 7 bestuursleden.

Het bestuur zal zich beraden op enigerlei divertissement bij de vergadering, ten einde de opkomst te vergroten. Waar vroeger c/q elders het onderwerp Contributie voor enige opwinding kon zorgen, is dat bij ons totaal niet het geval.

Penningmeester Sipke had alles, als altijd, perfect op een rijtje, de contributie gaat naar € 30,= en daar had iedereen vrede mee.

Veel complimenten voor de loods, en voor de Bouwers ( BrinksmaBouw ) en voor Marcel, die daarom een fors extraatje kreeg, een vakantiereis voor het gehele gezin: applaus van de zaal.

Aanwezige ereleden: Tineke van der Leij, Rienhard Mulder en Jos Spijkerman.

De avond werd met een drankje en genoegelijke kout besloten,

Michiel Alma

KWVL

18 november 2015

Zandwinning Langweerder wielen

Bijgaand alvast wat (deels onscherpe) foto’s van de betreffende info.

Voorbereidingen t/m december 2015

Zandwinning januari 2016 t/m begin 2017, dus het hele jaar door de week en niet in het weekend.

Voor 1 april 2017 zijn de Langweerder wielen op een diepte van 2.35 gebracht.

2015-verdiepen-meer-12015-verdiepen-meer-22015-verdiepen-meer-32015-verdiepen-meer-42015-verdiepen-meer-5

27 oktober 2015

Hein Ruyten Trofee 2015

Als voorbereiding op de komende wedstrijden op 24 en 25 oktober besluit ik in de week voor de wedstrijden om een vergelijk te maken tussen de verschillende startprocedures met de bijbehorende vlaggen. Iedere procedure heeft zijn eigen voor- en nadelen.

P-vlag; Normale startprocedure, een zeiler die te vroeg start kan de fout herstellen door na de start volledig achter de lijn te DIPPEN. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

I-vlag; Buitenom regeling, een zeiler die in de laatste minuut voor het startsein voor de startlijn zeilt, kan de fout herstellen door buitenom terug te gaan. (dippen mag dus niet!) Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

Z-vlag; Hij krijgt een DNC = Did Not Compete als hij niet DIPT en als hij wel DIPT krijgt hij de 20% scorestraf = afgerond naar boven 20% van het aantal deelnemers bij zijn finishplaats opgeteld met een maximum van het aantal deelnemers+1. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen. Idem als bovenstaand aangegeven maar nu mag er niet GEDIPT worden, de zeiler moet buitenom terug. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

U-vlag, Als de zeiler in de laatste minuut voor het startsein voor de startlijn zeilt krijgt hij een UFD = U-Flag-Disqualification. Deze fout is niet te herstellen. Bij een herstart mag hij gewoon weer meedoen.

Zwarte vlag, Als de zeiler in de laatste minuut voor het startsein voor de startlijn zeilt krijgt hij een BFD = Black-Flag-Disqualification. Deze fout is niet te herstellen. Bij een herstart mag hij niet meer meedoen. Doet hij dat wel dan krijgt hij een DNE = Disqualification-Not-Excludable

Zaterdag beginnen we met de P-vlag en nadat we de I-vlag nog hebben geprobeerd eindigen we uiteindelijk met de Zwarte vlag. Dat komt op zich niet zo vaak voor, in mijn 18 jaar op het startschip is dit denk ik de derde dag dat deze vlag uit de kast kwam. Toen we de zwarte vlag voor de eerste keer moesten gebruiken hadden we niet eens een zwarte vlag aan boord. Die betreffende zaterdag dus snel naar Tineke van der Ley om een zwarte rok te verknippen tot een zwarte vlag. Daarmee konden we op zondag de O-jollen op het Tjeukemeer starten!

Ook zondag lukt het bij de Ynlings niet om zonder zwarte vlag te starten, maar het gevolg is wel dat we daarna iedere keer een schone start kunnen noteren. Met in het totaal 10 wedstrijden in twee dagen besluiten we het wedstrijd seizoen. Nog nagenietend van het prachtige weer kunnen we tegen vijf uur de prijzen gaan uitreiken.

In 2016 zal de Hein Ruyten Trofee voor de vijfde keer worden verzeild het geen een lustrum is. We gaan proberen 50 boten aan de start te krijgen.

Graag wil ik alle betrokkenen en vrijwilligers bedanken voor hulp in het afgelopen jaar.

Met name ook dank aan Marcel die ondanks de nieuwbouw weer altijd paraat stond rond de wedstrijden.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

12 oktober 2015

22e keer zeilschoolkampioenschappen in Langweer.

Onvoorstelbaar dat dit evenement intussen al voor de 22e keer wordt gehouden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel deelnemers er bij waren in het 1994!

Met in 2015 12 deelnemende teams is dat in elk geval minder als in 2014 toen er nog 17 teams van de partij waren. We gaan in elk geval er alles aan doen om volgend jaar weer meer teams mee te laten doen.

Vrijdagmiddag maken Marcel, Cees en ondergetekende het startschip gereed. De vlaggenstellage wordt weer uit depot gehaald en op het dek gezet. Ook de overige spullen zoals toeter, vlaggen, finishstok, portofoons en dergelijke gaat weer aan boord.

2015-nzkZaterdagmorgen verzamelen we ons in de haven en na een bakje koffie vertrekken we richting het meer. Ik ga zelf intussen terug naar de Drie Zwaantjes om het palaver te doen.

We hebben dit jaar een prachtige wind uit het oosten, dat is eigenlijk de meest gunstige windrichting die je voor de Langweerder Wielen kunt bedenken. De start is dan nabij het dorp en de hoge boeien liggen bij de hoge brug. Zo kan in elk geval het hele meer worden gebruikt om op te kruisen.

Bij de aanloop naar de eerste start moeten we jammer genoeg de rattenstaart = uitstelvlag hijsen. De wind is aan het draaien en als we blijven liggen dan kan iedereen aan de wind naar de bovenboei varen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We verkassen met het hele spul richting de molen en tegen tien uur kunnen we dan beginnen.

Er volgen twee mooie potjes en dan kunnen we eerst even lunchen in de Drie Zwaantjes. Een heerlijk bakje tomaten- of mosterdsoep gaat er wel in. Intussen verwerk in alvast de uitslagen van de twee gevaren wedstrijden.

Om kwart voor twee vertrekken we weer met z’n allen in de aluboot richting het startschip. Deze overtocht duurt niet lang, de piloot van het vaartuig weet de gashendel goed te vinden!

Half drie kan dan de 3e wedstrijd beginnen. De beide groepen van 24 teams starten keurig en na ruim een uur zeilen gaan we finishen. Met een aantal rode vlaggen kunnen we waarschijnlijk nog een lange avond –met veel protesten- tegemoet zien! Vreemd genoeg wordt er in het uur na de wedstrijd echter geen enkel protestformulier opgehaald. Het protestcomité wat uit voorzorg toch alvast maar naar Langweer was gekomen kan onverrichter zake weer huiswaarts keren.

We verwerken de middaguitslag en maken de indeling voor de Gold- en Silverfleet. Met een overheerlijk nasi diner achter de kiezen vertrekken we tegen acht uur huiswaarts.

Zondag, als ik in de auto stap, is de voorruit licht bevroren. Het wordt een koude dag. De windvoorspelling is windkracht 5 met vlagen 6 en dus besluiten we dat er met één rif zal worden gevaren. Dat wordt door de echte zeilers natuurlijk niet als wenselijk bestempeld. Enfin, op het meer zijn we er toch wel van overtuigd dat dit een goed besluit is geweest.

Met twee mooie wedstrijden en wederom veel rode protestvlaggen beëindigen de instructeurs de strijd op het meer en vertrekken richting de Drie Zwaantjes. Nu worden er wel twee protestformulieren opgehaald en dus kan het Protest Comité acte de présence geven.

Tijdens de lunch verwerk ik de uitslagen en na behandeling van de protesten en verwerking daarvan in de uitslagen kan de eindstand worden opgemaakt.

Winnaars individueel zijn :

1e plaats De Ûlepanne A Bas Sijtsma

2e plaats De Randmeren Oscar Roelofsen

3e plaats Pean A Hylke Kooistra

Winnaars Goldfleet zijn :

1e plaats Vinkeveen A

2e plaats De Ûlepanne A

3e plaats De Randmeren

Winnaars Silverfleet zijn :

1e plaats De Ûlepanne B

2e plaats It Beaken

3e plaats Frissen

Met dank aan alle betrokkenen en terug kijkend op een mooi weekend vertrekt iedereen na de prijsuitreiking weer lekker doorgewaaid en opgeladen voor de winter huiswaarts.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

7 december 2014

Zaterdag 22/11/2014: ALV-KNWV, vrijwilligersavond KWV Langweer

Het mag dan november (geweest) zijn, uw voorzitter had een genoegelijke watersportzaterdag. Eerst de Alg. Ledenvergadering van het KNWV, en daarna het gezellig samenzijn van/voor en met de vrijwilligers van onze vereniging.

KNWV

Het KNWV bevindt zich in rustig vaarwater, en de ALV is dan ook vooral een plezierig bijpraten, elkaar weer zien en het komende seizoen alvast bespreken.

Was de contributieverhoging altijd een spraak-uitlokkend onderwerp, zelfs dat punt vermag eens enige tijd niet het voornaamste te zijn. Een verhoging met € 0,20 – passeerde met wat technische opmerkingen opmerkingen snel de revue. Vermeldenswaard is een super-verenigingsliga, die men naar Duits voorbeeld landelijk wil opzetten. Na de ALV was hierover een presentatie. Voor de rest een met filmpjes en dia’s goed gelardeerde, wederom goed geplande en ingedeelde bijeenkomst.

Vrijwilligers KWVL

Dankzij de inspanningen (dank, dank) van bestuurslid Johan Hansen waren een 40-tal vrijwilligers van de KWV Langweer bijeen gekomen in ons “geboorte” – café, De Drie Zwaantjes. Nu niet meer Johannes en Titia als gastheer en gastvrouw, maar Dennis Elzinga, de nieuwe eigenaar, ook vanaf deze plaats wensen we hem nog eens veel succes. In een geanimeerde sfeer werd iedereen welkom geheten door ondergetekende, waarna een uitstekend captains diner kon worden verorberd, verzorgd door Martin, de kok. Na koffie en nog een afsluitend woord van de voorzitter kon een ieder zijns/haars weegs gaan. In mijn ogen een ontspannen avond, en vanaf deze plaats: nogmaals dank aan al onze vrijwilligers, en hopelijk mogen en kunnen wij volgend jaar weer een beroep op U/jullie allen doen,

Michiel Alma

KWVL

14 november 2014

Kort verslag van de ALV van de KWV Langweer op 7 november 2014, Hoekstien, Langweer, 20.00 uur.

Voor de eerste keer in jaren werd deze Algemene Ledenvergadering weer op vrijdagavond gehouden. Eén bijeenkomst is te weinig voor een evaluatie, maar het aantal aanwezigen viel niet mee, 20 leden, waar onder de Ereleden Reinhard Mulder en (Jos) Spijkerman.

Er waren twee belangrijke punten:

Informatie inzake nieuwbouw loods. Dit onderwerp werd verzorgd door Johan Hengst en Sipke Brinksma.

Alle vergunningen zijn binnen, er wordt thans druk intern gerekend aan de benodigde gegevens, en zodra alle voorbereidingen gereed zijn, zal wellicht een extra ALV gehouden worden voor het benodigde krediet. Het bestuur heeft een mandaat tot € 25.000, er zal aanzienlijk meer nodig zijn.

De Begroting/Contributie

Dit punt ging snel. Begroting akkoord, en ook een contributieverhoging met € 1,-.

Tevens werd het bestuur gemachtigd de contributie na 22/11 te verhogen met de verhoging van de contributie die door de ALV van het watersportverbond op die datum wordt vast gesteld.

De vergadering nam kennis van het feit dat de heer Pieter Buddingh’, oud bestuurslid, te kennen heeft gegeven dat hij weer graag tot het bestuur toe treedt, hetgeen het bestuur weer voltallig maakt. Formele benoeming in de voorjaarsvergadering.

Verder geen bijzonderheden, wel een genoeglijke nazit,

J.Michiel Alma , vz. KWVL

27 oktober 2014

Hein Ruyten Trofee was groots succes!

Een enorme bovenboei met een doorsnede van ik denk een meter of vijf lag zaterdagmorgen klaar aan de wal. Maar liefst vier ankers om het ding op de plek te houden, dus dat belooft nog wat. De bedoeling is dat de toeschouwers straks op het meer in deze bovenboei plaats kunnen nemen om daarmee van heel dicht bij de Yngling’s de boei te kunnen zien ronden.

2014-ynglingOok de Simmerwille is dit jaar weer van de partij, een prachtige klassiek rondvaartschip waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1916 en die wordt ingezet als varende tribune voor alle belangstellenden die ook wel eens een zeilwedstrijd van heel dichtbij willen meemaken. Een pendeldienst tussen de oude haven in Langweer en de Simmerwille verzorgde de aan- en afvoer van belangstellenden.

Zaterdag, als ik van huis vertrek is het nog knap mistig in de Flevopolder maar gelukkig klaart het bij Emmeloord al behoorlijk op. Als ik Langweer nader schijnt zelfs de zon. Er is gelukkig ook wat wind, als is het niet echt heel veel. Dit jaar met 37 boten aan de start gaan we een mooi plekje op het meer opzoeken zodat we een startlijn van ca. 300 m1 kunnen maken. Dat is nodig bij een zo grote vloot.

De zeilers krijgen er na de eerste wedstrijd zin in en bij de tweede start op zaterdag volgt er een algemene terugroep. We besluiten de “Japanner” te gebruiken, echter zonder resultaat. Dan de “Zwarte Vlag” er maar bij. Zeilers die dan nog voor de lijn zijn binnen de 1 minuut voor het startsein krijgen een BFD = Black Flag Disqualification = Zwarte vlag diskwalificatie. Vier zeilers hebben dat niet door en lopen daarmee inderdaad een BFD op!.

Ook bij de derde en vierde wedstrijd van zaterdag gebruiken we nu consequent de zwarte vlag. Daarmee houden we de startlijn keurig schoon. Met vier starts tussen 13:00 en 16:30 uur is het voor zaterdag mooi geweest. De uitslagen worden na elke wedstrijd al op het startschip verwerkt en op Internet gezet zodat de mensen op de Simmerwille ook tijdens de wedstrijden op de hoogte blijven van de stand van zaken.

Na een extra uurtje slapen op zondagmorgen (de wintertijd gaat weer in) beginnen we om 11 uur met de 5e wedstrijd van het weekend. Eerst maar weer gewoon met de P-vlag, we willen niet meteen met de “Zwarte vlag” beginnen. Dat gaat wonderbaarlijk goed, de hele zondag lukt het om keurige starts te krijgen met de normalen P-vlag. Met uiteindelijk 9 wedstrijden wordt het een mooi evenement. De wind is vandaag ook wat meer als gisteren en daarmee neemt de spanning op het water evenredig toe. Soms komen er vier boten bijna tegelijkertijd over de finish en daarmee is het snel kijken en schrijven geblazen om de finish volgorde goed op papier te krijgen.

Enfin, dat lukt allemaal, mede ook omdat we met drie mensen schrijven. Zo kunnen we de eventuele hiaten in de uitslagen er nadien nog uit halen. Tegen half drie is het mooi geweest, de zeilers hebben zich uit de naad gewerkt en vertrekken richting haven alwaar Marcel –onze havenmeester- weer 37 Ynglings uit het water takelt.

Om vijf uur volgt de prijsuitreiking en wordt de wens uit gesproken dat er volgend jaar minimaal 40 boten aan de start verschijnen.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

14 oktober 2014

Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen 11 en 12 oktober 2014

Dit jaar voor het eerst zonder Abel Zeilstra die al sinds de oprichting in 1994 elk jaar van de partij is geweest. Een markante verschijning die met veel enthousiasme elk jaar zijn eigen stempel op dit jaarlijks terugkerend festijn gaf.

2014-nzkDe stichting Zeilschool Kampioenschappen is dit jaar overgegaan naar de KWV Langweer die voor de voortzetting van de kampioenschappen zal zorgdragen.

Vooruitlopend op de wedstrijden eerst maar eens een avond bij Abel op bezoek in zijn prachtige appartement die uitzicht heeft op de Batavia Haven in Lelystad. Wat een prachtig uitzicht op het wedstrijdgebied waar vaak matchraces worden gehouden.

Enfin, gewapend met de nodige voorlichting van Abel beginnen we op vrijdagavond in De Wielen met het verstrekken van de enveloppen met daarin willekeurig de bootnummers. De rood, wit, groene en blauwe vlaggen worden uitgereikt en het eerste probleempje dient zich al aan! Krijgen we geen protestvlaggetjes? Oeps, dat was niet bij ons opgekomen. Gelukkig kunnen we deze fout de volgende ochtend bij het palaver al meteen weer rechtzetten.

Na een minuscuul uitstel van 10 minuten kunnen we op zaterdagmorgen om 09:40 uur met de eerste groep van 34 valken beginnen. Ook de tweede groep gaat aansluitend om 09:50 uur van start.

Dit jaar niet de gebruikelijke –bijna standaard- wedstrijdbaan maar voor het eerst op de Langweerder Wielen een inner- en outerloop! Wel spannend hoe de zeilinstructeurs hier op zullen reageren. De meningen zijn verdeeld. Er komen signalen dat dit een niet zo goede keuze is, maar als ik later op zaterdag en zondag er naar vraag zijn er ook een aantal deelnemers die het juist wel fijn vonden om eens wat anders als anders te doen.

De starts op zaterdag zijn gemiddeld aan de voorzichtige kant. Met één individuele terugroep in de derde en vijfde start vragen wij ons op het startschip af waarom er niemand start op snelheid. Misschien door de beperkte wind wacht iedereen maar dobberend op de startlijn op het startsignaal. Niet zo spectaculair dus.

Na het verwerken van de uitslagen op zaterdagavond wordt de Gold- en Silverfleet indeling gemaakt. Helaas gaat dat niet helemaal goed, per abuis is Aquavitesse in de Silverfleet ingedeeld. Gelukkig kan dit nog worden hersteld voordat de deelnemers op zondagmorgen zich richting het startgebied begeven.

Zondagmorgen is het wat zoeken naar de windrichting. Als we net begonnen zijn in de procedure gaat de wind om en moeten we de uitstelvlag trekken en verkassen. Een half uur later kunnen we opnieuw beginnen met het starten van de Goldfleet. Er is iets veranderd, de zeilers hebben meer drang om te winnen en dus eindigt de eerste start in een algemene terugroep. De tweede start –die we met de jappanner doen- eindigt wederom in een algemene terugroep. Tja, ik duik de koffer met vlaggen in om de zwarte vlag te zoeken. Gelukkig kom ik hem al snel tegen, het lukt echter qua tijd al niet meer om hem aan de lijn vast te maken en dus staat Peter –de wedstijdleider- bij het voorbereidingssein als levende vlagophouder met de vlag paraat. Snel een touwtje eraan en dan is dat ook weer opgelost. De start met de zwarte vlag gaat nu goed. Iemand die met de zwarte vlag omhoog over de lijn gaat is de klos en krijgt een DSQ. Dat wil natuurlijk niemand en dus hebben we de derde keer een schone start. De valken verdwijnen na de start in de mist, de bovenboei is al bijna onvindbaar geworden!

De Silverfleet die aansluitend start zijn natuurlijk al wat voorzichtiger geworden om niet de kans te lopen om ook met een zwarte vlag te starten en gaan dus weer schoon van start. Het begint nu steeds minder te waaien en met veel pijn en moeite lukt het ons nog om de Goldfleet de tweede keer te laten starten . Natuurlijk wel direct met de zwarte vlag, ahum!

Aansluitend willen we de Silverfleet van start laten gaan maar de wind laat het nu helemaal afweten. Er zit niet anders op dan met de N boven A vlag te gaan rondvaren. Vandaag geen wedstrijden meer en de Goldfleet die reeds was gestart kan ook de wedstrijd niet meer afmaken.

Met nog een aantal protesten kan het driekoppige protestcomité vervolgens aan de slag. Nadat de protesten zijn behandeld en de uitslagen zijn verwerkt volgt de prijsuitreiking. Door een niet door mij opgemerkte formulefout in het Excelsheet gaat de prijsuitreiking helaas ook niet helemaal correct. De derde en vierde prijs in de Silverfleet zijn omgewisseld. Ik bied dan ook voor deze fout mijn welgemeende excuses aan.

Namens de KWV Langweer, De Drie Zwaantjes, de stichting Zeilschool Kampioenschappen en de vrijwilligers wil ik iedereen bedanken voor het weekend en kijk al weer uit naar het NZK van 2015

Jan Spijkerman.

UITSLAGEN INDIVIDUEEL KLASSEMENT NZK 2014

14 oktober 2014

KWV Langweerder Weekend 2014

Met vorig jaar het plan om de inschrijvingen beter te kunnen verwerken is er op de KWVL site een inschrijfformulier gemaakt met daaraan gekoppeld een IDEAL betalingsmogelijkheid. Wat ook een wens was dat de deelnemers zelf de lijst met inschrijvers konden inzien. Dat is gelukkig ook gelukt.

2014-langweerder-weekendMet een mooi aantal inschrijvingen van 107 boten en uiteindelijk 95 startende boten konden we zaterdag van start gaan. Met één te vroege start in de 8 verschillend klassen die van start gingen gang dat voorspoedig. Een af en toe behoorlijke wind, ik denk windkracht 4 met vlagen 5 zorgde voor prachtig zeilweer.

Een enorm veld met Flitsen en Olympiajollen waren van de partij. Andere klassen met een wat beperkter aantal deelnemers maakten de Langweerder Wielen weer een vol en van de zeilen wit gekleurd plaatje.

Op het startschip bleek dat onze eigen hoorn het niet goed deed. Gelukkig was er nog een reserve toeter van Sloten op het startschip en konden we daarmee goed hoorbare geluidsseinen geven.

Zondagmorgen, toen we met de vrijwilligers het startschip weer gereed maakten voor de wedstrijd werd het wel heel erg donker in de lucht. Een griezelig blauw/groene lucht doemde dreigend in de verte op. Eerst maar even afwachten wat daar voor wind en regen uit tevoorschijn komt. Na deze bui vertrokken we richting het meer om een plekje te zoeken voor de startlijn.

Met iets vertraging op de geplande starttijd begonnen we met de GWS schouwen, de 12 voets jollen en de Flitsen. De Olympiajollen hadden pech, de wind draaide en draaide en de startprocedure werd afgebroken om de lijn weer goed haaks op de wind te kunnen krijgen.

Na deze start kon het zo niet langer en in plaats van baan 1 moest er vanwege de draaiende wind met de overige klassen baan 2 gezeild worden. Na het starten van de 16 kwadraten, de Vaurien’s en de Regenbogen op baan 2 kwamen de Olympiajollen richting de startlijn varen nadat ze het eerste rondje bijna hadden afgelegd. De wedstrijdleider besloot de wedstrijd van de Olympiajollen –die nog in baan 1 aan het varen waren- af te breken en ze opnieuw te starten in baan 2 om daarmee een eerlijk kruisrak te krijgen.

…………………………… door familieomstandigheden heb ik vanaf dit punt helaas geen informatie meer over het verloop van de wedstrijden omdat ik Langweer heb moeten verlaten.

Jan Spijkerman

Uitslagen Langweerder Weekend

4 juli 2014

Gedenkwaardige momenten op het gebied van jeugdzeilen.

Geachte leden,

De afgelopen week hadden we maar liefst drie gedenkwaardige momenten bij en in de vereniging, op het gebied van jeugdzeilen.

Vrijdag 27/6 was de laatste dag van het schoolzeilen, met de groepen 5/6 en 7/8 van onze basisschool ‘t Swannestee. Gezeild werd met valken (Hilda Engelsma, Annette klimt, Johan Hansen en Tingo Detmar), ter beschikking gesteld door Bouke Jonkman, en de laatste dag ook nog door Age Hoekstra. Vanzelfsprekend werd er ook gezeild met onze optimisten, begeleid door Vincent Veeger, Marcel Ferdinands (onze gewaardeerde havenmeester), Iebeltje en Ulrike Bloemendaal – Boertjens.

Begeleiders: heel veel dank, hopelijk vonden jullie het net zo leuk als de kinderen.

Zaterdag/Zondag 28 en 29-6 : Combi Noord

Rond de 80 kinderen en hun ouders hebben met jeugdboten hard gestreden (gelukkig maar één protest) om bepaalde Noordelijke kampioenschappen. Er was een zeer gewaardeerde friettent en een veel gebruikt luchtkussen. Veel werk verzet door Jan IJben en Esther vd Bunt, onze ver.secretaris. En de wedstrijden in handen van onze wedstrijdleiding ,Allen veel dank .

Woensdag 2 / 7 : seizoenseinde van het jeudzeilen, met diploma-uitreiking. 18 jongelui hebben weer twee maanden elke woensdag hun best gedaan, en kregen woensdag j.l. hun verschillende oorkondes. De leiding was weer in de vertrouwde handen van onze afdeling jeugdzeilen (Hylke Engelsma, Vincent Veeger, Carin Rouwé, Frank Jan de Graaf en Tinco Detmar (nieuw, van harte welkom, hopelijk beviel het)). Ook voor hen weer onze hartelijke dank.

Zeilgroet, Michiel Alma

namens het bestuur van de KWV Langweer

1 juli 2014

Blij en heimwee?

In het afgelopen weekend (28 en 29 juni) zijn de Combi-wedstrijden gehouden op de Langweerder wielen. Deze wedstrijden zijn tot stand gekomen door een gezamenlijke organisatie van de Watersportvereniging Heeg (WSH) en de KWV Langweer.

2014-combiwedstrijdenWat doet Jeugdwedstrijdzeilen? Onze belangrijkste taak is jeugdzeilers enthousiast en beter te maken. We doen dat via wedstrijden, trainingen en begeleiding. We organiseren voor de noordelijke wedstrijdzeilers de Combi, een wedstrijdenreeks op steeds verschillende meren in Noord-Nederland. Zowel beginnende als gevorderde wedstrijdzeilers (tot 19 jaar) starten daar.

Ditmaal was de Combi te gast in Langweer. Kinderen tot 18 jaar waren in grote getale te vinden op de Langweerder Wielen om daar te strijden voor de prijzen, maar ook om gezellig met elkaar op te trekken. Overal in de haven was het gezellig druk, lasers en flashen nabij de kraan en optimisten rond de loods op het eind van de haven. Een startschip, een finishschip en een behoorlijk aantal rib’s en andere boten rond de wedstrijden. Zelfs een springkussen en een heuse frietwagen waren in de haven te vinden!

Zaterdag –al rekening houdende met de weersvooruitzichten van zondag- zijn er vier wedstrijden gezeild en zondag nadat de donkere, dreigende regenbui eerst maar werd afgewacht aansluitend nog eens twee wedstrijden.

Met één valse en voor de rest keurige schone starts werden de 4 verschillende klassen elk zes keer gestart en gefinisht. Door de inzet van ca. 20 vrijwilligers is dit weekend prima verlopen.

Wat een prachtige, mooie en ook positieve kinderen op het water. Een van de begeleiders vroeg aan de wedstrijdleiding om even te wachten met starten zodat de kinderen even op adem konden komen tussen de wedstrijden in. Even later vraagt één van de kinderen waarom we gaan uitstellen, hij wil graag zo snel mogelijk doorgaan met de wedstrijden en wil helemaal geen uitstel! Prachtig mooi, we staan allemaal glimlachend op het startschip.

Jan Spijkerman.

Een mooie compilatie is hier te zien. 

18 mei 2014

19 Valken op de LANGWEER 17 en 18 Mei

2014-valkenWie Langweer zegt, denkt automatisch aan het prachtige buitenverblijf de Wijde Blick, gelegen aan de Langweerder Wielen, waar ijsmeester en rayon hoofd Mulder weer Uw gastheer zal zijn. Het ruisende riet, de 3 Zwaantjes, het rustieke dorpje;  Bij de zachte klanken van Nije Dei gespeeld door de Friesche formatie de Kast, houdt niemand het meer droog; Eerst lekker borrelen; Een uitgebreid buffet aan het water. Dat is toch pure folklore! De wedstrijdleiding is zoals gebruikelijk in handen van international Judge Jos Spijkerman, en staat garant voor een zeer professionele aanpak, en 10 prachtige starts. Zaterdag 6 starts en Zondag 4 starts; wat zijn er weer prachtige borden te winnen!

Zo begint het stukje geplaatst door Koos Timmenga op de site van de Valkenklasse.

Alléén Judge Jos Spijkerman heeft zich het afgelopen weekend niet laten zien. Zijn deskundigheid was mogelijk wel goed van pas gekomen bij de onverwachte situatie met een extra oneven rode ton die zaterdagmiddag tijdens de tweede wedstrijd op het water verscheen! Enfin, de broer van Jos, zijnde Jan Spijkerman was wel weer van de partij en zit nu zoals bijna gebruikelijk weer een stukje te schrijven over het afgelopen weekend.

Als vrijwilliger in het wedstrijdcomité bij de KWV Langweer ben ik sinds 1997 al bij veel – zo niet alle- sprintwedstrijden aanwezig geweest. Ik moet zeggen –in mijn herinnering- nog niet eerder met zo weinig wind. Zaterdagmorgen, als we met het startschip nog voor de wal liggen beginnen we met een voorlopig uitstel tot 12 uur. We signaleren enige wind en om 12 uur komt er een uitstel voor bepaalde tijd. Zo kunnen we –als de wind dat toe laat- ten minste snel beginnen.

Tegen half één kakt de wind weer in en er volgt een uitstel tot 14:30 uur. Vanwege draaiende wind lukt het dan eindelijk om 14:50 uur de eerste start van die dag te doen. Hé, hé, gelukkig kunnen we eindelijk zeilen, nou ja zeilen ………. het is af en toe nog wel hopen dat de wind niet helemaal wegvalt. Na deze eerste start lukt het ook nog om 15:55 uur de tweede start te doen.

OCS voor 260, 498 en 839. De zeilers hebben het zelf ook al door en gaan als er een gaatje in het veld valt allemaal terug om opnieuw te starten.

Inmiddels is ook het wedstrijdcomité van 6 skûtsjes op het water verschenen. Zij leggen aan de stuurboordzijde van het startschip een startlijn en een bovenboei uit. Hierbij is er echter een ongelukkige samenloop van omstandigheden omdat zij als bovenboei een rode oneven boei 5 rechts van onze rode oneven bovenboei nummer 9 op de Langweerder Wielen leggen. Hierdoor ontstaat in het Valkenveld op weg naar de bovenboei toch wel even verwarring. Als tegen 16:37 uur de laatste Valk is gefinisht vertrekt iedereen naar de vaste wal om vervolgens zich te vervoegen in de Wijde Blick en daar een genoeglijke avond te beleven.

Zondagmorgen lukt het zowaar om 10:00 uur van start te gaan met de 3e wedstrijd van het weekend. De 260 iets te vroeg, maar keert terug achter de startlijn en gaat opnieuw van start. Tijdens deze wedstrijd laat de wind het weer afweten. De 45 met Menno Huisman en de 820 met Ronald de Vries finishen een heel eind voor het veld uit en alle anderen lukt het niet meer om binnen de tijdslimiet van 10 minuten binnen te komen. Iedereen dus DNF! Nu dus maar hopen dat er in elk geval nog twee wedstrijden meer gezeild kunnen worden. Met aftrek van 1 slechtste wedstrijd kan deze DNF dan ten miste weer worden geneutraliseerd.

Tegen 11 uur gaat de uitstelvlag er weer in gevolgd door uitstel tot 12:30 uur. Na weer wat aanpassingen aan de baan lukt het om 12:55 uur de 4e start te doen. Er zijn jammer genoeg al een aantal Valken op weg naar huis en er gaan nu 13 Valken van start. Om 13:25 uur volgt van nog de 5e start. De beide laatste wedstrijden zijn qua wind nog de mooiste wedstrijden van het weekend, een beetje wind, volop zon en genieten maar.

Na het finishen vertrekken we richting wal, verwerken de uitslagen en zetten deze informatie weer op de site van de KWV Langweer. Dit jaar zijn voor het eerst de uitslagen live te uploaden naar de website van de KWVL. Mededelingen, Startschema, Protesten en Uitslagen zijn zo via het internet en mobiele telefoon voor iedereen beschikbaar.

Nadat iedereen de Valk weer op de trailer heeft gezet volgt de prijsuitreiking met dank voor de vrijwilligers van de KWVL, de havenmeester (Marcel) en de Familie Mulder.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

27 oktober 2013

Hein Ruyten Trofee en Zeilschoolkampioenschappen.

Met 5 spannende sprintwedstijden op 26 oktober is afgelopen weekend gestreden om de Hein Ruyten Trofee. Een zeilwedstrijd voor 33 Ynglings.

2013-ynglingMet in Yngling 343 Rutger Bosland en Madelien Geer, de winnaars van de afgelopen Zeilschoolkampioenschappen die op 12 en 13 oktober op de Langweerder Wielen werd gevaren.

Bij beide wedstrijden (Zeilschoolkampioenschappen en Yngling wedstrijden) werd de wind op zondag een spelbreker. Er kon alleen op zaterdag gevaren worden. Bij de zeilschoolkampioenschappen was er zaterdag maar net genoeg wind om te kunnen zeilen terwijl er bij de Ynglings zaterdag een windkracht 5 á 6 Bft werd gemeten. Het gevolg was dat er gisteren hier en daar toch wat Ynglings uit hun roer liepen en omsloegen. Gelukkig blijft een Yngling goed drijven en komt zelf weer overeind.

Altijd al een keer Yngling willen varen? Dit is je kans. Het BMW Nationaal Jeugdzeilplan stelt Ynglings beschikbaar aan enthousiaste en fanatieke zeilers die eens als team in een driemansboot willen varen. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op de website www.yngling.nl

Met morgen stormachtige wind tot 10 Bft in het vooruitzicht nemen we voor dit jaar afscheid van het zeilseizoen en zien de zeilers graag volgend jaar weer bij de KWV Langweer.

Alle vrijwilligers, sponsors, zeilers en overige betrokkenen bedankt.

Jan Spijkerman vanaf het Startschip.

2 september 2013

Wedstrijdverslag Open zeilwedstrijden Langweer 2013. Vanaf het start/finishschip door Jan Spijkerman

Met 8 klassen en meer dan 90 deelnemers hebben we gelukkig de jaarlijks dalende lijn van aantallen deelnemers kunnen keren. De weergoden zijn ons gunstig gestemd, het blijft vrijwel droog en de wind blijft met wat uitschieters in de vlagen op 5 Beaufort vrij constant.

Na wat technische problemen met de startcomputer opgelost te hebben kunnen we gelukkig vlot de startprocedures doorlopen. Er wordt in de meeste gevallen goed gestart. Bij de 16 Kwadraten wordt iets te scherp gestart en doordat er geen ruimte is om uit te wijken drukken sommige boten anderen als het ware over de lijn. Dat eindigt dus in een algemene terugroep.

Na de middag verlopen alle starts voortreffelijk en kunnen we na het finishen van de laatste boot de uitslagen gaan verwerken. Zondagmorgen, op de heenweg naar Langweer waait het nog maar amper. Windguru voorspelt windkracht 4 en vlagen van 5 terwijl iemand van de 12 Voets jollen een weersvoorspelling heeft met vlagen van windkracht 7! Enfin, dat valt gelukkig mee, windkracht 7 is niet voorgekomen. De Langweerder Wielen zijn gevuld met witte zeilen en als de laatste deelnemer zondagmiddag is gefinisht blijven er nog maar een paar bootjes op het meer achter. Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet en hulp en hoop dat we volgend jaar met een groeiend aantal zeilers opnieuw een fantastisch weekend hebben.

Er waren dit jaar hoofdprijzen weggelegd voor Hans Reyers (12 Voets Jol 411), Roelie Kramer (Flits A 1045), Femke Eveleens (Flits B 1056), Wim Foekema (Flits C 1115), Anne P. de Jong (GWS 134), Rob Aukema (O-Jol 566), Jan Andringa (16 Kwadraat 4353), Peter Hoogendam (Regenboog 7) en Jelmer Yntemaa (Vaurien 36337)

21 augustus 2013

ALV-KWV Langweer – 23 november

Geachte leden,

De volgende Alg. Leden Vergadering van de KWV Langweer zal plaats vinden op 23 november, 11.00 uur, Hoekstien (incl. Lunch), Langweer. Gaarne noteren en Uw aanwezigheid wordt als altijd zeer op prijs gesteld.

Vriendelijke groet , Michiel Alma

voorzitter

14 augustus 2013

Zeilersgenen

Geachte leden,

Zeilersgenen verloochenen zich niet bij de familie Engelsma. Vader Pieter, zomer 2012 overleden, was een bekend 16m2 zeiler, zoon Hylke is eveneens een bekend wedstrijdzeiler en nu heeft de derde generatie, mede bij ons opgeleid, zich gemeld.

Zoon Timo van Hylke en Hilde Engelsma, kleinzoon van Pieter, is in de Sneekweek 1e geworden in de Flits, C-klasse, als stuurman, en dochter Jeanet is als bemanningslid 1e geworden in de Flits, A-klasse. Beiden waren vorig jaar en dit jaar in opleiding bij ons voortreffelijke opleidingsteam.

Jeanet en Timo, van harte gefeliciteerd!

En Timo: succes komend weekeinde, nationale kampioenschappen Flits!

J Michiel Alma

26 mei 2013

Erwtensoep en warme chocomel

Het is eind mei, lekker warm en een prachtig zeilweertje…….. Alléén niet in 2013! Zaterdag de 25e mei op weg naar Langweer staat de windvaan op de brug in het Tjeukemeer er strak bij. De weersvoorspellingen voor het weekend gaan uit van harde, stormachtige wind met regen.

Goed voorbereid (Hylke en Marcel hebben vrijdagavond al veel voorbereidend werk gedaan) vertrekken we om 10 uur richting het startgebied. Op het water aangekomen de windmeter er eerst maar eens bij. Windkracht 5/6 Beaufort, dus wordt het straks hard werken voor de zeilers.

2013-valkenDe opkomst is wat aan de magere kant, 16 valken zullen vandaag aan de start verschijnen. Het is elk jaar weer een mooi weekend en met deze harde wind zullen de valken straks zeker planerend over het meer ketsen. Ik hoorde vandaag (zondag) op het startschip al de meest enthousiaste planeer-kreten. Op het moment dat het water je broekspijpen inspuit en er bij je kraag weer uit komt is dat een enorm kikkend gevoel. Ik zou op dat moment graag willen ruilen met de zeilers.

De eerste start van het weekend eindigt in een algemene terugroep. Iedereen moet nog even wennen aan de harde wind en de omstandigheden.

De eerste wedstrijd is met een twee-ronder precies na 30 minuten beëindigd. Dat is ook de bedoeling omdat we vandaag 6 en morgen 4 sprintwedstrijden zullen houden. Vaak starten, korte wedstrijden en dus niet twee uur lang achter elkaar aan op het meer rond varen om uiteindelijk op dezelfde plek te eindigen waar je een uur daarvoor ook al in het veld lag. Onderstaand een overzicht van de diverse tijden.

De temperatuur is met een graad of 10 koud. De weersvoorspellingen hebben het zelfs over vorst aan de grond in de nacht! Met een zeilbroek en een warme jas kunnen we de wind een beetje buiten ons lijf houden. Tussen de middag hadden we eigenlijk best Erwtensoep kunnen eten.

Zaterdag net iets voor 17:00 uur zijn we klaar met de 6e wedstrijd. Wonder boven wonder is het wel helemaal droog gebleven dus daar zijn we wel blij mee. Er is geen (noemenswaardige) schade gevaren en dat is bij deze wind en omstandigheden ook eigenlijk wel fijn. Niemand zit te wachten op een kapotte valk.

Na het opruimen van de boeien en het verwerken van de uitslagen vertrekken we richting “De Wijde Blick”, de prachtige woning van de Familie Mulder die vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht heeft over de Langweerder Wielen. Elk jaar zijn we hier te gast en ook dit jaar is de verzorging weer dik voor elkaar. Het is gezellig druk en iedereen kletst met iedereen. De zus van mijnheer Mulder met partner is vandaag ook aanwezig (89 jaar) en zijn hebben vandaag met een enorm grote verrekijker vanuit de woonkamer onze zeilerei nauwkeurig in de gaten gehouden. We praten wat over Valk 15 die destijds door de vader van Reinhard Mulder was aangeschaft. De huidige 15 voer vandaag in de wedstrijden mee, maar lijkt niet meer op de Valk van weleer aldus Reinhard. Mooi om die verhalen van vroeger te horen en ook mooi dat het huis waar Reinhard en zijn zus zijn opgegroeid nog steeds in de familie zijn.

Moe maar voldaan vertrek ik later richting huis.

Zondagmorgen waait het nog net iets harder dan gisteren, althans de windvlagen zijn wat heftiger. Hylke –de wedstrijdleider- neemt een goed besluit door de geplande start van 10:00 uur met een uur uit te stellen. De verwachting is dat de zware windvlagen wat zullen afnemen en later zal ook blijken dat de voorstellingen goed klopten.

Een aantal Valkzeilers besluiten er mee op te houden, dus zullen we vandaag met 10 valken het weekend afsluiten.

Gezien de harde wind varen we vandaag (4 wedstrijden te gaan) alléén maar een-ronders, dat wil zeggen starten en opkruisen naar de bovenboei, voor de wind richting de poort en dan opnieuw opkruisen naar dezelfde bovenboei om vervolgens via de spreidboei in dikke plané – en als het effe kan met de spinaker omhoog- langs de finishboot te scheuren. Wij proberen dan al hotsend en klotsend –door de hoge golven van de planerende Valken- de finishvolgorde te noteren.

Enfin, dat lukt ook allemaal en met één bui regen is de zondag toch ook weer een prachtige zeildag geworden. Tussen de bedrijven door hebben we op het startschip een mini koffiepauze waarbij, gezien het koude weer, warme chocomel ook wel een goed idee zou zijn geweest.

Vandaag gaat ook alles goed en er wordt wederom zonder schade gevaren. Na het opruimen van de spullen en het verwerken van de uitslagen volgt de prijsuitreiking. De 753 met Hette van der Zwaag wordt Eerste, de 498 met Freark Zandstra Tweede en de 45 met Menno Huisman wordt Derde in het algemeen klassement.

Vanaf het Startschip door Jan Spijkerman

15 mei 2013

Kort verslag ALV van het Kon. Ned. Watersportverbond, 13 april 2013.

Een steeds kleinere zaal typeert het feit dat het steeds beter gaat met ons Verbond. Waren in vorige jaren de financiën een continu probleem, nu kon het bestuur melden dat het tekort, vorig jaar bij Topsport ontstaan, vrijwel volledig was ingelopen. Voor de toekomst is er de hoop dat de financiële bewakingssystemen adequaat zullen functioneren, zodat onaangename verrassingen hopelijk niet meer voorkomen.

Er werden 3 ereleden benoemd, waaronder aftredend voorzitter Hugo Snoekc, en jurist Peter Goossen, die achter de schermen veel werk voor het verbond heeft verzet. Ook een afscheid nemend topzeilster werd erelid. Om 10.30 begonnen, voor 1300 uur klaar, het heeft wel eens langer geduurd,

verslag, Michiel Alma

KWV Langweer

15 mei 2013

Kort verslag ALV van de KWV Langweer, 6 april, 2013

Ondanks een vreemd aanvangstijdstip, 11.00 uur, hadden toch weer ± 40 –45 leden de weg naar De Hoekstien gevonden. Danielle ontving ons met koffie, een een als altijd positief gestemde ledenvergadering kon beginnen.

De Vrijwilligers werden nog eens ( was ook op 1/12 j l. gebeurd ) bedankt, notulen goed gekeurd en ook het bestuur werd gedecharcheerd voor het gevoerde beleid.

Weliswaar moest penn.mr. Sipke Brinksma een klein verlies noteren, maar dat had vooral te maken met een grote voorziening voor een nieuwe loods.

Die loods was het voornaamste gespreksonderwerp. Het bestuur hoopt de ledenvergadering in het najaar een voorstel voor bouwplannen en een verzoek voor een krediet voor te leggen.

Na de vergadering een kort gezellig samenzijn , met broodjes en een drankje, opdat een ieder daarna, voor zover de kou dat toe liet, aan zijn boot kon werken.

Danielle, dank voor de goede zorgen.

verslag, J.Michiel Alma

KWVL

20 december 2012

Verslag AVL KNWV – 22 november 2012

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. 24 november 2012. Namens de KWVL aanwezig: Vz. Michiel Alma en bestuurslid Johan Hansen, ook aanwezig natuurlijk ons lid Bert Kuiper, vice voorzitter Verbond.

Over het algemeen liep de vergadering soepeltjes. Men voelt het probleem: hoe komen we aan bestuursleden. Bestuurslid KNWV is eervol, maar kost ook tijd.

In de najaarsvergadering van het KNWV geldt altijd weer één hinderlijk discussiepunt, en dat is hier de contributie. Het bestuur stelde een verhoging voor van € 0,40 =. Daar wordt vervolgens zodanig moeilijk over gedaan, via, in de ogen van Hansen en ondergetekende, soms genante discussies, dat het bestuur van het Verbond na beraadslaging besloot het voorstel in te trekken. € 0,40 =, mind you!

Het probleem blijft: hoe maak ik duidelijk dat voor belangenbehartiging veel werk, waaronder ook betaald werk, nodig is!! Veel leden (verenigingen, vele zeer verschillend) hebben hier geen zicht op. Voor de rest geen problemen, of het moet zijn het gestaag terug lopende ledenaantal. Er wordt gezocht naar alternatieven, zoals individueel lidmaatschap e.d..

Michiel Alma, vz. KWVL

Verslag AVL KWVL – 3 november 2012

20 december 2012

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer gehouden op 3 november 2012.

Ruim 50 leden geven van hun belangstelling blijk door deze najaars-ALV bij te wonen, èn gaven daarmee blijk van hun enthousiasme voor onze vereniging. Het gaat goed, en toch 50 mensen (dat is veel als het goed gaat), het bestuur was en is blij met Uw aanwezigheid.

Ook de drie nog in leven zijnde (zie hierna) ereleden: mr. Reinhard Mulder , Mevrouw Tineke van der Leij en de Heer Jos Spijkerman, waren aanwezig. De vergadering begon met een gedenken van Dirk Foeke Zandstra, sinds 1994 erelid, en daarvoor meer dan 30 jaar bestuurslid. Dirk overleed in oktober dit jaar, op 91 jarige leeftijd. Een markant man, met ere in onze annalen vermeld. De vergadering nam enige ogenblikken stilte in acht.

Daarna werd de begroting zonder enig commentaar op € 26,= vastgesteld, € 19,= voor het KNWV, en € 6,= voor de KWVL. Het enige punt dat voor enige discussie zorgde, betreft het plan voor zonnepanelen op het dak van de loods. Het bestuur oriënteert zich, nog niet alle (financiële) gegevens zijn bekend. Het bestuur heeft in grote meerderheid besloten geen € 1.500,= uit te trekken voor een bestemmingsplanwijziging voor trekkershutten op het noordelijke grasveldje. Bij de voorzitter blijft dit idee aanwezig.

De vergadering kon om 1600 uur worden gesloten, waarna een keurige verzorging volgde van de nieuwe beheerder van de Hoekstien, de Heer Piet Roffel en echtgenote.

drs. J.Michiel Alma, vz. KWVL

30 oktober 2012

Yngling wedstrijden – Hoe een zakmes redding bracht

Yngling Wedstrijdverslag Hein Ruyten Trofee vanaf het start- / finishschip door Jan Spijkerman.

Zaterdagmorgen, op weg naar Langweer staat er op het Tjeukemeer nog maar een klein beetje wind. Dan worden de weersvoorspellingen al vergeleken met de werkelijkheid van dat moment. Enfin. Gelukkig kloppen de voorspellingen deze keer goed en zal de wind tegen elf uur voldoende zijn toegenomen om lekker te kunnen zeilen.

Om 12:55 uur beginnen we met het waarschuwingssein en 1 minuut later ook nog het voorbereidingssein. De wind is nu echt aan het draaien dus moeten we de rattestaart (de uitstelvlag) hijsen. We gaan toch maar verkassen naar een beter plekje en alle boeien worden deskundig door Vincent en Hylke op de juiste plekken neer gelegd. De eerste start eindigt met een algemene terugroep (er zijn te veel Ynglings over de lijn, wij kunnen niet meer bepalen wie er allemaal te vroeg aan het starten zijn!). De start daarna gaat al beter, nu zien we wie er

te vroeg over de lijn zijn en er volgt dan ook een individuele terugroep. (Als de betreffende boot terugkomt tot achter de startlijn is daarmee zijn OCS (On Course Side, Over de lijn, Te vroeg gestart) tenietgedaan en kan hij/zij de wedstrijd zonder straf gaan varen.

2012-ynglings

De tweede start om 14:15 uur en ook de derde start om 15:05 uur gaan zonder problemen. Er zijn deze keer geen zeilers die te vroeg over de startlijn zijn gevaren. De laatste start van zaterdag eindigt weer in een algemene terugroep en dus een nieuwe start.

Om het voor het publiek aantrekkelijk te maken is er in de wedstrijdbepalingen aangegeven dat de boten zowel in het aan de windse, maar ook in het voor de windse rak door de startlijn moeten varen. De speciaal voor de toeschouwers geregelde Simmerwille ligt dan ook naast de startlijn zodat men een prima zicht heeft op de spannende strijd tussen de verschillende Ynglings. In de vierde wedstrijd komt één van de deelnemers er achter dat hij/zij niet door de startlijn is gevaren en terstond wordt deze fout hersteld door terug te varen naar de startlijn om deze vervolgens wel aan de goede zijde te passeren. Twee andere boten zijn echter niet van plan deze fout te verbeteren en later in de protestkamer worden zij hier dan ook op aangesproken.

Na finish van de laatste Yngling wilden wij de studpaal elektrisch omhoog halen, maar ook deze keer ging dat niet goed! Twee weken geleden hadden we pech met een lege accu, maar deze keer was de staalkabel die de studpaal omhoog moest trekken geknapt! Tja en met visioenen naar overnachting op de Langweerder Wielen werd er bedacht hoe dit probleem om te lossen. Gelukkig was er al wel al een reserve staalkabel aan de studpaal bevestigd die met een keurige staaldraadklem was vastgezet. Alleen…. om de moertjes los te kunnen krijgen heb je een steek of ringsleutel nodig en laten we die nu net niet aan boord hebben.

Hier bracht uiteindelijk het zakmes van de schrijver van dit verslag uitkomst. Nadat de draadklem er af was kon de reserve staaldraad op de handlier bevestigd worden en daarmee kon de paal uit het water worden gedraaid. Daarmee kwam dus een nachtje slapen op de Langweerder Wielen te vervallen, pffffff, gelukkig. We overwegen nu om ook maar een reserve start- / finishschip achter de hand te houden!

Zondagmorgen om 11:15 starten we de vijfde wedstrijd en de zeilers hebben er veel zin in. Het begint al meteen met een algemene terugroep. Ook de volgende start eindigt weer met een algemene terugroep. Dit gaat zo niet langer en de japanner wordt tevoorschijn gehaald.

(Met deze vlag moeten de zeilers die te vroeg over de startlijn zijn (binnen 1 minuut voor de start) buitenom terug, ze moeten dus om één van de beide boeien van de startlijn heen terugkeren tot achter de startlijn, terwijl ze zonder de japanner ook terug achter de startlijn mogen keren op een plek willekeurig op de startlijn (zonder anderen te hinderen).

De overige starts op zondag worden daarna iedere keer met de japanner gedaan en dat help. In de achtste wedstrijd zijn er echter weer drie vroege starters die buitenom terug moeten. Twee Ynglings doen dat keurig en de andere Yngling krijgt later een OCS.

Na afloop van de wedstrijden worden allen boten vakkundig door Marcel uit het water gehaald. Hij wordt hiervoor speciaal bij de prijsuitreiking bedankt.

Alle deelnemers waren zeer tevreden over het concept van deze wedstrijden en is er dus voor volgend jaar alvast een datum geprikt, te weten op 25, 26 en 27 oktober 2013. Hiermee is er een einde aan het zeilwedstrijdseizoen van de KWVL gekomen.

Ik wil graag alle vrijwilligers, betrokkenen en ook onze voorzitter bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Heel graag tot volgend jaar.

14 oktober 2012

De 19e zeilschoolkampioenschappen.

Het is elk jaar spannend wat het weer gaat doen. Dit jaar is het al niet anders, de weersvoorspellingen beloven geen droog en warm weer. Gelukkig bestaan er jollenbroeken en kan ook de voering weer in de KWVL jassen worden geritst. Zo kunnen we de omstandigheden goed de baas.

Zaterdag beginnen we volgens planning om half tien met de eerste wedstrijd. Tien minuten later gaat ook de tweede groep van start. Vandaag wordt er gezeild om daarmee een indeling in de gold- en silverfleet te kunnen maken die voor zondag op het programma staat. Uit het hele land zijn zeilinstructeurs naar Langweer gekomen om met in elke valk 3 personen te strijden voor het kampioenschap. Met 64 valken op het water zijn er dus al een kleine 200 personen op het water. Het gaat gelukkig goed met het weer, nog steeds is het, op een paar losse druppels na droog gebleven.

Om 11:20 en 11:30 starten we de tweede serie wedstrijden voordat we tussen de middag in de Drie Zwaantjes in Langweer de lunch gebruiken. Nadat we allemaal weer wat opgewarmd zijn gaan we weer het water op en starten de beide groepen van elk 32 valken voor de derde wedstrijd. Er zijn een paar protesten die door de protestcommissie worden behandeld en met een voortreffelijke maaltijd is de zaterdag dan voor het wedstrijdcomité voltooid.

2012-zeilschoolkampioenschappen-dsc00524-1024

De zeilers hebben dan nog een gezellige avond voor de boeg met naar horen zeggen Nederlandstalige muziek.

Zondagmorgen -het begint nu steeds harder te waaien- starten we de goldfleet weer keurig op schema. Er zijn nu echter te veel zeilers die te vroeg over de startlijn zijn, dus wordt het een algemene terugroep. Bij de tweede start is er één valk te vroeg over de lijn, die gelukkig dat zelf ook doorheeft en keurig terugkeert achter de startlijn om vervolgens opnieuw te kunnen starten. De silverfleet, die om 09:45 uur van start gaat, gaat heel behoudend van start en daarbij zijn dus geen terugroepen nodig.

Tijdens de wedstrijd neemt de wind steeds meer toe en eerst één en later nog één valk slaan om. We zien de rescueboot in vliegende vaart voorbij scheuren die de verkleumde zeilers uit de eerst omgeslagen valk naar de kant brengt. De volgboot van de Ulepanne wordt gevraagd assistentie te verlenen om de omgeslagen valk te bergen. Daarna wordt ook de tweede omgeslagen valk het meer afgesleept.

Tijdens het finishen van de eerste wedstrijden besluiten we dat er één rif moet worden gestoken. We vertrekken weer met het startschip richting de startlocatie. Er komt een dikke bui aan en daarom gaat de rattestaart (uitstelvlag) er in. De windmeter wordt tevoorschijn gehaald en deze geeft 5½ á 6 Beaufort aan!

Na overleg besluiten we toch weer te gaan starten met de kanttekening dat we bij wind boven windkracht 6 het niet langer verantwoord vinden om door te gaan.

55 seconden na het strijken van de uitstelvlag blijkt dat de wind nu al 6½ Beaufort bedraagt en nemen we de beslissing om geen wedstrijden meer te zeilen vandaag.

Nadat de zeiler allen richting de haven zijn vertrokken blijkt dat onze accu niet meer is opgeladen en kunnen we niet meer starten! Gelukkig kunnen we met behulp van onze eigen accu die we gebruiken voor onze startcomputer en toeter en met de opgehaalde startkabels de motor weer aan de praat krijgen. De studpaal kan worden opgehaald en na het ophalen van de laatste boeien, het opruimen van alle materieel en het behandelen van de protesten is er weer de prijsuitreiking, waarbij onze voorzitter Michiel Alma de zeilers bedankt voor hun komst en aanwezigheid. Abel Zeilstra gaat aansluitend met behulp van Jan IJben over tot de prijsuitreiking.

Jan Spijkerman vanaf het start en finishschip.

17 september 2012

2012-langweerdersloeprace-2012

Zaterdag 6 oktober vindt de 3e Langweerder sloepenrace plaats, NK genomineerd voor de damessloepen.

In samenwerking met de KWVL, Passantenhaven Langweer, Brandweer Langweer, Jack Training & Coaching, Makma Maril Sloepen.

De eerste start in de oude haven van de ruim 40 sloepen staat gepland voor 12:00 uur. Vanaf 14:15 uur worden de eerste sloepen aan de finish verwacht. De prijsuitreiking wordt omstreeks 18:30 verwacht.

5 september 2012

Wedstrijdverslag open zeilwedstrijden Langweer 2012. Vanaf het start/finishschip door Jan Spijkerman

Na een aantal jaren storm en regen beloofd het dit jaar een prima weekend te worden. Windkracht 3 tot 4 op zaterdag en 3 tot 5 Beaufort op zondag zijn prima omstandigheden. Jammer is het echter wel dat het aantal deelnemers elk jaar weer minder wordt.

Dit jaar komen we uit op ongeveer 60 deelnemers. Een jaar of tien geleden waren dat er ruim 200, dus we proberen op het startschip te bedenken hoe dat komt en of daar ook wat aan te doen is. Om ergens mee te beginnen is het volgens ons slim om de aankondiging voor de wedstrijden al vroeg in het seizoen op de website te zetten. Dat gaan we dus zeker doen.

Voor de liefhebbers, volgend jaar zijn de wedstrijden gepland op 31 aug. en 1 sept. 2013

2012-langweerder-weekendEr waren dit jaar hoofdprijzen weggelegd voor Hans van der Kooy uit Akkrum ( 12 Voets Jollen), Charlotte Eveleens en Hinke Visser uit Sneek ( Flits A), Gerrit Foppe Wissels en Bente Jitske Wissels uit Drachten (Flits B), Willem Kramer en Hendrik Kramer uit Snikzwaag (Flits C), Hopma uit Heeg (GWS Schouwen), Jelmer Yntema en Jorrit Bonnema uit Sneek (Vaurien), Erwin Pol en Rick Nakken uit Goutum (Schakel), Harry Amsterdam, Theo Bosma enTjalling Tjalsma uit Sneek (Regenboog)

Uitslagen Langweerder Weekend 2012

27 augustus 2012

Erelid Tineke van der Leij – Haan 80!

Ons erelid Tineke van der Leij heeft op 16 juni in goede gezondheid haar 80e verjaardag mogen vieren. Ook namens de KWV Langweer is zij van harte gefeliciteerd. We wensen haar nog vele goede jaren, in Langweer en bij en met onze vereniging.

J.Michiel Alma,

KWVL

30-12-2011

DIPLOMA ZEILINSTRUCTEUR II !!

Frank de Graaf behaalt het diploma zeilinstructeur II !!

Tijdens de ALV van november j.l., mocht Frank de Graaf uit handen van de voorzitter de oorkonde in ontvangst nemen, behorend bij het geslaagd afronden van boven genoemde cursus.

Nu Carin Rouwé vanwege haar vele werkzaamheden het afgelopen seizoen geen zeilcursussen kon geven, heeft Frank de vereniging zeer geholpen door met de cursussen door te gaan.

Vrijwilligers!!

Wellicht komt Carin in 2012 terug, het bestuur hoopt op nog enige vrijwilligers, opdat niet alles op Carin, Frank en nog een enkeling neerkomt.

Michiel Alma

voorzitter KWVL

20-12-2011

CURSUSSEN WEDSTRIJDORGANISATIE BWO EN GWO IN HET NOORDEN.

BWO

In onze mail van 20 oktober jl. hebben wij u er op geattendeerd dat de BWO cursus ook in de regio, bij de vereniging gegeven kan worden.

Op 14 januari 2012 wordt een BWO cursusdag georganiseerd In het Dorpshuis in Heeg, tevens is er bij voldoende inschrijving de mogelijkheid om deze cursus ook op 18 februari 2012 in het dorpshuis te volgen.

GWO

De Gevorderden Wedstrijdorganisatie (GWO), welke met een stage opleidt voor erkend wedstrijdleider, is vorig jaar door 3 WSH vrijwilligers gedaan. Het is ons niet bekend hoeveel mensen van andere verenigingen deze cursus hebben gevolgd. Deze cursus werd alleen aangeboden bij het Watersportverbond in Nieuwegein.

Gezien het succes van vorig jaar heeft de CWZ geprobeerd een GWO cursus(sen) in het noorden aan te kunnen bieden. Uiteraard in samenwerking met wedstrijdorganiserende verenigingen. Dit voorkomt dat vrijwilligers, die de ambitie hebben wedstrijdleider of judge te worden en daar al veel vrije tijd in steken, op een zaterdag naar Nieuwegein moeten rijden. Uiteraard moet je om aan de cursus GWO deel te nemen, de cursus BWO succesvol hebben afgesloten. Ons is inmiddels toegezegd dat een GWO cursus in het noorden georganiseerd zal worden.

Voor de eerste 2 cursusdagen zijn de volgende data vastgesteld:

1e dag 14 januari 2012

2e dag 18 februari 2012

3e dag wordt zo spoedig mogelijk bekent gemaakt

Locatie Dorpshuis “It Heechhus” te Heeg

07-12-2011

WINTER IN AANTOCHT IN LANGWEER.

Vorige week zaterdag, in een uitgestorven haven, waar nog maar één zeilboot aan de steiger hangt. (de zeilboot zelf ligt al geruime tijd op de bodem, dus alleen de mast en zeilen zijn nog boven water zichtbaar) moest het er toch nog van komen.

Onze valk lag nog steeds in het water en na een lang seizoen werd het toch tijd om de zaak winterklaar te maken. Dat gaat nog redelijk eenvoudig. In het botenhuis een kettingtakel aan de daarvoor bestemde balk hangen en via een heel slimme oplossing (Daar is bij het ontwerpen van de valk al rekening mee gehouden) een strop aan de kiel, precies op het zwaartepunt van de boot. Dan is het een kwestie van aan de ketting trekken en een paar hardhouten balken onder de boot door schuiven die op de steiger en op de palen die in het water staan leggen. De boot ligt dan op deze balken en de winter mag beginnen.

Elk jaar lijkt wel sneller te gaan. Zo is het voorjaar met nog een vaarseizoen voor de boeg en even later is het jaar al weer voorbij en moet de boel weer winterklaar gemaakt worden.

Na de zeilschoolkampioenschappen wordt het lang stil op de KWVL site. Daarom een verzoek aan de lezers van deze site. Schrijf ook eens een stukje over het wel en wee rond de vereniging.

Tot snel horens, Jan Spijkerman

09-10-2011

NEDERLANDSE ZEILSCHOOL KAMPIOENSCHAPPEN 2011

Georganiseerd sinds 1994 en met dit jaar als deelnemende teams:

Aquavitesse A uit Bruinisse, Aquavitesse B uit Bruinisse, de Lauwer uit Lauwersoog, de Ûlepanne A uit Balk, de Ûlepanne B uit Balk, de Vuntus A uit Oud-Loosdrecht, Garijp rui Goingarijp, Neptunus uit Idskenhuizen, Pean A uit Nes, Pean B uit Nes, Vinea uit Sneek, Vinkeveen A uit Vinkeveen, Vinkeveen B uit Vinkeveen, Watersportschool Frissen uit Roermond en Zuidlaardermeer uit Midlaren.

Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen 2011

Vrijdagnacht stort de regen met bakken uit te lucht. Er wordt komend weekend storm, regen, hagel en onweer voorspeld. Dat kan dus nog wat worden komend weekend!

Als we zaterdagmorgen om half tien willen beginnen is er nota bene geen wind! Met een uur uitstel is het uiteindelijk mogelijk om te beginnen met starten.

Zaterdag zijn er drie maal twee starts geprogrammeerd die ook netjes worden afgewerkt. Tussen een enkele stortbui door valt het weer ook nog erg mee en kunnen de zeilinstructeurs hun jaarlijks terugkerende competitie met veel onderlinge strijd uitzeilen.

Zondagmorgen, iets later als gepland beginnen we met de gold- en silverfleet. Er zijn na de wedstrijden van gisteren een goldfleet (met de eerste 8 zeilscholen van gisteren) en een silverfleet (met de overige 7 zeilscholen) gemaakt die dus nu onderling gaan uitmaken wie zich de winnaar van 2011 mag gaan noemen.

Uiteindelijk blijkt na afloop dat de Ûlepanne A voor het vierde jaar op rij zich opnieuw winnaar mag noemen. Bij de prijsuitreiking ontvangen zij dan ook de nieuwe wimpel van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en de nodige medailles en beker.

Terugkijkend op een mooi weekend met erg meevallend weer neem ik afscheid van de lezers en hoop volgend jaar weer met veel genoegen van de partij te zijn.

Jan Spijkerman vanaf het start- en finishschip.

01-10-2011

DE SLOEPROEIWEDSTRIJDEN

Op 1 oktober 2011 is het deze keer gelukt.

De sloeproeiwedstrijden worden deze keer gehouden op een dag zonder wind! Windkracht 0 vandaag! Het is echt een prachtige herfstdag, zelfs wel aan de warme kant voor de inzet die toch gepleegd moet worden. Klokslag één uur gaat dit jaarlijks terugkerende spektakel weer beginnen. 20 sloepen hebben zich ingeschreven.

De sloeproeiwedstrijden

De deelnemers zijn zeer content met de route en de goede organisatie bij start en finish, zoals dat later na de finish wordt aangegeven. Dit jaar is er voor een wat ruimer vaarten gekozen zodat de sloepen elkaar tenminste ook kunnen inhalen. Vorig jaar ging dat bij Broek toch allemaal wat lastig in deze smalle vaartjes. Dat is ook wat er gebeurt onderweg.

De damessloep Oksewiel-1 die als 3e weg is gegaan komt uiteindelijk als 1e over de finish. Zo zijn er onderweg natuurlijk nog andere inhaalmanoeuvres geweest.

Voor volgende week staan al weer de laatste wedstijden (de zeilschoolkampioenschappen) van dit jaar op het programma. Hopelijk hebben we volgende week in elk geval wel wind zodat we er nog een mooie wedstrijd van kunnen maken.

Graag tot de volgende keer.

Jan Spijkerman

29-08-2011

27 & 28 AUGUSTUS 2011 – DE 152E JAARLIJKSE OPEN WEDSTRIJDEN

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING “LANGWEER”

Vrijdagavond, na de optocht in Langweer, beginnen we aan de 152e open zeilwedstrijden van de KWV Langweer. De inschrijvingen voor het komend weekend zijn lager als wat we gewend zijn. Dat is jammer en ook wel wat teleurstellend.

Nadat de deelnemers het wedstrijdprogrammaboekje hebben opgehaald worden thuis de laatste wijzigingen in de start- en finishlijsten en het uitslagenverwerkingsprogramma aangebracht. Tegen half twaalf kan ik mijn kussen opzoeken.

De volgende morgen tegen half negen verzamelen we ons bij de roeiloods. Het startschip van Sloten ligt al tegen de wal en alle boeien zijn gisteren al  op het meer neergelegd. Met een man/vrouw of 10/12 zijn we van de partij, twee snelle boten voor de rescue, één alu-boot voor de meldboei, de startlijn en het eventueel verleggen van de boeien tijdens de wedstrijd. Een schipper voor het startschip, een wedstrijdleider, een meldlijst schrijfster, een vlaggenist en ondergetekende voor de tijden en signalen.

10 uur valt het eerste startschot (toeter) en aansluitend worden alle 10 klassen gestart. Een enkele start is scherp maar de meeste zeilers blijven vrij ver achter de lijn. Er staat een stevige wind. Het valt gelukkig erg mee met de buien. De hele dag maar een enkele druppel en dat is dan alles. Om te beginnen maken we er de eerste wedstrijd maar een niet al te lange strijd van. Met ongeveer ruim een uur varen beginnen we met finishen.

Na de middag zijn we weer in het startgebied aangekomen en wikken en wegen hoe om te gaan met de toenemende wind, de donkere, dreigende bewolking en de veiligheid op het water. Gezien de omstandigheden besluiten we dat er vanmiddag niet meer gezeild zal gaan worden. Uitstel met al die kleine flitsjes in windkracht 5/6 is ook iets wat je niet een uur kunt volhouden.

Zondagmorgen klokslag half 10 gaan we opnieuw van start en alle klassen worden afgewerkt. Gisteren heeft een aantal zeilers aan gegeven dat zij graag wat langer wilden varen.

Dat kan geregeld worden, dus besluiten we dat er vanmorgen ca. 1½ uur zal worden gezeild. Een aantal 16 m2 zeilers is na vijf kwartier al dermate uitgezeild dat zij wel graag wilden finishen. Jammer maar toch nog maar een rondje om minimaal 1½ uur te varen.

Als we na de middag opnieuw het meer op gaan wordt het lastig om het weer en de wind in te schatten. Er komt een 16 m2 in vol plané op het startgebied aangestoven. Dan moet het dus wel hard waaien. Flitsen en schakels scheuren met bloedstollende snelheden in het startgebied in het rond. Na de 12 voets jollen, de flitsen en de akkrummer jollen is er vijf minuten pauze in de startcyclus.

Het gaat niet goed met de wind die nu 6/7 en soms 8 Bft meet. Dit kan zo niet langer. Met tegenzin gaat ook vanmiddag de uitstel/afstelvlag er in. De boten die wel vertrokken waren worden afgebroken en iedereen gaat terug naar het dorp. Sommige boten hebben schade, twee valken gaan met een afgebroken roerblad terug naar de haven.

Tegen vier uur beginnen we met de prijsuitreiking van dit stormachtige herfstweekend! Namens alle vrijwilligers spreek ik de hoop uit dat we volgend jaar een groter veld mogen verwelkomen.

Jan Spijkerman vanaf het startschip.

18-7-2011

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP FLITS

De voorspellingen voor de komende dagen zijn veel wind en regen. Dat blijkt deze keer qua regen op zaterdag nog wel mee te vallen. Er is een groot aantal deelnemers voor deze Nederlandse Flits kampioenschappen.

Op zaterdag gaan we van start met zo’n 42 flitsen, de één nog mooier als de ander geschilderd. Ook de bemanningen lijken er wel een wedstrijd van te maken om de meest bijpassende kleding bij de boot te dragen.

Bij een roze boot hoort natuurlijk ook een rose outfit. Het is prachtig om te zien hoe deze dappere kinderen als volleerde zeilers over het meer  scheuren. Scheuren is het wel want het waait behoorlijk. De windmeter geeft 4 tot 6 Beaufort aan. Met name in de vlagen willen er wel flinke poesters in zitten. De rescue heeft het dan ook maar druk. Verschillende flitsen gaan gedurende het weekend om. Er zijn gelukkig ook veel ouders die in hun rubberbootjes achter het veld aan varen. De flitsclub heeft zelfs een sloep rondvaren met een heuse pomp om de bootjes weer snel leeg te kunnen krijgen. Vandaag (maandag de 18e juli) zijn er zelfs vier deelnemers die vol met water toch besluiten gewoon te finishen. Petje af voor deze mentaliteit. Zingende kinderen die z…..nat over de streep komen, dat geeft je wel de koude rillingen.

Ik denk dat er in deze groep jonge mensen echte zeilers geboren worden.

Graag tot een volgende keer vanaf het startschip

– Jan Spijkerman –

14-6-2011

SPELDJE

Geachte leden,

Zoals door mij op de ALV al medegedeeld, moest er enigszins geïmproviseerd worden, bij de benoeming (voorlopig) van Jan IJben als opvolger van Jos Spijkerman, en, door de korte tijdsspanne, was ook het eigen erelidmaatschapspeldje van/voor Jos nog niet gereed. Dit werd veroorzaakt doordat de opvolger van Jos (Jan IJ.) pas kort voor de vergadering bekend was.

Afgelopen dinsdag, 14 juni, heeft een afvaardiging van het bestuur het speldje aan een vergenoegde Jos kunnen overhandigen. Aanwezig waren Zwanet Tichem (foto, secretaris), Johan Hansen

(bestuurslid) en Reinhard Mulder, erelid.

De voorzitter liet verstek gaan, een keelontsteking kluisterde hem aan bed, zeer tot zijn spijt.

Voor alle betrokkenen (behalve de voorzitter) was het een genoegelijke avond, U allen een goede zomer toewensend.

groet, Michiel Alma

KWV Langweer

28-05-2011

SPRINTWEDSTIJDEN VALKEN 2011

Wedstrijdverslag van de sprintwedstijden Valken 2011 op 28 en 29 mei 2011 vanaf het wedstrijdschip door Jan Spijkerman.

Bijna, in de laatste wedstrijd van zondag hadden we het willen proberen, de vlag hijsen die drie rondjes door de gate zou aangeven. De afgelopen twee jaar was het voor een aantal van de zeilers lastig om goed te tellen. Ook op de valkenklasse website was hier dit jaar speciaal een uitleg voor Dummies op geschreven.

Jammer was het dan ook dat de wind zondag steeds meer begon toe te nemen. Een aantal zeilers had al eerder aan gegeven dat ze de laatste wedstrijd niet meer mee zouden varen en dus besloten we op het laatste moment (de vlag was al klaargelegd !) dat we de zeilers toch maar niet te zwaar op de proef zouden stellen door er een drie-ronder van te maken.

De voorspellingen voor het weekend waren niet echt je van het. Veel wind en in het Noorden ook nog regen. Dat laatste viel gelukkig erg mee, een paar losse druppels op het startschip en voor de zeilers enorme hoosbuien van het opspattend buiswater als ze in plané over het water ketsten.

Zaterdag 10:00 uur vertrokken de zeilers voor de eerste wedstrijd, een twee-ronder.

22 minuten later kwam de eerste valk al weer over de finishlijn en aansluitend werden de volgende wedstrijden om 11:35 en 12:15 begonnen. Alle drie wedstrijden met goede starts.

Zaterdag was de 800 van Hero Mulder oppermachtig, 3x 1e.

Nadat we even een kleine lunchpauze hadden genomen werd om 15:00 uur de vierde wedstrijd gestart. De wind was hierbij toch wel steeds meer aan het toenemen dus werd de windmeter er maar bij gehaald. In de morgen was de wind eigenlijk van 4 tot 6 Bft geweest maar om drie uur waren er windvlagen bij die tot windkracht 7 gingen. De 4e start was dus ook een algemene terugroep omdat veel zeilers de snelheid van hun boot niet meer goed gecontroleerd konden doceren door de forse wind. Gedurende de terugkeer van de zeilers besloten we om er een uitstel in te gooien. Even aanzien wat de wind zou gaan doen.

Even leek het er op dat de wind weer wat aan het afnemen was, dus de uitstelvlag werd weer gestreken. Dat was echter maar van zeer korte duur want Hylke nam een wijs besluit en besloot de wedstrijden voor de rest van de middag te staken. Het waaide gewoon te hard.

De zeilers die we nadien spraken vonden dat een goed besluit. Iedereen wil zijn spullen ook wel graag heel houden tenslotte. Tegen vier uur waren we terug in de haven waar mevrouw Mulder ons al stond op te wachten. In overleg zou worden geprobeerd het geplande eten van 19:00 uur naar voren te halen. Uiteindelijk is dit ook goed gelukt wand net na 18:00 uur konden we gaan genieten van nasi en bami met toebehoren.

Zondag om 10:00 uur begon de eerste wedstrijd met een individuele terugroep. Twee valken waren net wat te vroeg over de lijn maar keerden ook terstond om bij het signaal. Om 10:40 uur werd de tweede wedstrijd gestart en om 11:20 uur de derde wedstrijd. Deze starten waren prima, niemand te vroeg maar ook allemaal goed bij de lijn.

Naarmate de ochtend vorderde ging de wind ook steeds meer toenemen. Daar waren we al op voorbereid door de weersvoorspellingen en daarom wilden we ook graag zo snel mogelijk het programma afwerken. Om 12:00 uur begonnen de overgebleven valken dan ook aan de laatste wedstrijd. 17 valken gingen van start (een aantal deelnemers had al laten weten de laatste wedstrijd niet meer te varen vanwege de toegenomen wind) Tijdens deze wedstrijd zijn er vijf valkzeilers terug gekeerd naar de haven en de overige zeilers moesten alle zeilen bijzetten (wat een spreekwoord eigenlijk als je bedenkt dat je de zeilen beter zou kunnen weghalen!) om alle spullen heel te houden en veilig over de finish te komen. 24 minuten en 21 seconden na de start kwam dan ook de 753 met Hette van der Zwaag als eerste over de finish.

Na de prijsuitreiking kunnen we terug kijken op een geslaagd weekend en speciaal voor de fokkenisten een extra applaus voor de fantastische inzet die nodig was gezien de harde wind.

23-05-2011

OPROEP DEELNAME AAN HET NCK TEAMZEILEN

Beste leden, wedstrijdzeilers,

Het is een tijdje stil geweest rondom het NCK Teamzeilen, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. De inschrijving is gesloten en er hebben zich dit jaar 27 verenigingen aangemeld. Van deze verenigingen zijn de 8 kwartfinalisten van vorig jaar automatisch geplaatst in de Gouden Divisie en zullen de overige 19 verenigingen zich via de Zilveren Divisie toegang moeten verschaffen tot de overige 8 plaatsen in de Gouden Divisie. Het beloofd een spannende strijd te worden!

Zilveren Divisie

De Zilveren divisie van het NCK Teamzeilen zal op 1 en 2 oktober 2011 in de Bataviahaven te Lelystad strijden om promotie naar de Gouden Divisie. De Zilveren divisie bestaat uit 19 verenigingen die onderling moeten gaan uitmaken welke 8 verenigingen doorgaan naar de finale op 15 en 16 oktober in Rotterdam.

De Zilveren divisie vaart, net als de Gouden divisie, volgens het format 2 tegen 2 waarbij de laatste die finisht, verliest en er wordt er gevaren in de MaxFun 25. De Bataviahaven vormt vanwege de ligging een uitstekende zeilarena waar de wedstrijden van dichtbij te volgen zijn en de overige faciliteiten zijn uiteraard van hoog niveau. De Stichting Bataviahaven ondersteunt het evenement en stelt de verenigingen in de gelegenheid om het weekend en de week voor het evenement in Lelystad te komen trainen in de MaxFuns.

Gouden Divisie

De beste 16 teams vormen dus de Gouden Divisie en zullen zoals gezegd op 15 en 16 oktober 2011 in de Rotterdamse Maashaven om de titel strijden.

De Gouden Divisie wordt als vanouds geaccommodeerd door de Rotterdam Oceanwide Yachting Club en de organisatie is in handen van de Stichting World Port Sail.

Het verzoek aan geïnteresseerden is om zich voor deelname op te geven via ofni.[antispam].@kwvlangweer.nl  onder vermelding van naam adres, e-mailadres en het bewuste evenement.

Een van de deelnemers zal dan ook als teamcaptain moeten gaan fungeren.

Tot zover deze informatie. Binnenkort komt het organisatiecomité weer bij elkaar waarna u weer bericht ontvangt over een aantal praktische zaken.

Met vriendelijke groet,

Jan IJben

09-04-2011

ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 APRIL 2011

KWVL : Algemene ledenvergadering 9 april 2011

Jos Spijkerman: Erelid KWV Langweer !!

Om 1400 uur mocht ondergetekende de voorjaars-ALV van de KWV Langweer openen, met de plezierige constatering dat er veel meer leden aanwezig waren dan hij bij eerdere vergaderingen gewend was. Bijna 50 leden gaven acte de présence.

Een goed teken van belangstelling voor onze bloeiende vereniging, want er vielen verder alleen goede zaken te melden.

Het opknappen van onze haven gaat gestaag verder, waarbij weer veel waardering werd geuit voor het vele werk dat door havenmeester Marcel Ferdinands, naast en aanvullend op het werk van aannemer Bouma, wordt verricht. De haven ziet er prima uit.

Ype de Vries wees op de moeilijke positie van de ligplaatsen aan de noordkant, de problemen worden onderkend, maar een oplossing is helaas niet in zicht. Het bestuur houdt een vinger aan de pols, mede met het licht op de uitdieping, die hopelijk eind dit jaar en anders begin volgend jaar begint.

Alle bestuursleden kregen het woord inzake hun portefeuilles, en dat verliep tot tevredenheid van de vergadering.

Kascommissie, tevreden, en de heren werden wederom hartelijk bedankt.

Bestuur: zoals vorig al aangegeven, wilde Jos Spijkerman het bestuur verlaten, en zijn plaats zal worden ingenomen door Jan IJben. Dit kon niet meer worden meegenomen op de agenda, zodat Jan formeel pas in de najaarsvergadering kan worden benoemd.

Jos Spijkerman erelid KWV Langweer

De voorzitter stelde, namens het bestuur, voor, Jos Spijkerman tot erelid te benoemen, tot diens grote verrassing, en de vergadering ging hiermee enthousiast akkoord. Jos heeft 16 jaar het wedstrijdgebeuren georganiseerd, werd door mij verder toegesproken, kreeg bloemen, en het bekende speldje.

De kascommissie werd spontaan aangevuld , aangezien Jan IJben daar geen deel meer van kan uit maken, Evert Puik is bereid door te gaan .

Wederom compliment voor de penningmeester, de contributie wordt € 25,-. We blijven geleidelijk verhogen.

Jaarverslag secretaris: dank aan Zwanet Tichem, algehele goedkeuring.

De voorzitter deelde nog mee in de rondvraag, dat het bestuur studeert op de mogelijkheden om op het noordelijke grasveldje trekkershutten te plaatsen, zowel voor gasten van leden als voor fietsers uit het gehele land: een verhoging van de toeristische aantrekkelijkheid van Skarsterlân, en een mogelijke verdere inkomstenbron voor de vereniging: we moeten blijven sparen voor de vervanging van de asbestdaken van de schiphuizen.

Om 1600 uur kon ik de vergadering sluiten, waarna het bekende genoegelijke samenzijn,

Michiel Alma

voorzitter KWVL

17-04-2011

SKÛTSJESILEN LANGWAR 2011

Verslag Skûtsjesilen Langwar 2011 vanaf het startschip door Jan Spijkerman. Het beloofd een weekend met mooi weer te worden. De zonnebrandcrème maar in de aanslag. De windvoorspellingen zijn echter maar zeer minimaal. Windkracht 1 tot 3 uit uiteenlopende richtingen. Bij uiteenlopende richtingen weten zeilers meestal wel dat het niet veel goeds beloofd.

Enfin, zaterdagmorgen na het palaver zoeken we de Langweerder Wielen op. Het startschip van Heeg hebben we dit jaar kunnen inhuren.. De Pieter, ons voormalige startschip, is jammer genoeg voor ons, verkocht richting Zeeland. We zoeken een plek op het meer om de startlijn zo te kunnen leggen dat we vrij blijven van de vaargeul en een in de windse start kunnen maken. Dat valt nog niet mee met een startlijn van tussen de 400 en 500 meter die we denken nodig te hebben voor 20 Skûtsjes.

Nadien wordt door de schippers dan ook wel aangegeven dat de ruimte achter de lijn tot de wal voor mooi te krap was. Spijtig, maar de Langweerder Wielen zijn gewoon niet groter! Na een goede start (gelukkig staat er net genoeg wind) vertrekt de 1e groep van 20 Skûtsjes voor de 1e wedstrijd.

De tweede groep van 20 Skûtsjes gaat aansluitend tegen 11:00 uur van start. Omdat de wind het begint op te geven besluiten we ook deze groep maar binnen het uur te finishen.

Vorig jaar met 2x 16 Skûtsjes vonden we dat al een heel spektakel, maar nu met 4 schepen per groep erbij is het zo mogelijk nog spectaculairder. Omdat de wind dit weekend maar zeer matigjes zal worden heeft het wedstrijdcomité besloten dat de te vroeg startende Skûtsjes 5 minuten straftijd gaan krijgen.

Zo kunnen we voorkomen dat we enorm gaan uitlopen met het opnieuw starten van de schepen. (voordat iedereen met weinig wind weer achter de startlijn is gekomen en een startpositie heeft kunnen innemen, dat gaat gewoon veel te veel tijd kosten.)

Na een goede stamppot-lunch wordt er na de middag voor beide groepen nog een wedstrijd gevaren. Bij de eerste start om 13:40 uur zijn er een viertal Skûtsjes te vroeg over de lijn die dus 5 minuten straftijd gaan krijgen. De tweede start van die middag gaat uit de kunst, de mooiste start van het weekend. Na afloop van de laatste wedstrijd worden er nog twee protesten behandeld door de vrijwilligers van het protestcomité.

Zondagmorgen na het palaver van 08:30 uur vertrekken we weer richting het meer. Omdat de KWV Langweer vorig jaar voor 1 dag een cameraman heeft gewonnen is er vandaag een heuse cameraman aanwezig, die hopelijk mooie opnamen kan maken van de belevenissen van vandaag. Marcel (onze havenmeester) heeft speciaal voor hem een zitje op de aluminium boot gemaakt. Als een koning wordt Lars dan ook het meer rondgescheurd! Hij is nota bene vandaag voor het eerst in Friesland! Ook zeilen is voor hem nieuw. Enfin, Marcel zal hem vandaag wel het één en ander gaan bijbrengen denk ik zo.

10:00 uur valt het eerste startschot (toeter…) en 1 van de Skûtsjes loop daarmee weer 5 minuten straftijd op omdat deze al over de lijn is gedobberd.

De wind is mini-minimaal. We hopen er maar het beste van. Sommige Skûtsjes komen toevallig in een windgebiedje terecht en schieten daardoor naar voren. Even later kakt daar de wind in en verderop gebeurt hetzelfde met een ander Skûtsje. Het is bijna geluks-dobberen. Na deze silverfleet gaan we terug naar Langweer en krijgen daar een prima nasi schotel geserveerd. Het is gezellig druk in de hoofdstraat, de zon schijnt lekker warm en we genieten van de sfeer.

De goldfleet gaat ook weer met hangen en wurgen om 14:00 uur van start. Ook dat gaan weer net goed omdat er voor mooi te weinig wind is. In de loop van deze wedstrijd komt er een tikje meer wind en we besluiten dat we gaan finishen bij de bovenboei. Ulbe Brandsma met Ut e Striid en Michiel Kalsbeek met de Reader Roek zijn in een spannende strijd verwikkeld. Ulbe pakt het tactisch aan en vaart door tot de hoge wal. Daar gaat hij pas overstag en krijgt daarmee recht op ruimte. Als hij eerder overstag was gegaan had hij waarschijnlijk net wel of net niet voor de Reader Roek langs gekund. Op eigen water pakt Ulbe dus de overwinning in deze grote finale.

Uitslagen 1e finale

Uitslagen 2e finale

Uitslagen Lengteklasse

05-04-2011

ARCHIEF KWV LANGWEER

Geachte leden, Zoals bij velen bekend, oa via de najaarsvergadering eind 2009 , heeft mevrouw Mulder zich de afgelopen twee jaar ingespannen om ons archief te ordenen.

Toen dat redelijk gelukt was, is het gehele oude archief overgedragen aan Het Friese Scheepvaart Museum, alwaar het veilig bewaard kan worden. Zoals wellicht niet algemeen bekend, is er vooral in en door de oorlog veel materiaal zoek geraakt, oa ondergebracht bij leden c/q inwoners van Sneek, waarbij zeer veel niet is terug gekomen, er moet her en der nog veel rond zwerven.

Eén van de conservatrices van het Scheepvaartmuseum, mevrouw Tichelaar , heeft zich veel moeite gegeven de zaken professioneel verder te ordenen, en hiervan een korte samenvatting gemaakt.

Op onze voorjaarsvergadering, 9 april (waar wij weer vele leden hopen te treffen, al is het maar voor de gezelligheid), ligt dit overzicht van mevrouw Tichelaar (mede dankzij het werk van mevrouw Mulder) ter inzage.

met varensgroet,

J.Michiel Alma

KWV Langweer